FAQs

Algemene informatie

Wat is het doel van Girls’ Day?

Het doel van Girls’ Day is om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met én te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT.

Helaas is het aantal meisjes en vrouwen dat kiest voor een beroep in bèta, techniek en IT al jaren laag, slechts 14 procent van de technische professionals in Nederland is vrouw. Dat komt door genderstereotiepe invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen.

Daarentegen is bèta, techniek en IT belangrijker dan ooit voor de samenleving. Zo werken labtechnologen bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van vaccins, bedenken technici ergonomische oplossingen voor thuiswerkplekken, en maken IT-professionals zich sterk voor veilige videoverbindingen.

Daarom organiseren we Girls’ Day. Een dag waarin meisjes kunnen kennismaken met deze sectoren.

Wie kunnen deelnemen aan Girls’ Day?

Scholen: Scholen kunnen een groep meisjes in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar aanmelden. Doorgaans gaat dit om meisjes uit groep 7 en 8 of klas 1 en 2 van de middelbare school. Alle schoolniveaus zijn welkom. VHTO adviseert scholen om Girls’ Day in te roosteren voor een groep meisjes en niet te werken op basis van inschrijving bij interesse. Zo kan een bedrijf zich op tijd voorbereiden op de groepsgrootte en daarnaast kunnen meisjes verrast worden met hoe leuk techniek kan zijn.

Bedrijven: Alle bèta/technische- of IT bedrijven (of afdelingen) en onderzoeksorganisaties kunnen meedoen aan Girls’ Day. Ook mbo’s, hogescholen, universiteiten zijn welkom, mits zij ervoor zorgen dat meisjes kennismaken met de technische beroepspraktijk, bijvoorbeeld door het doen van een relevante technische opdracht of het ontmoeten van vrouwelijke studenten, oud-studenten of beroepsprofessionals.

Kan ik mijn dochter inschrijven voor Girls’ Day?

Het is helaas niet mogelijk om uw dochter als individu in te schrijven voor Girls’ Day. We raden je aan om in gesprek te gaan met de school van jouw dochter. Wanneer zij een groep meisjes aanmelden kan VHTO op zoek gaan naar een geschikt bedrijf.

Wat is de rol van VHTO?

VHTO zet zich in om scholen en bedrijven zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen, op basis van hun voorkeuren en mogelijkheden. Ook houdt VHTO zich bezig met het de begeleiding van deelnemers bij het organiseren van een online activiteit, de organisatie van het landelijk kick-off evenement en het genereren van (media)aandacht voor de mooie activiteiten die plaatsvinden op 7 april 2022.

Hoe ziet Girls' Day 2022 eruit?

Girls' Day 2022 is een hybride evenement dat start met een online kick-off van 9:30 uur tot 10:00 uur. Deze kick-off heeft het thema 'Power up!'. Aanmelden voor de kick-off kan via een link die je per mail krijgt toegezonden.
Om 10:00 uur kun je starten met het bedrijfsbezoek. Zo'n bezoek kun je zo lang maken als je zelf wilt. We hebben wel liever dat de meisjes een inhoudelijk goed en kort programma krijgen dan dat het een lang maar minder leuk programma is. In de toolkit voor bedrijven vind je tips.

Tot wanneer kan ik mijn school of bedrijf aanmelden?

Op 11 maart 2022 is het aanmeldformulier door VHTO gesloten. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden om deel te nemen aan Girls' Day 2022. Na Girls' Day 2022 zullen we de datum voor Girls' Day 2023 communiceren.

Hoeveel meisjes mag ik als school aanmelden?

Er zit geen limiet aan het aantal meisjes dat je mag aanmelden, maar het aantal meisjes dat een bedrijf kan ontvangen verschilt: een multinational kan wellicht een groep van 60 meisjes ontvangen, terwijl een tandtechnicus slechts plaats heeft voor een groep van 5 meisjes. Wij doen ons best om voor de hele groep één bestemming te zoeken, of in overleg de groep op te splitsen over meerdere bedrijven. Ook is het mogelijk dat leerlingen van meerdere scholen een bezoek brengen aan één bedrijf.

