Praktische opdracht (les 5) in de lessenserie

Leer programmeren met Scratch

Tijdens de afsluitende les van Talentenkijker gaan de leerlingen aan de slag met de online programmeeromgeving Scratch. In de Talentenkijker-map vindt u de eerste twee Scratch-opdrachten waaraan de leerlingen kunnen werken.

Wanneer u de leerlingen klassikaal, in groepjes of individueel extra Scratch-opdrachten wilt aanbieden, dan kunt u gebruikmaken van de leskaarten. De leskaarten zijn afkomstig van www.scratchweb.nl. De lijst wordt periodiek geüpdatet.