FAQs

Algemene informatie

Wat is het doel van Girls’ Day?
Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met én te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT. Het is belangrijk dat meisjes een breed en realistisch beeld krijgen van bèta-, technische en IT-bedrijven en de bijbehorende beroepen en kennismaken met hun vrouwelijke medewerkers. De afgelopen tijd is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk bèta, techniek & IT zijn voor de samenleving. Zo werken labtechnologen bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van vaccins, bedenken technici ergonomische oplossingen voor thuiswerkplekken, en maken IT-professionals zich sterk voor veilige videoverbindingen. Dit is een mooie kans om meisjes te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT!

Daarnaast vraagt Girls’ Day aandacht voor het thema genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Het is belangrijk dat meer meisjes en vrouwen kennismaken met deze sectoren, omdat zij zo de kans krijgen om hun interesse hiervoor te ontwikkelen en hun talenten te benutten.

Wie kunnen er allemaal deelnemen aan Girls’ Day?
Scholen: Scholen kunnen een groep meisjes in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar aanmelden. Doorgaans gaat dit om meisjes uit groep 7 en 8 of klas 1 en 2 van de middelbare school. Alle schoolniveaus zijn welkom. VHTO adviseert scholen om Girls’ Day in te roosteren voor een groep meisjes en niet te werken op basis van inschrijving bij interesse. Zo kan een bedrijf zich op tijd voorbereiden op de groepsgrootte en daarnaast kunnen meisjes verrast worden met hoe leuk techniek kan zijn.
Bedrijven: Alle bèta/technische- of IT bedrijven (of afdelingen) en onderzoeksorganisaties kunnen meedoen aan Girls’ Day. Ook mbo’s, hogescholen, universiteiten zijn welkom, mits zij ervoor zorgen dat meisjes kennismaken met de technische beroepspraktijk, bijvoorbeeld door het doen van een relevante technische opdracht of het ontmoeten van vrouwelijke studenten, oud-studenten of beroepsprofessionals. 

Kan ik mijn dochter inschrijven voor Girls’ Day? 
Het is helaas niet mogelijk om uw dochter als individu in te schrijven voor Girls’ Day. We raden u aan om in gesprek te gaan met de school van uw kind. Wanneer zij een groep meisjes aanmelden kan VHTO op zoek gaan naar een geschikt bedrijf. 

Wat is de rol van VHTO?
VHTO zet zich in om scholen en bedrijven zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen, op basis van hun voorkeuren en mogelijkheden. Ook houdt VHTO zich bezig met het de begeleiding van deelnemers bij het organiseren van een online activiteit, de organisatie van het landelijk kick-off evenement en het genereren van (media)aandacht voor de mooie activiteiten die plaatsvinden op 15 april 2021!

Tot wanneer kan ik mijn school of bedrijf aanmelden? 
Op 18 maart sluit VHTO het aanmeldformulier. Als je kiest voor bemiddeling van VHTO voor het vinden van een bedrijf of school, dan adviseren we je voor februari 2021 aan te melden. Regel je zelf een school of bedrijf? Ook dat horen we graag tijdig, in verband met de bemiddeling voor andere deelnemers.

Wat kost deelname aan Girls’ Day? 
Deelname aan Girls’ Day is gratis. VHTO koppelt je op verzoek kosteloos aan een bedrijf of school om een activiteit mee te organiseren. 
Eventuele kosten die gemaakt worden voor het organiseren van een virtuele gastles worden in overleg betaald door de school of het bedrijf. Te denken valt aan eventuele verzending van materiaal voor doe-activiteiten of gadgets. De benodigde uren van medewerkers zijn voor rekening van het bedrijf. 

Waarom mogen er alleen meisjes meedoen?
Hoewel VHTO het ook belangrijk vindt dat jongens zien dat vrouwen thuishoren in de wereld van bèta, techniek en IT, is Girls’ Day alleen bedoeld voor meisjes*. De voordelen hiervan zijn als volgt:
 

 • Door activiteiten speciaal voor meisjes te organiseren, wordt een veilige omgeving voor meisjes gecreëerd waarin ze bèta en techniek durven uit te proberen, vrij van bestaande stereotiepe verwachtingen over meisjes en techniek
 • Meisjes voelen zich meer expliciet uitgenodigd dan bij niet-genderspecifieke activiteiten. Dit is belangrijk, omdat bèta en techniek nog geen vanzelfsprekende keuzes zijn voor meisjes.
 • Vrouwen vormen nog steeds een minderheid in bèta, techniek en IT. Door aparte activiteiten te organiseren laat je als organisatie zien dat je daar oog voor hebt en dat je het belangrijk vindt dat meer meisjes en vrouwen de weg naar techniek vinden.

