Speeddaten

VHTO biedt scholen in het voortgezet onderwijs speeddate-voorlichtingen aan om meisjes in contact te brengen met vrouwelijke professionals in bèta, techniek of ICT. De speeddates dragen bij aan oriëntatie op en keuze voor de sector Techniek of bètavakken (vmbo), een N-profiel (havo/vwo) of een vervolgopleiding in bèta, techniek of ICT.

Hoe werkt speeddaten?

Het speeddaten vindt plaats op school onder begeleiding van VHTO. Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens de introductie worden de meisjes door middel van  filmpjes, bètawerelden en leuke feiten geprikkeld om hun blik op bèta, techniek en ICT te verruimen. Daarna voeren vrouwelijke rolmodellen (professionals en/of studenten) gedurende vier rondes van 15 minuten korte gesprekken met de meisjes. Deze gesprekken gaan over werk, opleiding en schoolloopbaankeuzes.. Ook nemen de rolmodellen een tastbaar voorwerp mee dat met hun werk of opleiding te maken heeft.

Materiaal om met de meisjes de speeddate voor te bereiden en om na afloop te reflecteren op de gesprekken wordt door VHTO aangeleverd. Na afloop van het speeddaten ontvangen meisjes uit de bovenbouw de voorlichtingsboekjes 'Dit Doe Ik... En welke mbo-/hbo-/wo-opleiding kies jij?' met daarin tien portretten van vrouwelijke bèta/technische studenten met een mbo-, hbo- of wo-opleiding.

Beeldenbank Dit Doe Ik

Op Dit Doe Ik staan foto’s, filmpjes en verhalen van veel vrouwen en mannen met een opleiding en beroep in bèta, techniek of ICT. Met Dit Doe Ik geeft VHTO een realistisch beeld van de diversiteit aan beroepen en beroepsbeoefenaars in bèta, techniek en ICT. Dit Doe Ik is bedoeld voor gebruik in de klas in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en is geschikt voor ouders en kinderen om samen thuis te bekijken.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie over het speeddaten of om uw school aan te melden contact op met VHTO via vhto@verwijder-dit.vhto.nl of 020 888 4220.