Gastlessen

Een vrouwelijke professional in bèta, techniek of ICT komt in de klas een gastles geven over haar beroep of studie. De gastles kan aansluiten op de inhoud van een les, bijvoorbeeld op een NLT-module of een vakoverstijgend project. Een gastles kan ook als doel hebben de breedte van beroepen in bèta, techniek of ICT onder de aandacht te brengen bij leerlingen, bijvoorbeeld als onderdeel van het  LOB-traject.

Spiegelbeeld

Met het oog op de toekomst, waarin een groot tekort aan goedopgeleide bèta/technici dreigt, is de inzet van vrouwelijke professionals (rolmodellen) op scholen onmisbaar. Veel meisjes hebben geen (goed) beeld van bèta-, technische en ICT-opleidingen en -beroepen. Inmiddels staan meer dan tweeduizend enthousiaste vakvrouwen en professionals uit de wereld van bèta, techniek en ICT in Spiegelbeeld, de online rolmodellen database van VHTO.

Een gastles bij u op school?

Lees voor meer informatie over een gastles op uw school de flyer 'Bètaberoep beter in beeld? Organiseer een gastles!' of neem contact op met VHTO via vhto@verwijder-dit.vhto.nl of 020 888 4220.