Nieuws

Nieuwsbrief februari 2017

08 februari 2017

De eerste VHTO nieuwsbrief van 2017 is uit. Met onder andere nieuws over het project 'meer meisjes in MBO techniek', Girlsday en de interventies vroege genderstereotypering.

Interventies vroege genderstereotypering

07 februari 2017
In opdracht van het Ministerie van OCW heeft VHTO een ‘Inventarisatie en Interventieproject’ uitgevoerd naar vroege stereotypering (bij kinderen van 4 tot 6 jaar).Het project bestond uit 3 delen: ...

Meisjes van zes vinden zichzelf minder briljant dan jongens

07 februari 2017
Genialiteit en vindingrijkheid wordt vaak sterker met mannen geassocieerd dan met vrouwen. Hoewel het uit eerdere onderzoeken bekend was dat volwassenen deze stereotiepe beelden hebben, is nog niet...

Meer meisjes in MBO techniek

07 februari 2017
Mbo-scholen maken intensief werk van werving en behoud van meisjes in technische opleidingenMbo-scholen gaan de komende jaren intensief werk maken van werving en behoud van meisjes in technische...

Blog van een rolmodel

16 januari 2017

Wat voor mij 'zo' gewoon is, blijkt niet altijd zo te zijn. Vrouwen kunnen toch alles worden wat ze willen? Dat is natuurlijk wel zo, maar past niet altijd in onze denkkaders.

Nascholing voor Informaticadocenten

12 januari 2017

Er is nog plek! Aanmelden kan nog tot maandag 16 januari.

Blog van een rolmodel

22 december 2016
In de jaren ’80 kwam Hellen Leijen na een korte periode op de HAVO terecht op de LTS, vakrichting bouw. Ze vervolgde haar opleiding op de MTS en bleef in deze richting ‘een leven lang leren’. In 2013...

Nieuwsbrief december 2016

14 december 2016
Lees hier de nieuwsbrief van december terug.

Nieuwe Monitoren over genderverschillen!

14 december 2016
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016 (link eronder) gepubliceerd. De Monitor geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap. En...

Recente publicaties

14 december 2016

Ouders waarderen wiskundeprestaties van dochters en zonen verschillend en spelen daarmee een belangrijke rol in de STEM-aspiraties van hun kinderen, concluderen onderzoekers uit VS & Australië. Leidse...

Girls connect the Generations

13 december 2016
Dertig meisjes en hun oma’s gaan op 14 december 2016 nadenken over digitale innovaties die het leven van ouderen eenvoudiger, gezonder en gelukkiger kunnen maken -zowel thuis, in hun woonomgeving of...

Damesactiviteiten

13 december 2016

Vrouwelijke studenten, professionals, netwerk- en vakbondsleden in bèta, techniek of ICT organiseren activiteiten om beter zicht te krijgen op hun loopbaanmogelijkheden en/of bereiden zich voor om als...

Womens Community van HBO-I

28 november 2016
HBO-I en VHTO hebben het initiatief genomen om vrouwelijke studenten en alumnae van HBO-Informaticaopleidingen aan elkaar te koppelen in een Womens Community. Zo’n 40 dames hebben zich inmiddels...

DigiVita Code Events

28 november 2016

Tijdens de DigiVita Code Events (www.digivita.nl) leren meisjes programmeren. Er is veel animo voor deze eendaagse events die VHTO i.s.m. het hoger onderwijs organiseert: op de VU konden onlangs 90...

Blog van een rolmodel

22 november 2016
Hella Maessen is nieuwsgierig, communicatief, kritisch, vasthoudend, praktisch, innoverend én rolmodel voor meisjes! Zij studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven met als ...