*Ieder die zich identificeert als meisje. Ook non-binaire leerlingen zijn welkom

Wat moet ik met de jongens uit mijn klas doen?
VHTO adviseert om tijdens de Girls’ Day-activiteiten te zorgen dat jongens een eigen (les)programma krijgen aangeboden. Ervaring leert dat het niet wenselijk is om jongens vrij te roosteren, omdat dit meisjes minder gemotiveerd maakt om het Girls’ Day-programma te volgen.

Wil je iets doen rondom het interesseren van jongens voor zorg en onderwijs? Bekijk eens het lesmateriaal Aan jou hebben we wat van Regioplus of neem contact op met Emancipator voor tips en inspiratie. 

Girls’ Day en Corona

Hoe ziet Girls’ Day 2021 eruit? 
De afgelopen tijd is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk bèta, techniek & IT zijn voor de samenleving. Zo werken labtechnologen bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van vaccins, bedenken technici ergonomische oplossingen voor thuiswerkplekken, en maken IT-professionals zich sterk voor veilige videoverbindingen. Dit is een mooie kans om meisjes te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT!
Tegelijkertijd ondervinden we nog steeds de gevolgen van een pandemie en beperkende maatregelen. Om er zeker van te zijn dat we meisjes in 2021 kunnen bereiken, kiest VHTO voor een Girls’ Day die er als volgt uitziet:
 

 • Online Kick-Off voor alle deelnemende scholen:
  Van 10:00 - 11:00 zal VHTO Girls’ Day 2021 feestelijk openen met een live online programma vanuit een studio. Alle deelnemende meisjes zijn hiervoor uitgenodigd en kunnen virtueel de kick-off bijwonen. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. Bedrijven zijn niet aanwezig bij de kick-off.
 • Online bedrijfsbezoeken:
  Vanaf 11:00 bieden bedrijven door het hele land online bedrijfsbezoeken aan bij deelnemende scholen (via een videoverbinding in de klas). Tijdens de les (45-90 minuten) maken meisjes kennis met een bedrijf en de mensen die daar werken met een bèta, technisch of IT beroep.
 • Format:
  In de toolkit staan tips en voorbeelden voor het organiseren van een waardevol online bedrijfsbezoek dat een goed beeld geeft van de beroepspraktijk
 • Bemiddeling:
  Zoals elk jaar is het mogelijk om door VHTO gekoppeld te worden aan een bedrijf of school. Wanneer je dit liever zelf regelt horen we dat ook graag. 
 • Omvang:
  Bedrijven zijn vrij om het online bedrijfsbezoek zo klein of groot te maken dat het passend is bij de eigen personele en budgettaire capaciteit. Wanneer een school met een grote groep meisjes meedoet bekijkt VHTO of er meer dan één bedrijf nodig is. 

Hoe organiseer ik een online bedrijfsbezoek?
Samen met de school of het bedrijf waaraan je gekoppeld bent overleg je hoe jullie een videoverbinding tot stand gaan brengen op 15 april. Bijvoorbeeld m.b.v. Microsoft Teams, Google Hangouts of Zoom. In de toolkit staan praktische tips en voorbeelden voor het organiseren van een waardevol online programma. Bepaal in overleg met jouw school of bedrijf wat wenselijk en haalbaar is.

Kan ik ook een fysieke bedrijfsbezoek organiseren?
Dit jaar zet VHTO zich in om scholen en bedrijven aan elkaar te koppelen die een onlinebedrijfsbezoek willen organiseren. Op deze manier krijgen meisjes ongeacht eventuele coronamaatregelen de kans om de wereld van bèta, techniek en IT te leren kennen en kunnen bedrijven en scholen op tijd voorbereidingen treffen. 

Mochten de coronamaatregelen het in april 2021 toelaten om wél fysieke bedrijfsbezoeken of gastlessen op school te laten plaatsvinden, dan mag dit plaatsvinden in overleg met het bedrijf of de school waaraan je gekoppeld bent. Voorwaarde is dat het online alternatief te allen tijde nog inzetbaar is wanneer de situatie verandert. Zo krijgen meisjes in elk geval de kans om een bedrijf te leren kennen en zijn de inspanningen van de school, het bedrijf en VHTO niet voor niets geweest!

Wat houdt de kick-off in?
VHTO verzorgt elk jaar een feestelijke kick-off als opening van Girls’ Day. In 2021 staan we tijdens de kick-off 'Staying Cool: Techniek voor de Toekomst' op een speelse en interactieve manier stil bij de rol van technologie in het tegengaan van klimaatverandering. Netwerkbedrijf Alliander is dit jaar partner van VHTO en zal een belangrijke inhoudelijke bijdrage leveren aan de kick-off.

