FAQs

Algemene informatie

Wat is het doel van Girlsday?
Girlsday is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met én te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT. Het is belangrijk dat meisjes een breed en realistisch beeld krijgen van bèta-, technische- en IT-bedrijven en beroepen. Het kennismaken met de vrouwelijke medewerkers van de bedrijven in deze beroepen vormt een belangrijk onderdeel van de dag.

Daarnaast vraagt Girlsday aandacht voor het thema genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Het is belangrijk dat meer meisjes en vrouwen kennismaken met techniek, omdat zij zo de kans krijgen om hun interesse voor deze sectoren te ontwikkelen en hun talent te benutten. Bovendien is het nodig om deze doelgroep aan te spreken met het oog op de groeiende vraag naar technisch- en IT personeel. Genderdiversiteit in teams leidt o.a. tot betere technologische oplossingen en innovaties, doordat verschillende perspectieven gehoord worden. Als we zorgen voor een goede afspiegeling van de samenleving in bèta, techniek en IT, kan technologie alle belangen in de samenleving dienen. Daar profiteert iedereen van. 

Waar komt Girlsday vandaan?
VHTO is een stichting die zich inzet voor het vergroten van de participatie van meisjes/vrouwen in bèta, techniek en IT.
Girlsday is een van de activiteiten die wordt uitgevoerd in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst, een samenwerking van Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO.
Dit initiatief wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft als doel om genderstereotypering te doorbreken in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.   

Voor 2010 werd Girlsday ook georganiseerd, maar door Technika10. Zij hebben Girlsday met plezier georganiseerd en een aantal locaties van deze landelijke organisatie doet nog elk jaar mee aan Girlsday.

Wie kunnen er allemaal deelnemen aan Girlsday?
Scholen: Scholen kunnen een groep meisjes in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar aanmelden. Doorgaans gaat dit om meisjes uit groep 7 en 8 of klas 1, 2 en 3 van de middelbare school. Alle schoolniveaus zijn welkom. VHTO adviseert scholen om Girlsday in te roosteren voor een groep meisjes en niet te werken op basis van inschrijving bij interesse. Zo kan een bedrijf zich op tijd voorbereiden op de groepsgrootte en daarnaast kunnen meisjes verrast worden met hoe leuk techniek kan zijn.

Bedrijven: Alle bèta/technische- of IT bedrijven (of afdelingen) en onderzoeksorganisaties kunnen meedoen aan Girlsday. Ook mbo’s, hogescholen, universiteiten zijn welkom, mits zij ervoor zorgen dat meisjes kennismaken met de technische beroepspraktijk, bijvoorbeeld door het doen van een relevante technische opdracht of het ontmoeten van vrouwelijke studenten, oud-studenten of beroepsprofessionals. 

Kan ik mijn dochter inschrijven voor Girlsday? 
Het is helaas niet mogelijk om uw dochter als individu in te schrijven voor Girlsday. We raden u aan om in gesprek te gaan met de school van uw kind. Wanneer zij een groep meisjes aanmelden kan VHTO op zoek gaan naar een geschikt bedrijf. 

Wat is de rol van VHTO?
Het Girlsday-team wordt gevormd door vier enthousiaste medewerkers die zich inzetten om scholen en bedrijven zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen, op basis van hun voorkeuren en mogelijkheden. Ook houdt het Girlsday-team zich bezig met het de begeleiding van deelnemers bij het organiseren van een online activiteit, de organisatie van het landelijk kick-off evenement en het genereren van (media)aandacht voor de mooie activiteiten die plaatsvinden op 15 april 2021!

Tot wanneer kan ik mijn school of bedrijf aanmelden? 
VHTO hanteert geen strikte sluitingsdatum van het aanmeldformulier, maar over het algemeen geldt: hoe later je aanmelding binnenkomt, hoe minder garantie VHTO kan bieden dat er door bemiddeling van ons team een geschikte match (school, bedrijf) kan worden gevonden. Het is wel altijd mogelijk om VHTO te laten weten dat je zelf op zoek gaat naar een school of bedrijf om mee samen te werken. 
De kans dat VHTO een geschikte match vindt voor jouw school of bedrijf is het grootst wanneer je een aanmelding doet voor februari 2021. Dit geldt met name voor bedrijven en scholen in afgelegen gebieden. 

