Beeldenbrekersworkshops

Genderinclusief programmeeronderwijs op de basisschool

Geef je les op een basisschool en wil je jouw leerlingen laten kennismaken met informatica? Vind je het daarnaast belangrijk dat zowel de jongesns als de meisjes interesse krijgen voor het vak? Meld je dan aan voor een workshop van Beeldenbrekers en laat leerlingen uit groep 6,7 en 8 kennismaken met de basisbeginselen van programmeren en met een vrouwelijke professionals uit de IT.

Waarom Beeldenbrekers?
Op jonge leeftijd al hebben kinderen een beeld welke beroepen mannenberoepen of vrouwenberoepen zouden zijn. Deze stereotiepe ideeën belemmeren kinderen bij het ontdekken van hun talenten en toekomstmogelijkheden. Met Beeldenbrekersworkshopts doorbreken we genderstereotypen over IT-beroepen en we geven de kinderen vaardigheden op IT-gebied.

Wat houdt Beeldenbrekers in?

Tijdens een Beeldenbrekersworkshop maken leerlingen kennis met IT-beroepen. Een Beeldenbrekersworkshop duurt twee uur waarbij de kinderen op een laagdrempelige manier programmeren en kennismaken met informatica.

Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen wordt een opdracht gedaan, denk aan een les met de Bee-Bot of kennismaken met Scratch. De workshop wordt verzorgd door IT-studenten of IT-professionals. De Beeldenbrekersworkshops gaan uit van genderinclusief programmeeronderwijs; bij de didactiek, de content, de cases en het taalgebruik is expliciet rekening gehouden met het zowel interesseren van meisjes als jongens voor informatica.

Aanmelden voor een Beeldenbrekersworkshop?

Vul het aanmeldformulier in om jouw klas of school aan te melden voor een Beeldenbrekersworkshop.

NAAR HET AANMELDFORMULIER

Meer tools om genderstereotiepen te doorbreken?

In onze toolkit voor docenten vind je meer tools, onder andere:

  • Kijk- en leesmateriaal om als leerkracht kennis op te doen over genderstereotyperingen
  • Tips voor kinderboeken om stereotyperingen te doorbreken
  • Film- en videotips over genderstereotypering