De kick-off wordt op 15 april tussen 10:00-11:00 live uitgezonden voor alle deelnemende meisjes. Scholen ontvangen een toegangslink die thuis of op school te openen is in een Google Chrome browser. Deelname is niet verplicht. Het programma is na 15 april ook terug te kijken. Deelnemende Girls’ Day bedrijven zijn niet uitgenodigd voor de kick-off.

Matching met school of bedrijf

Wat houdt bemiddeling van VHTO in? 
VHTO verzamelt alle verzoeken tot bemiddeling van scholen en bedrijven en bekijkt per regio welke scholen en bedrijven bij elkaar passen, gelet op groepsgrootte en schoolniveau. Soms is het nodig om een school aan meerdere bedrijven te koppelen, op basis van de groepsgrootte. In 2021 speelt de locatie in mindere mate een rol, gelet op de online activiteiten die worden georganiseerd. VHTO vraagt akkoord aan school en bedrijf en brengt het daarna met elkaar in contact, zodat verdere praktische afspraken in overleg gemaakt kunnen worden.

Wat houdt het in als ik zelf een school of bedrijf regel? 
Wanneer je zelf goede contacten hebt met een bedrijf of school in de buurt dan is het prima dat je zelf afspraken maakt voor het organiseren van Girls’ Day. Laat dit echter wel altijd weten aan VHTO, zodat wij niet ook contact leggen in de bemiddeling voor andere scholen en bedrijven. Daarnaast willen we je ook graag op de deelnemerslijst zetten, met het oog op eventuele (regionale) media-aandacht. 

Ik ben een intermediair en wil graag scholen en bedrijven in mijn regio aan elkaar koppelen. Hoe pak ik dit aan? 
Wat mooi dat je inzet toont om leerlingen te enthousiasmeren voor bèta, techniek of IT. VHTO hoort graag van je als je als intermediair optreedt in een regio, zodat we onze inspanningen op elkaar kunnen afstemmen. Het is goed om hier afspraken over te maken, zodat we van elkaar weten welke scholen en bedrijven meedoen. Dit vergemakkelijkt het matchen van scholen en bedrijven die zich bij VHTO hebben aangemeld. Tevens willen we alle scholen en bedrijven die, via jouw organisatie of VHTO, graag op de deelnemerslijst zetten en hen (via jou) voorzien van voorbeeldmateriaal.
Contact opnemen met het Girls’ Day -team kan via girlsday@vhto.nl of door te bellen naar 020-888 4220
 
Mag ik kiezen aan welke school/ welk bedrijf we worden gekoppeld?
Wanneer je het aanmeldformulier voor Girls’ Day invult kan je kiezen voor ‘zelf regelen’ of ‘bemiddeling VHTO’. Bij het kiezen voor bemiddeling kan je ook eventuele voorkeuren met ons delen. VHTO probeert deze voorkeuren mee te nemen bij het vinden van een geschikte match, maar probeert hierin ook tegemoet te komen aan wensen van anderen en mogelijke praktische bezwaren. Wanneer we een geschikte match hebben gevonden vragen we om jouw akkoord. Wijs je dit af, dan bekijken we of er nog een andere optie is, maar we kunnen niet beloven dat dit lukt.
 

Kan ik ergens zien wie er deelnemen aan Girls’ Day?
Vanaf maart 2021 plaatst VHTO een overzicht van deelnemende scholen en bedrijven op de website. Dit overzicht krijgt wekelijks een update. Het is niet mogelijk om op verzoek gekoppeld te worden aan een van de scholen of bedrijven zoals vermeld op de website. 

Kan ik zelf contact opnemen met een school/bedrijf?
Wanneer in de aanmelding is gekozen voor de optie ‘Bemiddeling VHTO’ is het mogelijk om contact op te nemen met de school of bedrijf waaraan je gekoppeld bent, nadat VHTO jullie met elkaar in contact heeft gebracht per mail. Vanaf dan is het mogelijk om de Girls’ Day-activiteiten verder samen af te stemmen.
Wanneer in de aanmelding is gekozen voor de optie ‘zelf regelen’ is het mogelijk om zelf contact op te nemen met een school of bedrijf in jouw regio. Graag wordt VHTO op de hoogte gehouden van de voortgang. 

