Beschrijving van de lessenserie

Talentenkijker is een lesmodule die bestaat uit vijf lessen. In de eerste drie lessen gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen talenten, maken ze kennis met verschillende beroepen in Wetenschap & Technologie en vindt de voorbereiding op de gastles van de beroepsbeoefenaar (v) plaats. In Les 4 brengt namelijk een bèta/technische beroepsbeoefenaar een bezoek aan uw school om iets over haar opleiding/beroep te vertellen. In Les 5 gaan de leerlingen aan de slag met een praktische opdracht.

Inhoud van de vijf Talentenkijker-lessen

Les 1: Inleiding

In deze eerste Talentenkijker-les legt u de leerlingen begrippen als  ‘Wetenschap & Technologie’ en ‘talent’ uit. Daarna gaan de leerlingen gelijk aan de slag. Ze krijgen een verhaal over een architect te horen en tekenen hem/haar op papier. Ook maken de leerlingen kennis met verschillende W&T-beroepen door met elkaar een kwartetspel over W&T-beroepen te spelen.
(Lesduur: 80 minuten)

Les 2: Mijn talenten

Tijdens deze les gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen talenten! Dit gebeurt d.m.v. het uitwisselen van Talentenkaarten. Deze 42 verschillende Talentenkaarten zijn opgenomen in de Talentenkijker-map. De leerkracht en leerlingen geven elkaar een Talentenkaart die bij de ander past. Zodoende heeft elke leerling aan het einde van Les 2 een aantal Talentenkaarten en daarmee een beter inzicht in de eigen talenten.
(Lesduur: 70 minuten)

Les 3: Voorbereiding op het bezoek

In Les 4 (de volgende les) zal een bèta/technische beroepsbeoefenaar een gastles bij u op school verzorgen. Vooraf stuurt de beroepsbeoefenaar een beroepsomschrijving naar de school. Deze beroepsomschrijving leest u voor aan de leerlingen tijdens deze les (Les 3). De leerlingen denken vervolgens na over welke talenten nodig zijn om dit beroep uit te oefenen. En welke voorwerpen zijn belangrijk om dit beroep uit te oefenen? De leerlingen schrijven al deze vragen op en kunnen deze tijdens Les 4 aan de beroepsbeoefenaar stellen.
(Lesduur: 30 minuten)

Les 4: Bezoek van beroepsbeoefenaar uit W&T

Talentenkijker verzorgt een gastles van een bèta/technisch beroepsbeoefenaar bij u in de klas. De gastles duurt ongeveer één uur. De beroepsbeoefenaar vertelt eerst iets over het eigen beroep en laat enkele meegebrachte voorwerpen zien die belangrijk zijn tijdens het dagelijkse werk. De leerlingen hebben alle ruimte om vragen te stellen gedurende de gastles. Zodoende krijgen ze een breder en realistischer beeld van een beroep in W&T. In de VHTO-beeldenbank www.ditdoeik.nl kunnen de leerlingen foto’s, filmpjes en verhalen van vrouwen/mannen in W&T raadplegen om met nóg meer W&T-beroepen kennis te maken.
(Lesduur: 45-70 minuten)

Les 5: Praktische opdracht

In de laatste Talentenkijker-les gaan de leerlingen aan de slag met een praktische opdracht in de online programmeeromgeving Scratch. Kijk op www.scratch.mit.edu voor een impressie van Scratch. Via Talentenkijker leren de leerlingen stap voor stap programmeren in Scratch. In Talentenkijker-map staan nog een aantal extra programmeeropdrachten (leskaarten) die de leerlingen individueel of in groepjes kunnen maken. 
Lesduur: 80 minuten

Aanmelden voor Talentenkijker kan via het aanmeldformulier.