Hoe houdt VHTO rekening met eventuele coronamaatregelen?

Uiteraard houden we de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen zorgvuldig in de gaten. Vooralsnog gaan we uit van het kunnen organiseren van een editie met een digitale kick-off met fysieke bedrijfsbezoeken. Bij die fysieke bezoeken houden we de dan geldende coronamaatregelen in acht. Om de impact van Girls’ Day zo groot mogelijk te laten zijn, hebben fysieke bedrijfsbezoeken de voorkeur. Daarom zetten we daarop in.

Mocht het met die geldende maatregelen niet mogelijk zijn om fysieke bedrijfsbezoeken te kunnen organiseren, dan zullen we overgaan tot een volledig digitale editie. Daar hebben we de voorgaande jaren ervaring mee opgedaan. Uiteraard informeren we deelnemers tijdig mocht de huidige opzet veranderen.

Wat kost deelname aan Girls’ Day?

Deelname aan Girls’ Day is gratis. VHTO koppelt je op verzoek kosteloos aan een bedrijf of school om een activiteit mee te organiseren.

Eventuele kosten die gemaakt worden voor het organiseren van een activiteit worden in overleg betaald door de school of het bedrijf. Te denken valt aan eventueel materiaal voor doe-activiteiten of gadgets. De benodigde uren van medewerkers zijn voor rekening van het bedrijf.

Waarom mogen er alleen meisjes meedoen?

Hoewel VHTO het ook belangrijk vindt dat jongens zien dat vrouwen thuishoren in de wereld van bèta, techniek en IT, is Girls’ Day alleen bedoeld voor meisjes*. De voordelen hiervan zijn als volgt:

  • Door activiteiten speciaal voor meisjes te organiseren, wordt een veilige omgeving voor meisjes gecreëerd waarin ze bèta en techniek durven uit te proberen, vrij van bestaande stereotiepe verwachtingen over meisjes en techniek.
  • Meisjes voelen zich meer expliciet uitgenodigd dan bij niet-genderspecifieke activiteiten. Dit is belangrijk, omdat bèta en techniek nog geen vanzelfsprekende keuzes zijn voor meisjes.
  • Vrouwen vormen nog steeds een minderheid in bèta, techniek en IT. Door aparte activiteiten te organiseren laat je als organisatie zien dat je daar oog voor hebt en dat je het belangrijk vindt dat meer meisjes en vrouwen de weg naar techniek vinden.

*Ieder die zich identificeert als meisje. Ook non-binaire leerlingen zijn welkom.

Wat kunnen de jongens uit mijn klas doen?

VHTO adviseert om tijdens de Girls’ Day-activiteiten te zorgen dat jongens een eigen (les)programma krijgen aangeboden. Ervaring leert dat het niet wenselijk is om jongens vrij te roosteren, omdat dit meisjes minder gemotiveerd maakt om het Girls’ Day-programma te volgen.

Wil je iets doen rondom het interesseren van jongens voor zorg en onderwijs? Bekijk eens het lesmateriaal Aan jou hebben we wat van Regioplus of neem contact op met Emancipator voor tips en inspiratie.

Matching met school of bedrijf

Wat houdt bemiddeling van VHTO in?

VHTO verzamelt alle verzoeken tot bemiddeling van scholen en bedrijven en bekijkt per regio welke scholen en bedrijven bij elkaar passen, gelet op groepsgrootte en schoolniveau. Soms is het nodig om een school aan meerdere bedrijven te koppelen, op basis van de groepsgrootte.
VHTO vraagt akkoord aan school en bedrijf en brengt het daarna met elkaar in contact, zodat verdere praktische afspraken in overleg gemaakt kunnen worden.

Wat houdt het in als ik zelf een school of bedrijf regel?

