ANBI-status

Naam

Stichting VHTO Landelijk Expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

 

RSIN

801362313      

 

Contactgegevens

VHTO

Science Park 400

1098 XH Amsterdam

020-8884220

vhto@vhto.nl

www.vhto.nl

 

Statutair doel

Het technische, natuurwetenschappelijke en ICT onderwijs en bijbehorende functies op de arbeidsmarkt meer toegankelijk maken voor meisjes en vrouwen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

M.A. (Ena) Voute

J. (Johan) Vermeer

W.H. (Wouke) Lam

A.E.H. (Andrea) de Vaal – Van Hooren

Vacature

 

De bestuursleden ontvangen alleen vacatiegeld

 

Beloningsbeleid

VHTO volgt de salarisschalen uit de CAO Hoger Beroepsonderwijs (HBO) voor zowel de directeur als de medewerkers.

 

Beleidsplan

VHTO Meerjaren beleidsplan 2016-2018

 

Activiteitenverslag en financiële verantwoording

Jaarverslag 2015

Financiële Verantwoording 2015