Het Girlsday-team doet altijd haar uiterste best om een match te vinden, maar kan niet garanderen wanneer dit lukt. Wij begrijpen dat scholen en bedrijven duidelijkheid nodig hebben om de juiste voorbereidingen te treffen. We adviseren je dan ook om een deadline voor jezelf te bepalen waarop je jouw aanmelding eventueel nog wilt annuleren in het geval dat er nog geen match is gevonden.

Wat kost deelname aan Girlsday? 
Deelname aan Girlsday is gratis. VHTO koppelt je op verzoek kosteloos aan een bedrijf of school om een activiteit mee te organiseren. 
Eventuele kosten die gemaakt worden voor het organiseren van een virtuele gastles worden in overleg betaald door de school of het bedrijf. Te denken valt aan eventuele verzending van materiaal voor doe-activiteiten of gadgets. De benodigde uren van medewerkers zijn voor rekening van het bedrijf. 

Waarom mogen er alleen meisjes meedoen?
Hoewel VHTO het ook belangrijk vindt dat jongens zien dat vrouwen thuishoren in de wereld van bèta, techniek en IT, is Girlsday alleen bedoeld voor meisjes*. De voordelen hiervan zijn als volgt:

 • Door activiteiten speciaal voor meisjes te organiseren, wordt een veilige omgeving voor meisjes gecreëerd waarin ze bèta en techniek durven uit te proberen, vrij van bestaande stereotiepe verwachtingen over meisjes en techniek
 • Meisjes voelen zich meer expliciet uitgenodigd dan bij niet-genderspecifieke activiteiten. Dit is belangrijk, omdat bèta en techniek nog geen vanzelfsprekende keuzes zijn voor meisjes.
 • Vrouwen vormen nog steeds een minderheid in bèta, techniek en IT. Door aparte activiteiten te organiseren laat je als organisatie zien dat je daar oog voor hebt en dat je het belangrijk vindt dat meer meisjes en vrouwen de weg naar techniek vinden.

*Ieder die zich identificeert als meisje. Ook non-binaire leerlingen mogen zich welkom voelen

Wat moet ik met de jongens uit mijn klas doen?
VHTO adviseert om tijdens de Girlsday-activiteiten te zorgen dat jongens een eigen (les)programma krijgen aangeboden. Ervaring leert dat het niet wenselijk is om jongens vrij te roosteren, omdat dit meisjes minder gemotiveerd maakt om het Girlsday-programma te volgen.
Wil je iets doen rondom het interesseren van jongens voor zorg en onderwijs? Bekijk eens het lesmateriaal Aan jou hebben we wat van Regioplus of neem contact op met Emancipator voor tips en inspiratie. 

Girlsday en Corona

Hoe ziet Girlsday 2021 eruit? 
Normaal gesproken is Girlsday een fysiek evenement. De dag wordt met een feestelijke kick-off geopend waarbij een bepaald aantal meisjes aanwezig zijn. Dit is de start voor honderden bedrijfsbezoeken van schoolmeisjes aan technische bedrijven door het hele land. In verband met het coronavirus zal Girlsday 2021 er als volgt uitzien:

 • Online Kick-Off voor alle deelnemende scholen:
  Tussen 09:00 en 11:00 zal VHTO Girlsday 2021 feestelijk openen met een online programma. Alle deelnemende meisjes zijn hiervoor uitgenodigd. 
 • Online gastlessen van bedrijven op school:
  Vanaf 11:00 bieden deelnemende bedrijven een online gastles aan bij deelnemende scholen (via een videoverbinding in de klas). Tijdens de gastles maken meisjes kennis met een bedrijf en de mensen die daar werken met een bèta/technisch of IT beroep. Bedrijven zijn vrij om de online gastles zo klein of groot te maken dat het passend is bij de eigen personele en budgettaire capaciteit. VHTO stelt een aantal voorbeeldformats beschikbaar op de website. 

