Expertpanel

Tijdens de Kennisconferentie presenteren deze vijf experts hun adviezen voor ‘Meer meisjes in mbo Techniek’.

Marinka Kuijpers

Directeur Loopbaangroep

Laat meisjes (ook) onbekende ‘possible selves’ ontdekken

Het is van belang dat meisjes een zelfbeeld ontwikkelen op basis van wat ze wel kunnen en waar ze nieuwsgierig naar zijn. Geef hen ervaringen met techniek en ICT en laat hen reflecteren op indrukwekkende momenten in deze ervaringen.

Laat meisjes ook werk onderzoeken dat zij niet kennen (techniek) maar dat wel past bij hun kwaliteiten en motieven en niet alleen werk dat hen leuk lijkt.

Het is belangrijk dat meisjes gebruik kunnen maken van netwerken en rolmodellen als ‘possible selves’. Opleidingen moeten dit mogelijk maken.

Marjolein den Ouden

Practor Zorg & Technologie bij het ROC van Twente

Verrijk de didactiek en ga voor interdisciplinair techniekonderwijs

De didactiek in het techniekonderwijs moet verrijkt worden. Jongens praten over het ‘hoe’, meiden over het ‘waarom’.

Om meiden te behouden voor techniek moeten er veel meer interdisciplinaire projecten met een duidelijk maatschappelijk doel in het curriculum komen.

Laat Techniek en Zorg samenwerken om tot een evenredige verdeling van jongens en meiden te komen.

Louis Spaninks

Directeur stichting CA-ICT en coördinator van de Human Capital Agenda ICT

Maak van techniek ‘technologie en ICT met een context’

Digitalisering en ICT raakt alle sectoren en ieder beroep. Dit leidt tot een steeds sterkere verbondenheid tussen sectoren en tot versmelting van sectorspecifieke competenties.

Maak ICT-opleidingen aantrekkelijker met het invoeren van contextrijke kwalificatiedossiers ICT (zorg, health, hospitality).

Ga voor 50%-50% bij nieuwe projecten en opleidingen; voor ieder meisjes dat instroomt een jongen toelaten.

Saskia Tjepkema

Adviseur en coach bij Kessels en Smit

Focus op ‘positief onderwijs’ in mbo techniek en ICT

Iedere docent heeft iets in huis om het techniekonderwijs voor meisjes en vrouwen aantrekkelijk te maken.

Wat jonge vrouwen nodig hebben om te floreren in het techniek- en ICT-onderwijs is: aandacht voor persoonlijke kwaliteiten, verbinding in de groep en een groter doel achter de techniek.

Ontdek welke dingen je als docent en team (onbewust) goed doet om meiden te motiveren. Ga gericht op zoek naar wat meiden aanspoort om techniekonderwijs te volgen en af te maken. Zo dienen zich nieuwe mogelijkheden aan.

Aagje Voordouw

Onderzoeker en docent Windesheim lectoraat Sociale Innovatie

Open mbo’s voor techniek en ICT speciaal voor vrouwen en werk (ondertussen) aan de emancipatie van mannen

Genderinclusief onderwijs is de belangrijkste voorwaarde voor meer vrouwen in techniek en ICT.

In een setting zonder (onbewuste) uitsluiting op basis van geslacht ontwikkelen meisjes makkelijker professioneel zelfvertrouwen.

Het is de verantwoordelijkheid van mbo-scholen om te werken aan de emancipatie van mannelijke technici.