Cijfers hbo

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) worden zeven sectoren onderscheiden: economie, gezondheidszorg, kunst, landbouw, pedagogisch, sociaal-agogisch en techniek. Hier vindt u de cijfers met betrekking tot de sector hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO). Het betreft cijfers over de instroom, het aantal ingeschrevenen en het aantal gediplomeerden, en het aandeel vrouwen daarin.

 

  Instroom hbo bèta/techniek (HTNO)

  Vrouwen zijn al jaren in de meerderheid als het gaat om de totale instroom van het aantal eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In 2015 is 53,7% van de instromers in de bacheloropleidingen vrouw. Hieronder vindt u de instroomcijfers van het collegejaar 2015-2016 toegespitst op het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO).

  Instroom HTNO

  Jaartal Studenten Aantal vrouwen % vrouwen
  2015/2016 19.793 4.237 21.4%
  2014/2015 19.577 4.262 21.8%
  2013/2014 18.887 3.886 20.6%
  2012/2013 17.648 3.269 18.5%
  2011/2012 17.045 3.089 18.1%

  Instroom HTNO per hogeschool

  De bèta/technische opleidingen van de Hogeschool Leiden, Saxion Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam trekken de meeste meisjes. Bij hogeschool Stenden en Hogeschool Windesheim stromen naar verhouding de minste meisjes in in de technische hbo-opleidingen. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het aanbod aan bèta/technische opleidingen van de hogescholen. Zo biedt de Hogeschool Leiden alleen de HTNO-opleidingen biologie & medisch laboratoriumonderzoek, chemie en bio-informatica aan, waarvan vooral de eerste twee vanouds veel meisjes trekken. Deze cijfers vindt u in onderstaande pdf's.

  Download hier de cijfers in pdf

                                                 

  Top 10 instroom vrouwen bij technische opleidingen

  10 grootste technische hbo-opleidingen

  Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste technische hbo-opleidingen (2015/2016) en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen. 

  Opleiding Studenten Aantal vrouwen % vrouwen
  b hbo-ict 3.207 197 6.1%
  b werktuigbouwkunde 1.627 69 4.2%
  b communication and multimedia design 1.333 527 39.5%
  b technische bedrijfskunde 1.220 146 12.0%
  b biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.140 693 60.8%
  b informatica 893 59 6.6%
  b bouwkunde 884 179 20.2%
  b elektrotechniek 842 34 4.0%
  b built environment 730 180 24.7%
  b chemie 694 263 37.9%

  10 technische opleidingen met grootste instroom vrouwen

  Hieronder vindt u de 10 technische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen (2015/2016).

  Opleiding Studenten Aantal vrouwen % vrouwen
  b biotechnologie (techniek) 6 6 100.0%
  b fashion & textile technologies 508 456 89.8%
  b forensisch onderzoek 101 79 78.2%
  b biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.140 693 60.8%
  b mens en techniek 264 137 51.9%
  b archeologie 65 29 44.6%
  b applied science 360 143 39.7%
  b communication and multimedia design 1.333 527 39.5%
  b toegepaste wiskunde 205 79 38.5%
  b chemie 694 263 37.9%

                                                 

  Ingeschrevenen hbo bèta/techniek (HTNO)

  Het verschil tussen de instroom en het aantal ingeschreven studenten is dat de instroom het aantal eerstejaarsstudenten betreft, terwijl het aantal ingeschreven studenten gaat over het totaal aantal studenten van een hogeschool of opleiding.

  In collegejaar 2014-2015 studeert een recordaantal van bijna 446.500 studenten in het hbo. Dat is een stijging van 1,4% in vergelijking met het vorige studiejaar. Nog nooit waren er zoveel studenten tegelijk bezig met een bachelor-, associate degree- of masterstudie. Sinds de oprichting van de Vereniging Hogescholen in 1975 is het aantal studenten daarmee gestegen met ruim 278.000 (+ 165%). Veertig jaar geleden waren mannelijke studenten (56%) in de meerderheid ten opzichte van vrouwelijk studenten (44%). Anno 2015 zijn de rollen omgedraaid: er studeren nu meer vrouwen (51%) dan mannen (49%) in het hbo.

  Dit collegejaar stonden in totaal 77.952 studenten ingeschreven voor een technische hbo-opleiding. Daarvan was 19% vrouw.

  In onderstaande tabellen vindt u de inschrijvingscijfers van het het collegejaar 2014-2015 toegespitst op het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO). 

  Ingeschrevenen HTNO

  Jaartal Studenten Aantal vrouwen % vrouwen
  2011/2012 68.230 11.122 16.3%
  2015/2016 83.917 16.516 19.7%
  2014/2015 77.952 14.839 19.0%
  2013/2014 74.245 13.306 17.9%
  2012/2013 69.837 11.852 17.0%

                                                 

  Gediplomeerden hbo bèta/techniek (HTNO)

  Gediplomeerden hbo

  Studiejaar Totale uitstroom Vrouwen % Vrouwen
  2013/2014 66.108 38.901 58,8%
  2012/2013 64.383 38.099 59,2%
  2011/2012 71.225 41.652 58,5%
  2010/2011 67.787 40.027 59,0%
  2009/2010 67.554 39.165 58,0%
  2008/2009 66.935 38.880 58,1%

  Gediplomeerden HTNO

  Studiejaar Totale uitstroom Vrouwen % Vrouwen
  2013/2014 10.124 1.914 18,9%
  2012/2013 9.871 1.731 17,5%
  2011/2012 10.679 1.777 16,6%
  2010/2011 10.011 1.673 16,7%
  2009/2010 10.311 1.591 15,4%
  2008/2009 10.342 1.606 15,5%

                                                 

  Bron: Vereniging Hogescholen en VHTO 
  Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of van een andere bron, indien dat aangegeven wordt.