Waarom vindt Girlsday 2021 online plaats? 
Hoewel wij geloven in de kracht van fysieke bedrijfsbezoeken zijn we genoodzaakt om in 2021 te werken met digitale activiteiten, zodat alle betrokken partijen op tijd duidelijkheid hebben en de voorbereidingen (tijd, geld) niet tevergeefs zijn wanneer het in april niet mogelijk is om fysieke bedrijfsbezoeken te laten plaatsvinden. Tevens heeft VHTO niet de capaciteit om maatwerk te leveren en scholen en bedrijven te begeleiden bij zowel fysieke als online evenementen. We realiseren ons dat dit besluit tot gevolg kan hebben dat minder scholen en bedrijven kunnen meedoen. Dit vinden wij erg jammer en we hopen dan ook dat we in 2022 weer op grote schaal fysieke bedrijfsbezoeken kunnen organiseren.

Mag ik afwachten of een fysiek bezoek mogelijk is? 
Mochten de coronamaatregelen het in april 2021 toelaten om wél fysieke bedrijfsbezoeken of gastlessen op school te laten plaatsvinden, dan mag dit plaatsvinden in overleg met de school waaraan je gekoppeld bent door VHTO. Voorwaarde is dat het online alternatief te allen tijde nog inzetbaar is wanneer de situatie verandert. Zo krijgen meisjes in elk geval de kans om kennis te maken met de beroepspraktijk en zijn de inspanningen van het bedrijf, de school en VHTO niet voor niets geweest.
Ook wanneer jouw bedrijf of school geen bemiddeling van VHTO gebruikt bij het vinden van een partner voor het organiseren van een Girlsday-activiteit raden we aan om niet af te wachten of een fysieke activiteit kan plaatsvinden. Het kan leiden tot verloren moeite, teleurstelling en eventueel afstel. Dat is zonde!

Wat is de Kick-off?
VHTO verzorgt elk jaar een feestelijke kick-off als opening van Girlsday. Het vindt elk jaar op een andere locatie plaats en heeft elk jaar een ander thema. In 2021 vindt de kick-off online plaats en zijn alle deelnemende meisjes uitgenodigd om mee te kijken. Meer informatie volgt. Blijf op de hoogte via onze website en door u aan te melden voor de nieuwsbrief van VHTO of volg VHTO op social media. 

Wat is het thema van Girlsday 2021?
Normaliter staat tijdens Girlsday elk jaar een ander thema centraal. Meestal is dit een specifieke sector binnen bèta, techniek of IT. In 2020 was dit de topsector Logistiek. Het thema krijgt extra aandacht tijdens de jaarlijkse kick-off en op social media. Het thema voor Girlsday 2021 wordt bekend gemaakt begin 2021. 

Matching met school of bedrijf

Wat houdt bemiddeling van VHTO in? 

VHTO verzamelt alle verzoeken tot bemiddeling van scholen en bedrijven en bekijkt per regio welke scholen en bedrijven bij elkaar passen, gelet op groepsgrootte en schoolniveau. Soms is het nodig om een school aan meerdere bedrijven te koppelen, op basis van de groepsgrootte. In 2021 speelt de locatie in mindere mate een rol, gelet op de digitale activiteiten die worden georganiseerd. VHTO vraagt akkoord aan school en bedrijf en brengt het daarna met elkaar in contact, zodat verdere praktische afspraken in overleg gemaakt kunnen worden.

Wat houdt het in als ik zelf een school of bedrijf regel? 
Wanneer je zelf goede contacten hebt met een bedrijf of school in de buurt dan is het prima dat je zelf afspraken maakt voor het organiseren van Girlsday. Laat dit echter wel altijd weten aan VHTO, zodat wij niet ook contact leggen in de bemiddeling voor andere scholen en bedrijven. Daarnaast willen we je ook graag op de deelnemerslijst zetten, met het oog op eventuele (regionale) media-aandacht. 

Ik ben een intermediair en wil graag scholen en bedrijven in mijn regio aan elkaar koppelen. Hoe pak ik dit aan? 
Wat mooi dat je inzet toont om leerlingen te enthousiasmeren voor bèta, techniek of IT. VHTO hoort graag van je als je als intermediair optreedt in een regio, zodat we onze inspanningen op elkaar kunnen afstemmen. Het is goed om hier afspraken over te maken, zodat we van elkaar weten welke scholen en bedrijven meedoen. Dit vergemakkelijkt het matchen van scholen en bedrijven die zich bij VHTO hebben aangemeld. Tevens willen we alle scholen en bedrijven die, via jouw organisatie of VHTO, graag op de deelnemerslijst zetten en hen (via jou) voorzien van voorbeeld- en promotiemateriaal. Denk bijvoorbeeld aan Girlsday-armbandjes voor deelnemende meisjes. 

Contact opnemen met het Girlsday-team kan via girlsday@vhto.nl of door te bellen naar 020-888 4220
 
Mag ik kiezen aan welke school/ welk bedrijf we worden gekoppeld?
Wanneer je het aanmeldformulier voor Girlsday invult kan je kiezen voor ‘zelf regelen’ of ‘bemiddeling VHTO’. Bij het kiezen voor bemiddeling kan je ook eventuele voorkeuren met ons delen. VHTO probeert deze voorkeuren mee te nemen bij het vinden van een geschikte match, maar probeert hierin ook tegemoet te komen aan wensen van anderen en mogelijke praktische bezwaren. Wanneer we een geschikte match hebben gevonden vragen we om jouw akkoord. Wijs je dit af, dan bekijken we of er nog een andere optie is, maar we kunnen niet beloven dat dit lukt.

Kan ik ergens zien wie er deelnemen aan Girlsday?
Vanaf maart 2021 plaatst VHTO een overzicht van deelnemende scholen en bedrijven op de website. Dit overzicht krijgt wekelijks een update. Het is niet mogelijk om op verzoek gekoppeld te worden aan een van de scholen of bedrijven zoals vermeld op de website. 


Kan ik zelf contact opnemen met een school/bedrijf?
Wanneer in de aanmelding is gekozen voor de optie ‘Bemiddeling VHTO’ is het mogelijk om contact op te nemen met de school of bedrijf waaraan je gekoppeld bent, nadat VHTO jullie met elkaar in contact heeft gebracht per mail. Vanaf dan is het mogelijk om de Girlsday-activiteiten verder samen af te stemmen.

Wanneer in de aanmelding is gekozen voor de optie ‘zelf regelen’ is het mogelijk om zelf contact op te nemen met een school of bedrijf in jouw regio. Graag wordt VHTO op de hoogte gehouden van de voortgang. 

Hoe selecteert de school de meisjes die zullen deelnemen aan Girlsday?
Een school geeft een groep meisjes uit groep 7 of 8 van de basisschool, of klas 1 t/m 3 van de middelbare school (vmbo/havo/vwo) op als deelnemer bij VHTO. Idealiter roosteren scholen de Girlsday-activiteiten in voor deze meisjes en werken zij niet op inschrijving op basis van interesse. Dit laatste kan teleurstelling veroorzaken bij bedrijven, wanneer de uiteindelijke groepsgrootte tegenvalt. Dit kan betekenen dat de voorbereidingen (tijd, geld) verloren moeite zijn. Daarnaast kan de tegenvallende groepsgrootte invloed hebben op het aantal bedrijven dat VHTO voor de school reserveert. Dat is zonde. 

Voorbereiden

Wanneer hoor ik aan welke school/welk bedrijf wij zijn gekoppeld?
Heb je gekozen voor bemiddeling van VHTO? Het Girlsday team doet altijd haar uiterste best om een match te vinden, maar kan niet garanderen wanneer dit lukt. Wij begrijpen dat scholen en bedrijven duidelijkheid nodig hebben om de juiste voorbereidingen te treffen. We adviseren je dan ook om een deadline voor jezelf te bepalen waarop je jouw aanmelding eventueel nog wilt annuleren.
 
De kans dat VHTO een geschikte match vindt voor jouw school of bedrijf is het grootst wanneer je een aanmelding doet voor februari 2021. Dit geldt met name voor bedrijven en scholen in afgelegen gebieden. 


Welke planning kan ik als bedrijf aanhouden voor het organiseren van Girlsday in 2021?