Wanneer je zelf goede contacten hebt met een bedrijf of school in de buurt dan is het prima dat je zelf afspraken maakt voor het organiseren van Girls’ Day. Laat dit echter wel altijd weten aan VHTO, zodat wij niet ook contact leggen in de bemiddeling voor andere scholen en bedrijven. Daarnaast willen we je ook graag op de deelnemerslijst zetten, met het oog op eventuele (regionale) media-aandacht.

Ik ben een intermediair en wil graag scholen en bedrijven in mijn regio aan elkaar koppelen. Hoe pak ik dit aan?

Wat mooi dat je inzet toont om leerlingen te enthousiasmeren voor bèta, techniek of IT. VHTO hoort graag van je als je als intermediair optreedt in een regio, zodat we onze inspanningen op elkaar kunnen afstemmen. Het is goed om hier afspraken over te maken, zodat we van elkaar weten welke scholen en bedrijven meedoen. Dit vergemakkelijkt het matchen van scholen en bedrijven die zich bij VHTO hebben aangemeld. Tevens willen we alle scholen en bedrijven die, via jouw organisatie of VHTO, graag op de deelnemerslijst zetten en hen (via jou) voorzien van voorbeeldmateriaal.

Contact opnemen met het Girls’ Day -team kan via girlsday@vhto.nl of door te bellen naar 020-888 4220

Mag ik kiezen aan welke school/ welk bedrijf we worden gekoppeld?

Wanneer je het aanmeldformulier voor Girls’ Day invult kan je kiezen voor ‘zelf regelen’ of ‘bemiddeling VHTO’. Bij het kiezen voor bemiddeling kan je ook eventuele voorkeuren met ons delen. VHTO probeert deze voorkeuren mee te nemen bij het vinden van een geschikte match. Helaas lukt dat niet altijd, omdat we ook proberen tegemoet te komen aan wensen van anderen en mogelijke praktische bezwaren. Wanneer we een geschikte match hebben gevonden vragen we om jouw akkoord. Wijs je dit af, dan bekijken we of er nog een andere optie is, maar we kunnen niet beloven dat dit lukt.

Kan ik ergens zien wie er deelnemen aan Girls’ Day?

Eind maart 2022 plaatst VHTO een overzicht van deelnemende scholen en bedrijven op de website. 

Kan ik zelf contact opnemen met een school/bedrijf?

Wanneer in de aanmelding is gekozen voor de optie ‘zelf regelen’ is het mogelijk om zelf contact op te nemen met een school of bedrijf in jouw regio. Graag wordt VHTO op de hoogte gehouden van de voortgang.

Heb je in de aanmelding aangegeven dat je kiest voor de optie ‘Bemiddeling VHTO’ dan is het pas het mogelijk om contact op te nemen met de school of bedrijf als je gekoppeld bent. Dat hoor je als VHTO jullie met elkaar in contact heeft gebracht per mail. Vanaf dan is het mogelijk om de Girls’ Day-activiteiten verder samen af te stemmen.

Hoe selecteert de school de meisjes die zullen deelnemen aan Girls’ Day?

Een school geeft een groep meisjes uit groep 7 of 8 van de basisschool of klas 1 t/m 3 van de middelbare school (vmbo/havo/vwo) op als deelnemer bij VHTO. Idealiter roosteren scholen de Girls’ Day-activiteiten in voor deze meisjes en werken zij niet op inschrijving op basis van interesse. Dit laatste kan teleurstelling veroorzaken bij bedrijven, wanneer de uiteindelijke groepsgrootte tegenvalt. Dit kan betekenen dat de voorbereidingen (tijd, geld) verloren moeite zijn. Daarnaast kan de tegenvallende groepsgrootte invloed hebben op het aantal bedrijven dat VHTO voor de school reserveert. Dat is zonde.

Voorbereiden

Wanneer ontvang ik bericht aan welke school/welk bedrijf wij zijn gekoppeld?

