DigiVita X-Mas Code Event

Meisjes programmeren nieuwjaarskaarten om leraren te bedanken

Mooier konden wij het jaar niet afsluiten. In de kerstvakantie organiseerden wij een speciale DigiVita X-Mas Code Event voor meisjes van 8 -15 jaar (po en vo).

Prachtige nieuwjaarskaarten met hartverwarmende wensen zijn door de meisjes geprogrammeerd. Zij maakten de kaarten voor hun leerkracht om hen te bedanken voor het afgelopen jaar. Een jaar waarin alles anders is gelopen en het onderwijs wel een extra hart onder de riem kon gebruiken.

Tegelijkertijd vragen we met de Code Events aandacht voor het feit dat programmeren nog altijd niet goed is ingebed in het Nederlandse onderwijs, waardoor de ongelijkheid tussen jongens en meisjes toeneemt.

Wat is het belang van DigiVita Code Events?
 

  • Tijdens deze Code Events leren meisjes op een laagdrempelige manier programmeren en maken ze kennis met Informatica.

  • Daarnaast maken de meisjes kennis met Informatica studentes die de Code Events begeleiden. Hierdoor hebben meisjes rolmodellen in wie ze zich kunnen herkennen, waardoor de kans op het kiezen voor Informatica toeneemt.

  • De Code Events gaan uit van genderinclusief programmeeronderwijs: bij de didactiek, de content, de cases en het taalgebruik is expliciet rekening gehouden met het zowel interesseren van meisjes als jongens voor informatica.

  • Onderwijs vormt de basis voor kansengelijkheid voor jongens en meisjes. Programmeeronderwijs en het ontwikkelen van digitale vaardigheden zijn belangrijker dan ooit om kinderen op de beroepen van de toekomst voor te bereiden. Zolang programmeren niet goed is opgenomen in het onderwijs, blijven jongens een voorsprong houden op meisjes ten aanzien van programmeervaardigheden en zal de ongelijkheid verder toenemen. Jongens maken namelijk meer gebruik van het informele programmeeronderwijs dan meisjes.

  • In de IT sector zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd waardoor bedrijven omzet en groeikansen mislopen.

Benieuwd naar hoe alle kaarten zijn geworden? Deze zijn hier te bewonderen.