Wanneer  Wat
Najaar 2020       Opgeven voor Girlsday 2021 via www.girlsday.nl
Januari 2021         Samenstellen team dat Girlsday gaat organiseren
Februari 2021           Programma samenstellen en eventueel al bespreken met school (indien gekoppeld)
Februari 2021              Sprekers en afdelingen informeren
Februari 2021                 Benodigde materialen voorbereiden
Maart 2021 Draaiboek doornemen, regionale pers en collega's informeren
Maart 2021 Eventuele materialen verzenden (bijv. gadgets) (VHTO stuurt lintjes en stickers)
Maart 2021 Videoverbinding alvast even testen met school
Mei 2021 Evaluatie Girlsday, intern en via evaluatieformulier VHTO
Mei 2021 Aanleveren foto's en verslagen bij VHTO voor de website 


Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden? 
In de toolkit voor bedrijven op www.girlsday.nl staan vanaf januari 2021 voorbeeldformats voor het organiseren van een online gastles. Gebruikt deze ter inspiratie en bespreek intern en samen met de school waaraan je gekoppeld bent wat mogelijk en wenselijk is. In de toolkit vindt je ook andere handige informatie, zoals promotiemateriaal (logo, flyer). 

Welke planning kan ik als school aanhouden voor het organiseren van Girlsday in 2021?

Wanneer  Wat
Najaar 2020       Opgeven voor Girlsday 2021 via www.girlsday.nl
Januari 2021         Doorgeven aan VHTO hoeveel meisjes er definitief meedoen 
Februari 2021           Eventueel het programma al bespreken met bedrijf (indien gekoppeld)
Februari 2021              Docenten en ouders informeren
Februari 2021                 Begeleidende docenten voor Girlsday vaststellen, ook reserve begeleiding bij ziekte!
Maart 2021 Eventuele materialen klaar maken (bijv. printen) (VHTO stuurt lintjes en stickers)
Maart 2021 Videoverbinding alvast even testen met bedrijf
Mei 2021 Evaluatie Girlsday, intern en via evaluatieformulier VHTO
Mei 2021 Aanleveren foto's en verslagen bij VHTO voor de website 

Hoe kunnen scholen de meisjes voorbereiden?
In de toolkit voor scholen op www.girlsday.nl staan vanaf januari 2021 voorbeeldopdrachten, om voorafgaand aan Girlsday in de klas te doen. Op de VHTO-beeldenbank Dit Doe Ik staan veel verhalen, foto’s en filmpjes van vrouwen die een bèta/technisch of ICT beroep hebben. De filmpjes zijn te gebruiken op het digibord: www.ditdoeik.nl

Publiciteit

Wat kan mijn bedrijf of school doen aan PR en publiciteit?
VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girlsday. U kunt zelf contact opnemen met regionale pers om uw eigen Girlsday-activiteit onder de aandacht te brengen. De toolkit op Girlsday biedt vanaf januari 2021 promotie- en informatiemateriaal en standaardteksten die u kun gebruiken in eigen communicatiemiddelen. Maak je tijdens Girlsday foto’s of video’s? Vergeet niet om toestemming te vragen aan de ouders van meisjes (via de school). 

Social Media
Twitter mee met #Girlsday2021 en deel en volg alle activiteiten van Girlsday via twitter.com/VHTOnl 

Girlsday Magazine 
VHTO brengt elk jaar een Girlsday Magazine uit, waarin de activiteiten van deelnemers in beeld worden gebracht in aanloop naar een nieuwe Girlsday. Bekijk hier het Girlsday Magazine uit 2019. In 2020 is geen Girlsday Magazine verschenen nadat Girlsday 2020 helaas geannuleerd moest worden als gevolg van het coronavirus. In 2021 wordt opnieuw overwogen of een Girlsday Magazine gepubliceerd kan worden. 

Algemene Voorwaarden

Kan ik de aanmelding nog wijzigen of annuleren?
Mocht u de aanmelding willen wijzigen (bijvoorbeeld het aantal meisjes) dan kunt u dat uiterlijk 4 weken voor aanvang van Girlsday doorgeven via girlsday@verwijder-dit.vhto.nl. Liever hoort VHTO dat natuurlijk eerder in verband met het bemiddelen tussen u en een school/bedrijf.