Heb je gekozen voor bemiddeling van VHTO? VHTO doet altijd haar uiterste best om een match te vinden, maar kan niet garanderen wanneer dit lukt. Wij begrijpen dat scholen en bedrijven duidelijkheid nodig hebben om de juiste voorbereidingen te treffen. We adviseren je dan ook om een deadline voor jezelf te bepalen waarop je jouw aanmelding eventueel nog wilt annuleren. De kans dat VHTO een geschikte match vindt voor jouw school of bedrijf is het grootst wanneer je een aanmelding doet vóór februari 2022.

Welke planning kan ik als bedrijf aanhouden voor het organiseren van Girls' Day 2022?

Najaar 2022: Opgeven voor Girls' Day 2022 via www.girlsday.nl
Januari 2022: Samenstellen team dat Girls' Day gaat organiseren
Februari 2022: Voorbereiden van programma en bespreken met de school (indien gekoppeld). VHTO zal in deze periode ook een aantal webinars voor de deelnemende bedrijven organiseren waar we tips en best practices ten aanzien van een programma zullen delen. Na de vaststelling van het programma is het goed om sprekers en afdelingen informeren en eventueel benodigde materialen voor te bereiden.
Maart 2022: Draaiboek doornemen, regionale pers en collega’s informeren
April 2022: Laatste praktische afstemming met school
Mei 2022: Evaluatie Girls' Day, intern en via evaluatieformulier VHTO en foto's en verslagen aanleveren bij VHTO voor de website

Hoe kan ik me als bedrijf voorbereiden?

Vanaf januari zullen we een toolkit op onze website delen met voorbeeldactiviteiten. Daarnaast zullen we in februari ook een aantal webinars houden waar we tips en best practices delen.
Gebruik de voorbeeldactiviteiten ter inspiratie en bespreek intern en samen met de school waaraan je gekoppeld bent wat mogelijk en wenselijk is. In de toolkit straks vind je ook promotiemateriaal (e.g. digitale banner).

Welke planning kan ik als school aanhouden voor het organiseren van Girls' Day in 2021?

Najaar 2021: Opgeven voor Girls' Day 2021 via www.girlsday.nl
Januari 2022: Doorgeven aan VHTO hoeveel meisjes er definitief meedoen
Februari 2022: Eventueel het programma al bespreken met bedrijf (indien gekoppeld). In diezelfde periode informeer je docenten en ouders over de deelname aan Girls’ Day en stel je begeleide docenten vast, ook reservebegeleiding.
April 2022: Laatste praktische afstemming met bedrijf
Mei 2022: Evaluatie Girls' Day, intern en via evaluatieformulier VHTO en foto's en verslagen aanleveren bij VHTO voor de website

Hoe kunnen scholen de meisjes voorbereiden?

We hebben voor de meisjes een voorbereidende opdracht beschikbaar. Die vind je  hier.

Publiciteit

Wat kan mijn bedrijf of school doen aan PR en publiciteit?

VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girls’ Day. Mocht je contacten hebben met regionale pers, dan kun je natuurlijk ook zelf contact opnemen met regionale pers om jouw eigen Girls' Day-activiteit onder de aandacht te brengen. Maak je tijdens Girls' Day foto’s of video’s? Vergeet niet om toestemming te vragen aan de ouders van meisjes (via de school).

Social Media

Twitter mee met #Girlsday2022. VHTO zal via de eigen Twitteraccount @vhtonl ook zoveel mogelijk activiteiten van Girls' Day laten zien.

Girls’ Day Magazine

Afgelopen jaar hebben we het papieren Girls’ Day Magazine vervangen door een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief lieten we de verschillende activiteiten van deelnemers zien. Ook van Girls’ Day 2022 zullen we in een digitale nieuwsbrief verslag doen.

Algemene Voorwaarden

Kan ik de aanmelding nog wijzigen of annuleren?