Hoe selecteert de school de meisjes die zullen deelnemen aan Girls’ Day?
Een school geeft een groep meisjes uit groep 7 of 8 van de basisschool of klas 1 t/m 3 van de middelbare school (vmbo/havo/vwo) op als deelnemer bij VHTO. Idealiter roosteren scholen de Girls’ Day-activiteiten in voor deze meisjes en werken zij niet op inschrijving op basis van interesse. Dit laatste kan teleurstelling veroorzaken bij bedrijven, wanneer de uiteindelijke groepsgrootte tegenvalt. Dit kan betekenen dat de voorbereidingen (tijd, geld) verloren moeite zijn. Daarnaast kan de tegenvallende groepsgrootte invloed hebben op het aantal bedrijven dat VHTO voor de school reserveert. Dat is zonde. 

Voorbereiden

Wanneer ontvang ik bericht aan welke school/welk bedrijf wij zijn gekoppeld?
Heb je gekozen voor bemiddeling van VHTO? VHTO doet altijd haar uiterste best om een match te vinden, maar kan niet garanderen wanneer dit lukt. Wij begrijpen dat scholen en bedrijven duidelijkheid nodig hebben om de juiste voorbereidingen te treffen. We adviseren je dan ook om een deadline voor jezelf te bepalen waarop je jouw aanmelding eventueel nog wilt annuleren.
 
De kans dat VHTO een geschikte match vindt voor jouw school of bedrijf is het grootst wanneer je een aanmelding doet vóór februari 2021.


Welke planning kan ik als bedrijf aanhouden voor het organiseren van Girls' Day in 2021?

Wanneer  Wat
Najaar 2020       Opgeven voor Girls' Day 2021 via www.girlsday.nl
Januari 2021         Samenstellen team dat Girls' Day gaat organiseren
Februari 2021           Programma samenstellen en eventueel al bespreken met school (indien gekoppeld)
Februari 2021              Sprekers en afdelingen informeren
Februari 2021                 Eventueel benodigde materialen voorbereiden
Maart 2021 Draaiboek doornemen, regionale pers en collega's informeren
Maart 2021 Videoverbinding alvast even testen met school
April 2021 Laatste praktische afstemming met school
Mei 2021 Evaluatie Girls' Day, intern en via evaluatieformulier VHTO
Mei 2021 Aanleveren foto's en verslagen bij VHTO voor de website 


Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden? 
In de toolkit op www.girlsday.nl staan voorbeeldformats voor het organiseren van een online gastles. Gebruik deze ter inspiratie en bespreek intern en samen met de school waaraan je gekoppeld bent wat mogelijk en wenselijk is. In de toolkit vindt je ook promotiemateriaal (e.g. digitale banner). 

Welke planning kan ik als school aanhouden voor het organiseren van Girls' Day in 2021?

Wanneer  Wat
Najaar 2020       Opgeven voor Girls' Day 2021 via www.girlsday.nl
Januari 2021         Doorgeven aan VHTO hoeveel meisjes er definitief meedoen 
Februari 2021           Eventueel het programma al bespreken met bedrijf (indien gekoppeld)
Februari 2021              Docenten en ouders informeren
Februari 2021                 Begeleidende docenten voor Girlsday vaststellen, ook reserve begeleiding
Maart 2021 Eventuele materialen klaarmaken (bijv. printen) 
Maart 2021 Videoverbinding alvast even testen met bedrijf
April 2021 Laatste praktische afstemming met bedrijf
Mei 2021 Evaluatie Girls' Day, intern en via evaluatieformulier VHTO
Mei 2021 Aanleveren foto's en verslagen bij VHTO voor de website 

Hoe kunnen scholen de meisjes voorbereiden?
Het is niet nodig iets voor te bereiden voor Girls’ Day. Mocht hier wel behoefte aan zijn, dan kun je samen eens een kijkje nemen in de VHTO-beeldenbank Dit Doe Ik. Hier staan veel verhalen, foto’s en filmpjes van vrouwen die een bèta, technisch of ICT beroep hebben. De filmpjes zijn te gebruiken op het digibord: www.ditdoeik.nl

Publiciteit

Wat kan mijn bedrijf of school doen aan PR en publiciteit?
VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girls’ Day. U kunt zelf contact opnemen met regionale pers om uw eigen Girls' Day-activiteit onder de aandacht te brengen. Maak je tijdens
Girls' Day foto’s of video’s? Vergeet niet om toestemming te vragen aan de ouders van meisjes (via de school). 

Social Media
Twitter mee met #Girlsday2021 en deel en volg alle activiteiten van Girls' Day via twitter.com/VHTOnl 

Girls' Day Magazine 
VHTO brengt elk jaar een Girls' Day Magazine uit, waarin de activiteiten van deelnemers in beeld worden gebracht in aanloop naar een nieuwe Girls' Day. Bekijk hier het Girls' Day Magazine uit 2019. In 2020 is geen Girls' Day Magazine verschenen nadat Girls' Day 2020 helaas geannuleerd moest worden als gevolg van het coronavirus. In 2021 zal geen Girls’Day Magazine worden uitgebracht.