Uw deelname kan tot uiterlijk 4 weken voor Girlsday worden geannuleerd. Ook hier geldt: bij voorkeur eerder, om geen meisjes teleur te stellen. Heeft u bemiddeling van VHTO aangevraagd, maar is er nog geen match voor u gevonden? Dan mag u kosteloos annuleren. 

Aansprakelijkheid
De deelnemer is zelf verantwoordelijk en de risicodragende partij tijdens de activiteit. VHTO is niet aansprakelijk voor de schade/letsel e.d. die door bezoekers/organisatoren van een activiteit wordt opgelopen.

Voorwaarden deelname
Girlsday is een leerzame en feestelijke dag die veel tijd en geld kost om voor te bereiden. Met zo veel enthousiaste bedrijven en scholen is het ieder jaar weer een puzzel om alle deelnemers een mooie ervaring te kunnen geven. Om dit zo goed mogelijk te organiseren, stellen we daarom een aantal voorwaarden:

 • Uw deelname kan tot uiterlijk 4 weken voor Girlsday worden geannuleerd.
 • Het aantal meisjes dat is opgegeven bij de inschrijving is ook het aantal meisjes dat VHTO gaat werven/ waar VHTO plek voor zoekt bij een of   meerdere bedrijven. Als blijkt dat er meer of minder meisjes welkom zijn, dan dient u dit minimaal 4 weken voorafgaand aan Girlsday door te geven.
 • Een tweede contactpersoon waarmee gecommuniceerd kan worden over Girlsday is verplicht. Mocht u onverhoopt uitvallen, dan dient u dit aan ons en de tweede contactpersoon door te geven, zodat uw afwezigheid de organisatie van Girlsday niet belemmert. 
 • U kunt op 15 april een online activiteit organiseren met de school of het bedrijf waaraan u gekoppeld bent, zodat eventuele coronamaatregelen geen invloed hebben op de organisatie van de Girlsday-activiteit. Ook bij ziekte of quarantaine kunnen de activiteiten doorgaan.

Algemene richtlijnen 

 • Aanmelden: Scholen, bedrijven, onderwijsinstellingen (mbo/HBO/WO) en onderzoeksinstituten melden zich aan voor Girlsday via het aanmeldformulier op www.girlsday.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding instructie- en promotiemateriaal van VHTO en komen op de deelnemerslijst op de website.
 • Voor meisjes: Meisjes hebben net als jongens talent voor exacte vakken. Toch kiezen meisjes in Nederland nog te weinig voor opleidingen en beroepen in deze vakgebieden. Daarom worden tijdens Girlsday in het hele land activiteiten speciaal voor meisjes (10-15 jaar) georganiseerd.
 • Voor werkgevers: Het doel van Girlsday is om meisjes kennis te laten maken met de beroepsmogelijkheden van bèta, techniek en IT. De activiteiten vinden bij voorkeur plaats op de werkvloer, onder begeleiding van vrouwelijke bèta/technische professionals en stagiaires. In 2021 is dit in verband met het coronavirus niet mogelijk en vinden activiteiten online plaats. VHTO ziet graag dat bedrijven (ook) vrouwelijke werknemers aan het woord laten. 
 • Activiteiten: Uit onderzoek blijkt dat talent niet aangeboren is, maar dat je het kunt ontwikkelen door te oefenen. Doe-activiteiten waarbij de meisjes zelf aan de slag gaan zijn essentieel bij Girlsday. Voorkom genderstereotyperende activiteiten! In 2021 is het wel een uitdaging om dit in een online programma in te bedden. Vanaf januari 2021 kunt u tips en voorbeelden vinden in de toolkit voor bedrijven. 
 • PR en communicatie: Girlsday wordt al 10 jaar georganiseerd door VHTO Expertiscentrum genderdiversiteit bèta, techniek en IT. In de toolkit op www.girlsday.nl staan logo's, een flyer, poster en ander materiaal dat u kunt gebruiken voor uw website, social media en (interne) nieuwsbrief.
 • Pers: VHTO verzorgt de landelijke publiciteit rond Girlsday. U kunt zelf contact opnemen met de regionale pers om uw eigen Girlsday-activiteit onder de aandacht te brengen. In de toolkit op www.girlsday.nl staan de persberichten.