Gastlessen door rolmodellen

Onderdeel van het Computer Science Certificate is een gastles gegeven door een vrouwelijk rolmodel uit de IT-sector. Op deze manier krijgen leerlingen meer inzicht in de toepassingen van Informatica. Daarbij is het rolmodel een goed voorbeeld voor meisjes.

Gastles Sophie Kuijt

Consumer Industry architect & AI ethics lead

Sophie Kuijt geeft een gastles op het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. De naam van haar functie roept meteen al vragen op bij de leerlingen. Want wat doe je als Consumer Industry architect & AI ethics lead?

Wat doe ik?
Voordat Sophie ingaat op de inhoud van haar functie vertelt ze meer over de werkzaamheden. Ze laat een slide zien met een overzicht van verschillende foto’s en vraagt de leerlingen wat ze zien. ‘Chocolade, een snelweg, maar ook Warner Bros’, antwoorden een paar leerlingen. Bij iedere foto en onderwerp licht Sophie toe wat de relatie is met haar werkgever IBM. ‘We zijn werkzaam in een ontzettend breed veld. Al deze verschillende velden hebben tegenwoordig te maken met IT en daar kunnen we bedrijven bij helpen. ‘

Daarna vertelt Sophie meer over haar eigen functie.  ‘Als Consumer Industry architect bouw je een technologische oplossing voor een bedrijf. Ik ga naar het bedrijf toe en ga samen met hen nadenken over de beste oplossing voor hun probleem. Dit doe ik nu bijvoorbeeld voor Heineken. Het leuke aan mijn baan is dat ik voor een bepaalde periode op het kantoor van het bedrijf werk. Zo kan ik precies zien hoe het bedrijf werkt, wat er nodig is en kan ik het product goed afstemmen op de vraag van het bedrijf. Ik bouw de oplossing echt samen met de werknemers.’

Sophie vertelt ook meer over haar rol als AI ethics lead. ‘Door digitalisering en innovatie wordt de rol van Artificial Intelligence in onze maatschappij steeds groter. Dat heeft heel veel voordelen, maar brengt soms ook lastige vragen met zich mee. Want mag een robot zelfstandig een mens opereren? En wat doen we als een computersysteem slimmer wordt dan een mens? Ik houd mij met deze ethische vragen bezig en denk samen met andere na over richtlijnen en grenzen rondom AI.’ Sophie vraagt aan de leerlingen hoe zij hierover denken en er ontstaat een interessant discussie in de klas. ‘Ik vind dat een robot niet zelfstandig een mens mag opereren, maar de robot mag wel gebruikt worden als deze bestuurd wordt door een mens.’ zegt een leerling. Een ander zegt: ‘Ik denk dat computers nu al slimmer zijn dan wij, dat houd je niet tegen.’ Zo gaat de discussie nog even door. Sophie vertelt dat precies zoals het nu in de klas gaat, het ook gaat als zij overleg heeft. ‘Er zijn veel verschillende meningen over dit onderwerp, samen zoeken we naar de beste oplossing.’

Hoe ben ik gekomen waar ik nu ben?
De gastles is al bijna weer voorbij, Sophie vertelt nog kort hoe zij gekomen is waar ze nu is. Eerst heeft zij een bachelor Informatiekunde gevolgd. Daarna heeft ze een Master Bestuurskunde gevolgd met de focus op AI. Dan is het alweer tijd om af te ronden. Aan het applaus van de leerlingen kan worden opgemaakt dat Sophie de leerlingen heeft weten te boeien en enthousiasmeren. Het was een geslaagde gastles!

Wil je meer lezen over Sophie en andere professionals in de IT? Lees dan de boekjes Dit Doe Ik in IT!


Dit Doe Ik in IT | vmbo

Dit Doe Ik in IT | havo/vwo