Beeldenbrekersworkshops

Geef je les op een basisschool en wil je jouw leerlingen laten kennismaken met informatica? Meld je dan aan voor een workshop van Beeldenbrekers voor de groepen 6, 7 en 8.

Dit Doe Ik Workshop - banner" alt="Activity image">

Schrijf je in voor een workshop

Genderinclusief programmeeronderwijs op de basisschool

Geef je les op een basisschool en wil je jouw leerlingen laten kennismaken met informatica? Vind je het daarnaast belangrijk dat zowel de jongens als de meisjes interesse krijgen voor het vak? Meld je dan aan voor een workshop van Beeldenbrekers en laat leerlingen uit groep 6, 7 en 8 kennismaken met de basisbeginselen van programmeren en met een vrouwelijke professional uit de IT.

Waarom Beeldenbrekers?

Op jonge leeftijd al hebben kinderen een beeld welke beroepen mannenberoepen of vrouwenberoepen zouden zijn. Deze stereotiepe ideeën belemmeren kinderen bij het ontdekken van hun talenten en toekomstmogelijkheden. Met Beeldenbrekersworkshops doorbreken we genderstereotypen over IT-beroepen en we geven de kinderen vaardigheden op IT-gebied.

Wat houdt Beeldenbrekers in?

Tijdens een Beeldenbrekersworkshop maken leerlingen kennis met IT-beroepen. Een Beeldenbrekersworkshop duurt twee uur waarbij de kinderen op een laagdrempelige manier programmeren en kennismaken met informatica.

Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen wordt een opdracht gedaan, denk aan een les met de Bee-Bot of kennismaken met Scratch. De workshop wordt verzorgd door IT-studenten of IT-professionals. De Beeldenbrekersworkshops gaan uit van genderinclusief programmeeronderwijs; bij de didactiek, de content, de casussen en het taalgebruik is expliciet rekening gehouden met het zowel interesseren van meisjes als jongens voor informatica.

Aanmelden voor een Beeldenbrekersworkshop?

Vul het aanmeldformulier in aam  om jouw klas of school aan te melden voor een Beeldenbrekersworkshop.

Meer tips om genderstereotiepen te doorbreken?

Op onze kennispagina vind je meer tools en tips, onder andere:

  • Kijk- en leesmateriaal om als leerkracht kennis op te doen over genderstereotyperingen
  • Tips voor kinderboeken om stereotyperingen te doorbreken
  • Film- en videotips over genderstereotypering 
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief