Over Talentenkijker

Talentenkijker is een lessenserie voor groep 7 en 8 over beroepen en talenten in Wetenschap & Technologie (W&T). Talentenkijker geeft leerlingen een beter en breder beeld van beroepen in Wetenschap &Technologie. Tijdens de lessenserie gaan jongens en meisjes op zoek naar hun talenten, maken zij kennis met beroepsbeoefenaars uit de wereld van W&T en ontdekken zij welke talenten voor deze beroepen nodig zijn. Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag met een praktische opdracht. Talentenkijker heeft als doel de stereotypering over bèta/technische beroepen en beroepsbeoefenaars te doorbreken. 

Afgelopen twee schooljaren zijn ruim 3.500 basisschoolklassen met veel plezier aan de slag gegaan met Talentenkijker.

Talentenkijker is een lessenserie van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek (en ontwikkeld i.s.m. Science Center NEMO) en wordt uitgevoerd in opdracht van Platform Bèta Techniek (in het kader van actieplan Kiezen voor Technologie).

Achtergrond van Talentenkijker

Bij Wetenschap & Technologie (W&T) denken veel mensen, ook ouders en leerkrachten, eerder aan mannen dan aan vrouwen. Van jongs af aan brengen we op meisjes en jongens over dat W&T een mannendomein is. Dat doen we meestal onbewust. Daardoor ontbreekt het meisjes aan vrouwelijke rolmodellen waarmee zij zich kunnen identificeren. Meisjes hebben hierdoor vaker dan jongens minder zicht op de mogelijkheden van W&T en zien al op jonge leeftijd geen toekomst in W&T voor zichzelf. Om de leerlingen te laten zien wat de mogelijkheden van W&T zijn en om meisjes te laten zien dat W&T ook iets voor hen is komen er in deze lessenserie voornamelijk vrouwelijke beroepsbeoefenaars uit de wereld van W&T op bezoek in de klas.

Met de lessenserie Talentenkijker heeft VHTO als doel de houding van jongens en (vooral) meisjes ten opzichte van W&T positief te beïnvloeden. Uit internationaal onderzoek blijkt namelijk dat jonge meisjes in Nederland vaak denken dat ze minder goed zijn in exacte vakken dan jongens, met als gevolg dat meisjes in het voortgezet onderwijs vaak niet kiezen voor de vakken die gerelateerd zijn aan W&T. Ook niet als ze er eigenlijk wel talent voor hebben.

Daarnaast willen we ook leerkrachten en ouders bewust maken van het verschil in houding ten aanzien van W&T tussen jongens en meisjes, en hun (mogelijk) eigen aandeel daarin.