Dienstverlening

Onderzoek

VHTO voert kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit op de volgende gebieden:

 • keuzeprocessen meisjes vo
 • meisjes/vrouwen en ict
 • werving en loopbaanontwikkeling

Methodieken en instrumenten

VHTO ontwikkelt methodieken en instrumenten op de volgende terreinen binnen bčta, techniek en ICT:

 • Deskundigheidsbevordering docenten (po, vo, beroepsonderwijs) en decanen, bijvoorbeeld:
  trainingen
 • Keuzeprocessen van vmbo-, havo- en vwo-meisjes , bijvoorbeeld speeddaten met rolmodellen en het project Vmbo-mbo-brug
 • Aansluiting mbo/ho - vo, bijvoorbeeld:Junior College Windesheim genderaanpak HBO
 • doorstroom onderwijs-arbeidsmarkt
 • vormgeving genderinclusiviteit opleidings- en personeelsbeleid
 • Loopbaanbeleid (incl. balans arbeid/zorg) voor vrouwelijke professionals
 • Vrouwelijk ondernemerschap

Innovatietrajecten

VHTO biedt procesondersteuning bij innovatietrajecten, bijvoorbeeld:

 • Genderaanpak hbo
 • Meiden-wijzertrajecten vmbo
 • Keuzeversterkingstrajecten meisjes vo

Voorlichting aan meisjes

VHTO voert met enthousiaste vrouwelijke professionals in bčta, techniek en ict, voorlichtingsactiviteiten uit in het voortgezet onderwijs. De vrouwen vertellen meisjes die voor hun profielkeuze (havo/vwo), sectorkeuze (vmbo) of keuze voor een vervolgopleiding staan, over hun eigen keuzeproces en hun huidige baan. Alle vrouwen zijn te vinden in de online database Spiegelbeeld, waar geďnteresseerden kunnen lezen waarom zij zich inzetten, en van een aantal vrouwen filmpjes over hun werk kunnen bekijken.