Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief nummer 55, december 2014
Niemand kon er vandaag omheen: de conclusie van CBS en SCP in De Emancipatiemonitor 2014 dat meer meisjes kiezen voor bèta/techniek was groot nieuws. De VolkskrantNOS, en vele anderen schreeuwden het van de daken: meisjes doen het goed! En de activiteiten om meer meisjes voor bèta, techniek en ICT te interesseren werpen steeds duidelijker hun vruchten af. Daar stoppen de wetenswaardigheden in deze zeer nuttige monitor over de positie van vrouwen en mannen in Nederland gelukkig niet. Ook noemenswaardig zijn het studiesucces van meisjes, de hoge deelname van meisjes van niet-westerse herkomst aan hoger onderwijs en de groei van het aantal vrouwelijke promovendi. Toch blijft er werk aan de winkel: het aandeel vrouwen dat voor een exacte studie kiest, is nog altijd lager dat het aandeel mannen dat voor een studie in de zorg kiest. Toch minstens zo opvallend. Na de feestdagen – wij zijn gesloten van 25 december 2014 tot en met 1 januari 2015 – opent VHTO dus weer haar deuren om de positieve lijn voort te zetten. Fijne feestdagen en een heel goed 2015 toegewenst!
Cocky Booij, directeur VHTO
 
Rolmodellen summit thnX: 19 januari 2015
 
Onderwijs
Aanmelden aanbod 'Kiezen voor Technologie'
Scholen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) kunnen ook in 2015 kosteloos gebruik maken van de activiteiten van VHTO. In opdracht van het Platform Bèta Techniek (vanuit actieplan Kiezen voor Technologie) biedt VHTO vmbo-, havo- en vwo- scholen diverse activiteiten aan om het bèta/technische talent van meisjes beter te benutten. Scholen kunnen zowel van het vmbo- als van het havo/vwo-aanbod gebruikmaken. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 januari 2015.
Doe mee met Girlsday 2015 op 23 april
 
Girlsday in Zambia
Minister Bussemaker op bezoek bij Saxion
Arbeidsmarkt
Peiling onder professionals
ICT conferentie 'Inspire the Future'
Stop the leaking pipeline
 
Prijzenregen
Gecertificeerde nascholingscursus ‘Genderbewust lesgeven’
Weer een vrouwelijke Ingenieur van het Jaar?
Onderzoek en Publicaties
Vrouwen in de Wetenschap(squiz)
 
Genderverschillen in inschatting van ijver, reken- en taalvaardigheden
De onderzoekers Katja Upadyaya en Jacquelynne Eccles (beiden lid van het netwerk Gender & STEM) onderzochten genderverschillen in de inschatting van ijver en capaciteit van leerlingen op het gebied van rekenvaardigheid en leesvaardigheid. Bespreking van het artikel Upadyaya, K. & Eccles, J.S. (2014) Gender Differences in Teachers’ Perceptions and Children’s Ability Self-Concepts. In: Gender differences in Aspirations and Attainment. A life course perspective. I. Schoon & J.S. Eccles (Eds.) Lees meer
Foto uit: www.ditdoeik.nl
Cijfers
Emancipatiemonitor 2014: meer meisjes kiezen voor bèta/techniek
Uit de Emancipatiemonitor 2014 die op dinsdag 16 december is verschenen, blijkt dat het aantal meisjes dat kiest voor een technische en exacte onderwijsrichting de afgelopen 10 jaar sterk is gestegen. Lees meer
 
Foto uit: www.ditdoeik.nl
Internationaal
Newsletter Network Gender & STEM
 
 
Agenda
VHTO-rolmodellen conferentie thnX
19 januari 2015, Hilversum
Aanmelden
Nascholingscursus Genderbewust lesgeven ism NVON
29 januari, 19 maart en 23 april 2015, Utrecht
Aanmelden
Training Genderbewust lesgeven in het primair onderwijs ism NEMO
Vanaf 1 januari 2015, Amsterdam
Meer informatie
Driedaagse conferentie School aan Zet PO/SO
23, 24 en 25 maart 2015, Lunteren
Meer informatie
Girlsday 2015
23 april 2015, heel Nederland
Aanmelden
Volg VHTO
Facebook Twitter LinkedIn
VHTO
Landelijk expertisebureau
meisjes/vrouwen en bèta/techniek
T 020 888 4220
E vhto@vhto.nl
W www.vhto.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven.