Bedrijfsbezoek

Door in het kader van Talentenkijker bèta/technische beroepsbeoefenaars in de klas te brengen, krijgen leerlingen een realistischer beeld van W&T-beroepen. Een nog beter beeld krijgen leerlingen door naar een bedrijf toe te gaan te kunnen deelnemen aan interessante activiteiten die speciaal voor hen op Girlsday worden georganiseerd. Meisjes maken kennis met de bèta/technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk en met de (vrouwelijke) werknemers. Daarom organiseert VHTO het jaarlijkse evenement Girlsday.

Eye-opener

Het is vooral voor meisjes belangrijk al jong in aanraking te komen met beroepen in de wereld van Wetenschap & Technologie. Ze hebben meestal geen idee wat een W&T-beroep inhoudt en kennen geen vrouwen die werkzaam zijn in deze wereld. Het is voor hen dan ook vaak een eye-opener om vrouwen in zo’n omgeving te zien.

Bedrijfsbezoek

Voor een school kan het lastig en tijdrovend zijn een bedrijfsbezoek te organiseren. Via VHTO gaat dat gemakkelijker, omdat het bedrijfsbezoek aansluit bij bestaande initiatieven voor bedrijfsbezoeken in de sector W&T. Concreet betekent dit dat (uitsluitend) de meisjes op bedrijfsbezoek gaan tijdens het landelijke evenement Girlsday (georganiseerd door VHTO) op donderdag 13 april 2017.

Programma

Tijdens het bedrijfsbezoek maken de meisjes kennis met technische en natuurwetenschappelijke werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk. Samen met de contactpersoon van het bedrijf maakt u afspraken over het programma en ook de duur van het bedrijfsbezoek. Het kan gaan om een rondleiding en een doe-activiteit van in totaal enkele uren, maar ook om een excursie van een hele dag.