Afgelopen events en nieuwsberichten

Mini-symposium genderinclusief onderwijs ‘Meer meisjes in mbo Techniek’

VHTO organiseerde op 12 september 2019 een mini-symposium over genderinclusief onderwijs voor het Ambassadeursnetwerk ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ en hun collega’s. Op het programma o.a. de uitkomsten van een verkennende studie onder 120 mbo-studentes met een techniek- of ICT-opleiding. Vervolgens werd de agenda 2020 om te komen tot genderinclusief onderwijs opgesteld. De volgende presentaties werden gegeven:

Genderinclusief lesgeven - door Annemijn Smulders, VHTO

Hier ben ik op mijn plek -  door Lia Bleijenberg, VHTO

Expertpanel

5 experts op hun eigen gebied geven hun visie. Bekijk de experts en lees de statements.

naar de experts

Mini symposium marketing communicatie

VHTO organiseerde op 11 april 2019 een mini-symposium marketing en communicatie voor het Ambassadeursnetwerk ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ en communicatieprofessionals van hun roc. Het thema is genderinclusieve communicatie in mbo techniek en ICT. Download de presentaties over framing en genderinclusief beeldgebruik. 

Presentatie framing door Jolijn Mes

Presentatie marketing en communicatie door Lia Bleijenberg

HighTech 4 Girls event bij MBO College Almere

Op woensdag 10 april 2019 werd er bij MBO College Almere leuke activiteiten georganiseerd om meiden een goede indruk te geven van de mogelijkheden binnen de techniek en ICT. MBO College Almere wil met dit evenement laten zien dat techniek en ICT ook voor meiden heel leuk en uitdagend is. Ook zijn er tijdens het evenement verschillende vrouwen uit de praktijk aanwezig om hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. 

Lees meer

Tech Campus Bruist: lunch voor meiden van de Tech Campus ROC Midden Nederland

In de week van Internationale Vrouwendag werd op dinsdag 5 maart een lunch georganiseerd voor meiden van de Tech Campus. Ruim 40 studentes van diverse opleidingen gingen met elkaar én met rolmodellen uit het technische bedrijfsleven en onderwijs in gesprek.

Lees meer

Meiden in Twente lopen warm voor autotechniek

Het aantal meiden dat een opleiding in de autotechniek volgt bij het ROC van Twente, is de afgelopen jaren verzesvoudigd. 19 vrouwen doen er nu een opleiding in de autotechniek. ROC van Twente is een van de projectscholen ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ die op basis van de genderscan zelf aan de slag is gegaan om de diversiteit in alle techniek- en ICT-opleidingen te vergroten en de scheidslijn tussen ‘mannen- en vrouwenberoepen’ op te heffen. Lees: weg met vooroordelen. 

lees hier het hele artikel

Mini-symposium Ambassadeursnetwerk

Donderdag 22 november van 12:00 – 16:00 uur bij ROC Midden Nederland in Nieuwegein.

Programma

  • Uitkomsten genderscans: van inzicht naar actie
  • Na de genderscan, hoe verder: Showcase Alfa-college
  • Brainstorm: over draagvlak vergroten en wensen voor praktische tools
  • Analyse: Case Meisjes in de ICT bij ROC van Amsterdam

Presentatie Genderscans
Presentatie Marieke Perdok, Alfa-college 

Meidendag op Techniek College ZL

Het Techniek College, samenwerking tussen Arcus College en Leeuwenborgh, organiseert op donderdag 1 februari voor de 2e keer de Meidendag Bouwkunde. Vorig jaar leverde dit 12 vrouwelijke aanmeldingen op. De bouwwereld is hard op zoek naar personeel, vanaf nu tot 2022 zijn er 55.000 arbeidskrachten nodig. Meiden kiezen niet snel voor de bouw, maar daar moet volgens de docenten en vrouwen die al werken in de bouwsector snel verandering in komen.

Lees op de website het verhaal van Lizzy en Asmae, eerstejaars studenten Middenkaderfunctionaris Bouwkunde!

UPDATE 2

Lees hier UPDATE 2 met alle ins en outs van 'Meer meisjes in mbo Techniek'. Aanmelden voor de UPDATE kan hier

Focusgroep ‘Meer meisjes in mbo Techniek’

De focusgroep ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ is 30 november 2017 bij elkaar geweest op het MBO College Hilversum. Onder leiding van VHTO hebben de vrouwen zich gebogen over de vraag welke invloeden een positief effect hebben op de keuze voor een (school)loopbaan in techniek en ICT. De focusgroep bestaat uit vrouwen die nu een mbo techniek- of ICT-opleiding doen en uit afgestudeerde vakvrouwen die werken in techniek of ICT.

UPDATE I

UPDATE 1 is een feit. De nieuwsbrief over ‘Meer meisjes in mbo Techniek’.

