​​​​​​​Ouders/verzorgers

Ouders en verzorgers hebben veel invloed op de schoolloopbaankeuzes van hun kinderen. Bij het enthousiasmeren van meer meisjes voor IT- of technische mbo-opleidingen zijn zij onmisbaar. Wat kunnen jij doen om je dochter(s) en duwtje in de richting van een vervolgopleiding in IT of techniek te geven.

Uit onderzoek naar bepalende factoren voor de keuze voor een technische opleiding blijkt dat de mening van ouders/verzorgers grote invloed heeft op schoolloopbaankeuzes van hun kinderen. Bij een bèta/technische studie of beroepsachtergrond van de ouders neemt de kans op een keuze voor een technische opleiding toe. Voor meisjes geldt daarbij dat het bijna even belangrijk is of hun moeder óf hun vader een bèta/technische achtergrond heeft. Voor jongens is vooral de achtergrond van de vader relevant. Ook als ouders plezier hebben in bèta/techniek en dit economisch belangrijk vinden, maken hun kinderen eerder de keuze voor technische profiel.

Daarbij komt uit motievenonderzoek naar keuzes van vmbo-leerlingen naar voren dat zij de keuze voor een sector of een vervolgopleiding het meest met hun ouders bespreken. Ouders/verzorgers zijn zich niet altijd bewust van de invloed die ze hebben en vaak weten ze niet hoe zij hun kind gericht kunnen ondersteunen. Tot slot is bekend dat een van de factoren die meisjes tegenhoudt bij het maken van niet-traditionele keuzes – bijvoorbeeld een keuze voor techniek – het ontbreken aan stimulans door relevante volwassenen in hun omgeving is. Kortom, door ouders en verzorgers te betrekken bij de keuze van hun kind vergroot je de kans dat meisjes kiezen voor een technische opleiding. 

Om je kinderen goed te kunnen begeleiden in de (school)loopbaankeuze heeft VHTO de brochure 'De juiste keuze, wat kunt u doen?' uitgebracht voor ouders met kinderen op het vmbo.