Algemene Voorwaarden

Kan ik de aanmelding nog wijzigen of annuleren?
Mocht u de aanmelding willen wijzigen (bijvoorbeeld het aantal meisjes) dan kunt u dat uiterlijk 4 weken voor aanvang van Girls' Day doorgeven via girlsday@vhto.nl. Liever hoort VHTO dat natuurlijk eerder in verband met het bemiddelen tussen u en een school/bedrijf.

Uw deelname kan tot uiterlijk 4 weken voor Girls' Day worden geannuleerd. Ook hier geldt: bij voorkeur eerder, om geen meisjes teleur te stellen. Heeft u bemiddeling van VHTO aangevraagd, maar is er nog geen match voor u gevonden? Dan mag u kosteloos annuleren. 

Aansprakelijkheid
De deelnemer is zelf verantwoordelijk en de risicodragende partij tijdens de activiteit. VHTO is niet aansprakelijk voor de schade/letsel e.d. die door bezoekers/organisatoren van een activiteit wordt opgelopen.

Voorwaarden deelname
Girls' Day is een leerzame en feestelijke dag die veel tijd en geld kost om voor te bereiden. Met zo veel enthousiaste bedrijven en scholen is het ieder jaar weer een puzzel om alle deelnemers een mooie ervaring te kunnen geven. Om dit zo goed mogelijk te organiseren, stellen we daarom een aantal voorwaarden:

 • Uw deelname kan tot uiterlijk 4 weken voor Girls' Day worden geannuleerd.
 • Het aantal meisjes dat is opgegeven bij de inschrijving is ook het aantal meisjes dat VHTO gaat werven/ waar VHTO plek voor zoekt bij een of meerdere bedrijven. Als blijkt dat er meer of minder meisjes welkom zijn, dan dient u dit minimaal 4 weken voorafgaand aan Girls' Day door te geven.
 • Een tweede contactpersoon waarmee gecommuniceerd kan worden over Girls' Day is verplicht. Mocht u onverhoopt uitvallen, dan dient u dit aan ons en de tweede contactpersoon door te geven, zodat uw afwezigheid de organisatie van Girls' Day niet belemmert.
 • U kunt op 15 april een online activiteit organiseren met de school of het bedrijf waaraan u gekoppeld bent, zodat eventuele coronamaatregelen geen invloed hebben op de organisatie van de Girls' Day-activiteit. Ook bij ziekte of quarantaine kunnen de activiteiten doorgaan.

Algemene richtlijnen 

 • Aanmelden: Scholen, bedrijven, onderwijsinstellingen (mbo/HBO/WO) en onderzoeksinstituten melden zich aan voor Girls' Day via het aanmeldformulier op www.girlsday.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding instructie- en promotiemateriaal van VHTO en komen op de deelnemerslijst op de website.
 • Voor meisjes: Meisjes hebben net als jongens talent voor exacte vakken. Toch kiezen meisjes in Nederland nog te weinig voor opleidingen en beroepen in deze vakgebieden. Daarom worden tijdens Girls' Day in het hele land activiteiten speciaal voor meisjes (10-15 jaar) georganiseerd.
 • Voor werkgevers: Het doel van Girls' Day is om meisjes kennis te laten maken met de beroepsmogelijkheden van bèta, techniek en IT. De activiteiten vinden bij voorkeur plaats op de werkvloer, onder begeleiding van vrouwelijke bèta/technische professionals en stagiaires. In 2021 is dit in verband met het coronavirus niet mogelijk en vinden activiteiten online plaats. VHTO ziet graag dat bedrijven (ook) vrouwelijke werknemers aan het woord laten. 
 • Activiteiten: Uit onderzoek blijkt dat talent niet aangeboren is, maar dat je het kunt ontwikkelen door te oefenen. Doe-activiteiten waarbij de meisjes zelf aan de slag gaan zijn essentieel bij Girls' Day. Voorkom genderstereotyperende activiteiten! In de toolkit vind je tips voor het organiseren van een goed programma.
 • PR en communicatie: Girls' Day wordt al 10 jaar georganiseerd door VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. In de toolkit op www.girlsday.nl staan banners die u kunt gebruiken voor uw website, social media en (interne) nieuwsbrief.
 • Pers: VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girls' Day. U kunt zelf contact opnemen met de regionale pers om uw eigen Girls' Day-activiteit onder de aandacht te brengen.