Keuzeversterking

De keuzeversterkingstrajecten zijn bedoeld voor meisjes in de voorexamenklas die voor de sector Techniek of bètavakken (vmbo), voor een N-profiel of het keuzevak Informatica (havo/vwo) gekozen hebben. Een keuzeversterkingstraject draagt bij aan de oriëntatie van meisjes op een mogelijke vervolgopleiding in bèta, techniek of ICT en kan een waardevolle bijdrage leveren aan het LOB-traject van de school.

Hoe werkt een keuzeversterkingstraject?

Het traject is erop gericht dat de meisjes (en hun ouders) zich breder oriënteren op bèta-, technische en ICT-vervolgopleidingen. Dit gebeurt in een aantal stappen, waarin de meisjes zich van breed naar smal oriënteren.

  1. De eerste stap is een startbijeenkomst waar de meisjes én hun ouders meer informatie krijgen over het keuzeversterkingstraject en vervolgens kunnen speeddaten met vrouwelijke professionals (rolmodellen). De meisjes praten (samen met hun ouders)  met zeven of acht professionals  die diverse achtergronden hebben (zowel wat betreft opleiding als wat betreft werkervaring).
  2. De tweede stap is een meeloopdag of open dag op een roc, hogeschool of universiteit.
  3. In stap drie lopen de meisjes (meestal in kleine groepjes) een dag mee met een vrouwelijke professional die het beroep uitoefent waar de meisjes in geïnteresseerd zijn (workshadowing).  of er wordt voor de meisjes (indien mogelijk) een bedrijfsbezoek geregeld.
  4. Tot slot vindt er een slotbijeenkomst op school plaats. De meisjes presenteren aan elkaar (en hun ouders) wat ze hebben gezien gedurende het traject, en reflecteren op hun ervaringen (bijvoorbeeld hoe dit hun beeld over een vervolgopleiding in bèta, techniek of ICT heeft veranderd).

Meer informatie over het keuzeversterkingstraject

Neem voor meer informatie over het keuzeversterkingstraject contact op met VHTO via vhto@verwijder-dit.vhto.nl of 020 888 4220.