Vanessa, Hoogleraar Sociale Robotica

Vanessa heeft de leukste baan die er bestaat, vindt ze: samen met haar promovendi bouwt ze sociale robots om mensen in allerlei situaties te helpen.

 

Vroeger kwamen robots alleen voor in fabrieken of in de industrie. Je zag ze nauwelijks. Nu zie je ze steeds vaker in het dagelijks leven. Op scholen, in ziekenhuizen en heel veel andere omgevingen. Vanessa doet onderzoek naar hoe robots met mensen kunnen omgaan in het dagelijks leven. Wat moet je weten van een mens en een robot zodat ze goed met elkaar om kunnen en willen gaan? Dat zijn vragen die Vanessa graag wil beantwoorden.