Bezoek beroepsbeoefenaar

In Les 4 van de lessenserie Talentenkijker komt er een bèta/technische beroepsbeoefenaar (v) op bezoek in de klas. Zij verzorgt een gastles over haar beroep. In Les 3 bereiden uw leerlingen dit bezoek voor op basis van de beroepsomschrijving die u van VHTO ontvangt. Voor de gastles staat een uur ingepland. Echter, in de praktijk varieert de duur van de gastles van 45-75 minuten.

De beroepsbeoefenaar

Overleg voor aanvang van de les met de beroepsbeoefenaar hoe ze de les heeft ingedeeld en welke bijdrage ze van u verwacht tijdens de les. Begin de les met het voorstellen van de beroepsbeoefenaar en vertel kort wat er op het programma staat voor dit lesuur.

De beroepsbeoefenaar begint met een introductie van zichzelf en haar beroep, vaak aan de hand van een PowerPoint. Gedurende deze introductie of erna, kunnen de leerlingen de vragen stellen die zij voorbereid hebben. De beroepsbeoefenaar heeft voorwerpen meegenomen die belangrijk zijn bij het uitoefenen van haar beroep en ze vertelt over de talenten die zij nodig heeft.

Stereotiepe beelden

Om leerlingen een meer divers en positief beeld te geven van bèta/technische beroepen en beroepsbeoefenaars, is het belangrijk om ze al op jonge leeftijd met bèta/technische beroepsbeoefenaars in aanraking te laten komen. Om een niet stereotiep beeld neer te zetten is het van belang dat er tenminste net zoveel vrouwelijke als mannelijke beroepsbeoefenaars in de klas komen. Met het idee dat het u voor u waarschijnlijk makkelijker is om een man te vinden voor een (eventuele) tweede gastles, is de beroepsbeoefenaar die VHTO voor u regelt altijd een vrouw.