Mocht je de aanmelding willen wijzigen (bijvoorbeeld het aantal meisjes) dan kun je dat uiterlijk 4 weken voor aanvang van Girls' Day doorgeven via girlsday@vhto.nl. Liever hoort VHTO dat natuurlijk eerder in verband met het bemiddelen tussen jou en een school/bedrijf.

Een deelname kan tot uiterlijk 4 weken voor Girls' Day worden geannuleerd. Ook hier geldt: bij voorkeur eerder, om geen meisjes teleur te stellen. Heb je bemiddeling van VHTO aangevraagd, maar is er nog geen match voor je gevonden? Dan mag je kosteloos annuleren.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk en de risicodragende partij tijdens de activiteit. VHTO is niet aansprakelijk voor de schade/letsel e.d. die door bezoekers/organisatoren van een activiteit wordt opgelopen.

Voorwaarden deelname

Girls' Day is een leerzame en feestelijke dag die veel tijd en geld kost om voor te bereiden. Met zo veel enthousiaste bedrijven en scholen is het ieder jaar weer een puzzel om alle deelnemers een mooie ervaring te kunnen geven. Om dit zo goed mogelijk te organiseren, stellen we daarom een aantal voorwaarden:

  • Deelname kan tot uiterlijk 4 weken voor Girls' Day worden geannuleerd.
  • Het aantal meisjes dat is opgegeven bij de inschrijving is ook het aantal meisjes dat VHTO gaat werven/ waar VHTO plek voor zoekt bij een of meerdere bedrijven. Als blijkt dat er meer of minder meisjes welkom zijn, dan dien je dit minimaal 4 weken voorafgaand aan Girls' Day door te geven.
  • Een tweede contactpersoon waarmee gecommuniceerd kan worden over Girls' Day is verplicht. Mocht je onverhoopt uitvallen, dan dien je dit aan ons en de tweede contactpersoon door te geven, zodat jouw afwezigheid de organisatie van Girls' Day niet belemmert.
  • Mochten coronamaatregelen ervoor zorgen dat de activiteit alleen online kan plaatsvinden, dan denk je mee over het kunnen organiseren van een online activiteit organiseren met de school of het bedrijf waaraan u gekoppeld bent.

Algemene richtlijnen

Aanmelden: Scholen, bedrijven, onderwijsinstellingen (mbo/HBO/WO) en onderzoeksinstituten melden zich aan voor Girls' Day via het aanmeldformulier op www.girlsday.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding instructie- en promotiemateriaal van VHTO en komen op de deelnemerslijst op de website.

Voor meisjes: Meisjes hebben net als jongens talent voor exacte vakken. Toch kiezen meisjes in Nederland nog te weinig voor opleidingen en beroepen in deze vakgebieden. Daarom worden tijdens Girls' Day in het hele land activiteiten speciaal voor meisjes (10-15 jaar) georganiseerd.

Voor werkgevers: Het doel van Girls' Day is om meisjes kennis te laten maken met de beroepsmogelijkheden van bèta, techniek en IT. De activiteiten vinden bij voorkeur plaats op de werkvloer, onder begeleiding van vrouwelijke bèta/technische professionals en stagiaires. VHTO ziet graag dat bedrijven (ook) vrouwelijke werknemers aan het woord laten.

Activiteiten: Uit onderzoek blijkt dat talent niet aangeboren is, maar dat je het kunt ontwikkelen door te oefenen. Doe-activiteiten waarbij de meisjes zelf aan de slag gaan zijn essentieel bij Girls' Day. Voorkom genderstereotyperende activiteiten! In de toolkit vind je tips voor het organiseren van een goed programma.

PR en communicatie: Girls' Day wordt al 10 jaar georganiseerd door VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. In de toolkit op www.girlsday.nl staan banners die je kunt gebruiken voor website, social media en (interne) nieuwsbrief.

Pers: VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girls' Day. Je kunt zelf contact opnemen met de regionale pers om de eigen Girls' Day-activiteit onder de aandacht te brengen.