FAQs

Wat is het doel van Girlsday?

Het doel van Girlsday is om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met én te enthousiasmeren voor bèta, techniek en ICT. Het is belangrijk dat meisjes een breed en realistisch beeld krijgen van bèta-, technische en ICT-bedrijven en de bijbehorende beroepen, en kennismaken met hun vrouwelijke medewerkers.

Wie kunnen er allemaal deelnemen aan Girlsday?

Alle bèta/technische- of ICT bedrijven (of afdelingen) en onderzoeksorganisaties kunnen meedoen aan Girlsday. Girlsday is gericht op meisjes van 10 tot 15 jaar uit groep 7 en 8 van de basisschool en de 1e en 2e klas van de middelbare school (vóór de profiel- of sectorkeuze). Scholen melden hun meisjes altijd in groepsverband aan.

Hoeveel meisjes kan een bedrijf ontvangen?

Er zit geen limiet aan het aantal meisjes dat een school kan aanmelden, maar het aantal meisjes dat een bedrijf kan ontvangen verschilt. VHTO doet haar best om voor de hele groep één bestemming te zoeken, of in overleg de groep op te splitsen over meerdere bedrijven. Ook is het mogelijk dat leerlingen van meerdere scholen een bezoek brengen aan één bedrijf.

Hoe ziet een Girlsday-activiteit eruit?

De meeste bedrijven kiezen voor een korte uitleg over het bedrijf, een rondleiding, demonstratie en een doe-activiteit / workshop die aansluit bij de werkzaamheden van het bedrijf. Vaak worden de vrouwelijke bèta/technische medewerkers en stagiaires van het bedrijf betrokken. Een activiteit wordt door de school en het bedrijf afgestemd op leeftijd, voorkennis en opleidingsniveau van de meisjes. De duur van het programma wordt ook tussen bedrijf en school afgestemd, de meeste Girlsday-activiteiten duren 2 tot 4 uur.

Wat is het belang van de inzet van vrouwelijke bèta/technische medewerkers?

Contact met rolmodellen versterkt het zelfvertrouwen en biedt meisjes de kans om zich te identificeren met vrouwen in bèta, techniek en ICT. De ontmoeting met rolmodellen geeft een krachtige impuls aan het doorbreken van genderstereotiepe beelden over vrouwen en bèta, techniek en ICT.

Waarom mogen er alleen meisjes meedoen?

De voordelen van genderspecifieke activiteiten zijn onder andere:

 • Door activiteiten speciaal voor meisjes te organiseren, wordt een veilige omgeving voor meisjes gecreëerd waarin ze bèta en techniek durven uit te proberen.
 • Meisjes voelen zich meer expliciet uitgenodigd dan bij niet genderspecifieke activiteiten. Dit is belangrijk, omdat bèta en techniek nog niet vanzelfsprekend voor meisjes is.
 • Vrouwen vormen nog steeds een minderheid in bèta en techniek. Door aparte activiteiten laat je als organisatie zien dat je daar oog voor hebt en dat je er iets aan doet.

Wat kost deelname aan Girlsday?

Deelname aan Girlsday is gratis. Kosten die op de dag zelf gemaakt worden, zoals het vervoer tussen de school en het bedrijf, worden door de school betaald. De kosten op de locatie van het bedrijf (bijvoorbeeld materiaal voor de doe-activiteiten, lunch en/of eventuele goodie bags) en de uren van de medewerkers zijn voor rekening van het bedrijf.

Waar is de kick-off?

VHTO verzorgt elk jaar een feestelijke kick-off. Het vindt elk jaar op een andere locatie plaats, en heeft elk jaar een ander thema. Blijf op de hoogte via www.vhto.nl, door u aan te melden voor de nieuwsbrief van VHTO of volg VHTO op social media.

Ontwikkelingen rondom Coronavirus

VHTO houdt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en zal indien nodig passende maatregelen nemen.

Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD.
Indien u in verband hiermee vragen heeft over de organisatie van Girlsday, dan kunt u contact opnemen via: girlsday@verwijder-dit.vhto.nl

Wat kan mijn bedrijf of school doen aan PR en publiciteit?

VVHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girlsday. U kunt zelf contact opnemen met regionale pers om uw eigen Girlsday-activiteit onder de aandacht te brengen. De toolkit op www.girlsday.nl biedt promotie- en informatiemateriaal en standaardteksten die u kunt gebruiken in eigen communicatiemiddelen. Alle deelnemende bedrijven ontvangen van VHTO promotiemateriaal per post. Vergeet niet om toestemming te vragen aan de ouders (via de school) voor het maken van foto’s en video’s tijdens Girlsday.

Hoe selecteert de school de meisjes die zullen deelnemen aan Girlsday?

Er zijn verschillende manieren om meisjes te selecteren. VHTO adviseert: alle meisjes van één klas, meerdere klassen of een leerjaar, vóór de profiel- / sectorkeuze. VHTO raadt af om meisjes zelf te laten inschrijven, zodat ook meisjes die nog geen interesse in bèta, techniek en ICT hebben getoond de kans krijgen kennis te maken met deze vakgebieden.

 

Hoe kunnen scholen de meisjes voorbereiden?

In de toolkit voor scholen op www.girlsday.nl staan voorbeeldopdrachten, om voorafgaand aan Girlsday in de klas te doen. Op de VHTO-beeldenbank Dit Doe Ik staan veel verhalen, foto's en filmpjes van vrouwen die een bèta/technisch of ICT beroep hebben. De filmpjes zijn te gebruiken op het digibord: www.ditdoeik.nl.

