Dit Doe Ik Gastlessen

Genderstereotypen doorbreken in het voortgezet onderwijs

Ben je docent op een middelbare school en wil je jouw leerlingen voorbereiden op een studiekeuze? Wil je ze daarbij laten kennismaken met (bèta)technische beroepen? Meld je dan aan voor een gastles van Dit doe ik en laat de leerlingen kennismaken met vrouwelijke professionals uit de bèta, techniek en IT die komt vertellen over haar beroep.

Waarom Dit doe ik?

Jongeren hebben een beperkt beeld van de beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de bèta, techniek en IT. De meesten kennen ook helemaal geen beroepsbeoefenaars uit deze sectoren. Voor meisjes geldt dit nog sterker; als ze tijdens hun onderwijsloopbaan niet nadrukkelijk in contact worden gebracht met (bèta)technische of IT-professionals sluiten zij deze sectoren uit als potentieel beroepsrichting. Daarnaast hebben zowel jongens als meisjes genderstereotiepe ideeën bij (bèta)technische beroepen. Tijdens een Dit doe ik gastles maken jongeren kennis met vrouwen die werken in bèta, techniek en IT.

Wat houdt Dit Doe Ik in?

Dit doe ik is zowel online als offline beschikbaar. Op de website Ditdoeik.nl staan tientallen filmpjes van vrouwelijke technische of IT-professionals die vertellen over hun beroep. Dit video’s kunnen worden gebruikt tijdens loopbaanoriëntatielessen.

Daarnaast is het mogelijk om een of meerdere gastlessen te laten verzorgen door vrouwelijke technische professionals. Tijdens een gastles van een lesuur vertelt de vrouwelijke technische professionals over haar beroep. Ze maakt daarbij de koppeling tussen de les (bijvoorbeeld natuurkunde, scheikunde of wiskunde) en hoe ze deze kennis gebruikt in haar werk. Ze vertelt over het studiepad dat ze heeft afgelegd en ze zal ingaan op het maatschappelijke nut van haar werk.

De Dit doe ik Gastles is voor alle vmbo, havo en vwo-leerlingen. Voor 1e en 2e klas vmbo-leerlingen bieden we daarnaast Dit doe ik Workshops aan. De Dit doe ik Gastlessen zijn gratis.

Wat is de rol van VHTO?

  • We leggen contact tussen de middelbare en een vrouwelijke professional;
  • We voorzien de school van een lesbrief en de professional van een gastinstructie;
  • En we ondersteunen de school en professional met de voorbereidingen.

Dit doe ik is een project van VHTO Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Dit doe ik maakt onderdeel uit van Werk.en.de.Toekomst, een samenwerking tussen Atria, Emancipator, NVR en VHTO met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanmelden voor een Dit Doe Ik Gastles?

Vul het aanmeldformulier in om jouw klas of school aan te melden voor een Dit Doe Ik Gastles.

NAAR HET AANMELDFORMULIER