Lees de UPDATE

Eerste twee genderscans 'Meer meisjes in mbo Techniek'

Het Alfa-college had de primeur. Op 12 juni is een ’Genderscan’ gemaakt van de Techniek- en ICT opleidingen. Deze week gevolgd door het Deltion College. In opdracht van het Ministerie van OCW en brengt VHTO met mbo-scholen in kaart wat ze kunnen doen om genderdiversiteit in de Techniek en ICT-opleidingen te bewerkstelligen.

In een managementmeeting wordt deze ’Genderscan’ gemaakt. Het is de start van een leerproces binnen de organisatie om de genderinclusief te denken en doen. En de start van een systematische aanpak om gender een vaste waarde te maken in mbo Techniek. De scan maakt een beeld van de huidige situatie en van de ambities, mogelijkheden en aanknopingspunten voor ’Meer meisjes in mbo Techniek’. Dit wordt aangevuld met aanbevelingen vanuit het perspectief van meisjes. Na de managementmeeting zijn vrouwelijke studenten geïnterviewd en geven zij tips voor hun eigen opleiding en school. VHTO schetst in een adviesrapport de oplossingsrichtingen waarmee de scholen zelf een plan van aanpak kunnen opstellen. 

Er kunnen nog enkele scholen meedoen. Aanmelden of meer informatie? mail naar mbo@verwijder-dit.vhto.nl of bel 020 888 4220.

Demi Moss is dé Mbo Uitblinker 2017 van ROC van Twente!

De 19-jarige Demi Moss uit Hengelo en studente aan de opleiding Middenkaderfunctionaris infra is donderdag 8 juni uitgeroepen tot Mbo Uitblinker van ROC van Twente.

Demi is dé Mbo Uitblinker van ROC van Twente. Zij is altijd vrolijk. Ze weet haar klasgenoten, docenten en haar collega’s tijdens haar stage bij Roelofs altijd goed te motiveren. En ze is uitzonderlijk goed in haar werk! Op haar stage en op school laat zij zien dat ze helemaal geschikt is als werkvoorbereider binnen de infra. Demi was actief betrokken bij een project over duurzaam hergebruik van materialen, haar ideeën zijn vervolgens ook uitgevoerd. Meedenken, actief betrokken zijn op de werkvloer en doorpakken, dat gaat Demi bijzonder goed af. Demi wil nog veel meer kennis opdoen over het vakgebied en daarom start ze met de hbo-opleiding Civiele techniek. Dit alles maakt Demi dé Mbo Uitblinker van ROC van Twente 2017.

Met de titel Mbo Uitblinker 2017 van ROC van Twente op zak, gaat Demi na de zomervakantie de strijd aan met ruim 40 studenten van andere mbo-scholen in Nederland om te strijden om de landelijke titel. De Mbo Uitblinker verkiezing wordt georganiseerd om te laten zien dat mbo’ers trots mogen zijn op hun studiekeuze èn om te laten zien dat het mbo fantastische kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Bekijk hier haar video:

Mentoring CirclesTM voor extra power

De aantallen zijn nog klein. Toch trekt het Bouw & Interieur College van het ROC Midden Nederland steeds meer meisjes aan. Hoe houd je die het beste binnenboord? Peersupport blijkt een succesvol middel.

Essentieel is om alle beschikbare kennis en instrumenten te gebruiken zodat m/v-diversiteit een vaste waarde wordt binnen de mbo-techniekopleidingen. Om die cultuuromslag te maken heeft het Bouw & Interieur College onderzoek gedaan naar de voortijdige uitval van meisjes uit de opleidingen. Als resultaat hiervan is er een vorm van peersupport voor meisjes opgezet. Ook is er gekozen voor het opzetten van Mentoring CirclesTM, een instrument door VHTO ingezet (en gefinancierd door TechniekTalent.nu), gericht op een succesvolle overgang van opleiding naar werk. Vrouwelijke studenten techniek komen hierbij in contact met afgestuurde studenten die werken in het technisch bedrijfsleven. Dit heeft een positieve invloed op de beroepssocialisatie en voorkomt vroege uitstroom uit de branche.

Hoe werken mentoring circles en hoe organiseer je peersupport? Asli Bedirhanoglu en Rania Boukari, docente en studente aan het Bouw & Interieur College vertellen over hun ervaringen.

Lees de hele case op de website van Techniekpact.

Mbo-scholen maken intensief werk van werving en behoud van meisjes in technische opleidingen

Mbo-scholen gaan de komende jaren intensief werk maken van werving en behoud van meisjes in technische opleidingen. In vervolg op het pamflet ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ (april 2016) gaan 24 mbo-scholen, samen met MBO Raad en VHTO, van start met het realiseren van de zeven geformuleerde doelen. Het ministerie van OCW co-financiert activiteiten.