Wanneer hoor ik aan welke school / welk bedrijf wij zijn gekoppeld?

Het Girlsday-team van VHTO doet haar uiterste best om zo snel mogelijk de match tussen school en bedrijf te maken. Het kan echter voorkomen dat het pas kort voor Girlsday bekend is. In januari begint VHTO met het koppelen van scholen aan bedrijven. We nemen vanaf dan contact met u op. Zodra wij een geschikte school hebben gevonden, leggen wij het aan u voor.

Kan ik zelf contact opnemen met een school / bedrijf?

U kunt bemiddeling van VHTO vragen bij het zoeken naar een passende school / bedrijf, of u kunt het zelf regelen. In beide gevallen ontvangen wij graag de aanmelding via www.girlsday.nl. Als u zelf contact hebt met een school / bedrijf, ontvangen wij graag een bevestiging zodra er afspraken gemaakt zijn.

Kan ik de aanmelding nog wijzigen of annuleren?

Mocht u de aanmelding willen wijzigen (bijvoorbeeld het aantal meisjes) dan kunt u dat uiterlijk 4 weken vóór Girlsday doorgeven via girlsday@verwijder-dit.vhto.nl. Uw deelname kan tot uiterlijk 4 weken voor Girlsday worden geannuleerd (maar bij voorkeur eerder, om geen meisjes teleur te stellen).

Aansprakelijkheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk en de risicodragende partij tijdens de activiteit. VHTO is niet aansprakelijk voor de schade/letsel e.d. die door bezoekers/organisatoren van een activiteit wordt opgelopen.

Voorwaarden deelname

Girlsday is een leerzame en feestelijke dag die veel tijd en geld kost om voor te bereiden. Met zo veel enthousiaste bedrijven en scholen is het ieder jaar weer een puzzel om alle deelnemers een mooie ervaring te kunnen geven. Om dit zo goed mogelijk te organiseren, stellen we daarom een aantal voorwaarden:

 • Uw deelname kan tot uiterlijk 4 weken voor Girlsday worden geannuleerd.
 • Het aantal meisjes dat is opgegeven bij de inschrijving is ook het aantal meisjes dat VHTO voor uw bedrijf gaat werven. Als blijkt dat er meer of minder meisjes welkom zijn, dan dient u dit minimaal 4 weken voorafgaand aan Girlsday door te geven.
 • Een tweede contactpersoon waarmee gecommuniceerd kan worden over Girlsday is verplicht. Mocht u onverhoopt uitvallen, dan dient u dit aan ons en de tweede contactpersoon door te geven, zodat uw afwezigheid de organisatie van Girlsday niet belemmert.

Algemene richtlijnen Girlsday

 1. Aanmelden
  Scholen, bedrijven en onderzoeksinstituten melden zich aan voor Girlsday via het aanmeldformulier op www.girlsday.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding instructie- en promotiemateriaal van VHTO en komen op de deelnemerslijst op de website.
 2. Voor meisjes
  Meisjes hebben net als jongens talent voor exacte vakken. Toch kiezen meisjes in Nederland nog te weinig voor opleidingen en beroepen in deze vakgebieden. Daarom worden tijdens Girlsday in het hele land activiteiten speciaal voor meisjes (10-15 jaar) georganiseerd.
 3. Voor werkgevers
  Het doel van Girlsday is om meisjes kennis te laten maken met de beroepsmogelijkheden van bèta, techniek en IT. De activiteiten vinden bij voorkeur plaats op de werkvloer, onder begeleiding van vrouwelijke bèta/technische professionals en stagiaires.
 4. Activiteiten
  Uit onderzoek blijkt dat talent niet aangeboren is, maar dat je het kunt ontwikkelen door te oefenen. Doe-activiteiten waarbij de meisjes zelf aan de slag gaan zijn essentieel bij Girlsday. Voorkom genderstereotyperende activiteiten! Lees meer op www.vhto.nl of bekijk deze video.
 5. PR en communicatie
  Girlsday wordt al 10 jaar georganiseerd door VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. In de toolkit op www.girlsday.nl staan logo's, een flyer, poster en ander materiaal dat u kunt gebruiken voor uw website, social media en (interne) nieuwsbrief.
 6. Pers
  VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girlsday. U kunt zelf contact opnemen met de regionale pers om uw eigen Girlsday-activiteit onder de aandacht te brengen. In de toolkit op www.girlsday.nl staan de persberichten.

 

Globale planning organisatie Girlsday-activiteit

Wanneer|Wat

Najaar 2019 | Opgeven voor Girlsday 2020 via www.girlsday.nl

Januari 2020 | Samenstellen team dat Girlsday gaat organiseren

Februari 2020 | Programma samenstellen en bespreken met school/bedrijf

Februari 2020 | Sprekers en afdelingen informeren

Februari 2020 | Benodigde materialen bestellen

Maart 2020 | Catering regelen

Maart 2020 | Draaiboek doornemen, regionale pers en collega's informeren

Maart 2020 | Aankleding en evt. goodie bags regelen (VHTO stuurt lintjes en stickers)

Mei 2020 | Evaluatie Girlsday, met bedrijf en via evaluatieformulier VHTO

Mei 2020 |Aanleveren foto's en verslagen bij VHTO voor de website en het Girlsday magazine

Social media

Twitter mee met #Girlsday2020 en deel en volg alle activiteiten van Girlsday via www.twitter.com/vhtoamsterdam en www.facebook.com/VHTOamsterdam

Ik heb een andere vraag

Vraag Girlsday

Vraag Girlsday