Digitale versie Talentenkijker-map

Op deze pagina vindt u de downloadbare versie van de Talentenkijkermap .

De vijf Talentenkijker-lessen (inclusief bijlagen)

Hieronder vindt u van iedere Talentenkijker-les de beschrijving uit de Leerkrachtenhandleiding, aangevuld met de leerlingenwerkbladen en (optioneel te gebruiken) bijlagen die bij de betreffende les horen.

Les 3. Voorbereiding op het bezoek

Les 4. Bezoek van de beroepsbeoefenaar