Genderscan als uitgangspunt
Centraal in de aanpak om meer meisjes te werven en behouden voor technische mbo-opleidingen staat de uitvoering van een genderscan op elke deelnemende mbo-school in samenwerking met VHTO. Een genderscan is een (cijfermatige) analyse op instellingsniveau die een benchmark mogelijk maakt met andere mbo-scholen. Met de resultaten uit de genderscan wordt een adviesrapport opgesteld dat wordt vertaald in een Plan van Aanpak. Dit plan kan activiteiten bevatten als:

  • inzet van vrouwelijke professionals als rolmodel
  • peersupport voor/door studentes
  • trainingen voor vakdocenten en SLB’ers op het vlak van genderbewustwording en genderinclusieve loopbaanoriëntatiebegeleiding
  • agenderen van aandacht voor meisjes in vernieuwingsprojecten (zoals RIF)

Inbedding van deze activiteiten in reguliere studieloopbaanbegeleiding en draagvlak vanuit Colleges van Bestuur en management zijn voor het succes van deze interventies een must.

Stuurgroep en Ambassadeursnetwerk
Het initiatief ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ wordt gedragen door een Stuurgroep en een Ambassadeursnetwerk. Hiermee onderstrepen de mbo-scholen en MBO Raad het belang van een gedeelde visie en een gezamenlijke landelijke aanpak. In de Stuurgroep hebben bestuurders en directeuren van vier mbo-scholen zitting. De Stuurgroep zal fasegewijs de uitvoering van activiteiten en interventies aansturen. Aan het Ambassadeursnetwerk nemen opleidingsmanagers van technische en ICT-opleidingen deel. Zij rollen activiteiten uit op hun school en jagen collega’s op andere scholen aan hetzelfde te gaan doen. Het Ambassadeursnetwerk is de plek voor kennisdeling, support en uitwisseling tussen de scholen. De MBO Raad neemt deel aan de bijeenkomsten van Stuurgroep en Ambassadeursnetwerk.

Voorzitter Stuurgroep: Christien de Graaff, lid van het College van Bestuur, Alfa-college.
Voorzitter Ambassadeursnetwerk: Rukiye Sarizeybek, directie ICT, Tech en Bouw & Interieur Colleges en verantwoordelijk voor het studieloopbaancentrum, ROC Midden Nederland.

Voorbeelden activiteiten mbo-scholen

ROC van Amsterdam | ROC van Flevoland
In het project MISS IT fungeren vrouwelijke ICT-docenten als rolmodel en hun vrouwelijke studenten als ambassadeurs voor de ICT. De 4 aangesloten mbo-colleges (Almere, Amstelland, Amsterdam Zuidoost en Hilversum) willen zich het komende jaar duidelijk laten zien op open dagen, evenementen en vooral in positieve zin opvallen met de boodschap dat ICT ook een vrouwenwereld kan zijn. Ook zal MISS IT regelmatig van zich laten horen via sociale media met vlogs en blogs over leuke wetenswaardigheden.

ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland organiseert speciale activiteiten voor de studentes met bedrijfsbezoeken en peersupport in de vorm van Mentoring CirclesTM. In deze Circles bespreken de studentes ervaringen met elkaar en met vrouwelijke professionals. Ook brengt het roc hun vrouwelijke studenten in beeld op www.rocmn.nl/meiden-in-techniek

ROC van Twente
Binnen Toptechniek in Bedrijf is ‘meiden in techniek’ expliciet benoemd als aandachtsgebied. Het ROC van Twente richt zich actief op meisjes door gezamenlijke projecten te doen met het vmbo, vrouwelijke studenten als ambassadeur in te zetten in het vo, een open dag speciaal voor meisjes te organiseren en een onderzoek uit te voeren met als hoofdvraag waarom meisjes wél kiezen voor techniek.

Informatie en/of aansluiten bij ‘Meer meisjes in mbo Techniek’

Voor meer informatie of om aan te sluiten bij het Ambassadeursnetwerk kunnen mbo-scholen terecht bij VHTO: mbo@verwijder-dit.vhto.nl, 020-8884220.
 
Voorgeschiedenis: de route van denktank naar netwerk
In 2015 heeft VHTO op verzoek van het ministerie van OCW, met ondersteuning van de MBO Raad, de Denktank ‘Gender in mbo Techniek’ ingericht met als opdracht de ‘genderfocus’ in de technische mbo-opleidingen te versterken zodat er aandacht is voor relevante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten techniek. Doel van de Denktank was te komen tot een actiedocument met interventies voor de middellange termijn ter verhoging van de instroom, het behoud en de succesvolle uitstroom van meisjes in de technische opleidingen. Zeven opleidingsmanagers en directeuren van technische en ICT-opleidingen van verschillende mbo-scholen verenigden zich in de Denktank en leverden de input voor dit actiedocument, Op basis van het actiedocument werd het pamflet ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ opgesteld. Het pamflet werd op 18 april 2016 tijdens het Jaarcongres van het Techniekpact overhandigd aan minister Jet Bussemaker van het ministerie van OCW. In juni 2016 is de Denktank omgevormd tot een Ambassadeursnetwerk, onder aansturing van een Stuurgroep op bestuursniveau.