Kennis

Als ik later groot ben..

Je bent nu docent of studieloopbaanbegeleider. Hoe ben je in deze functie terecht gekomen? Wist je vroeger al dat je het onderwijs in wilde? Hoe dan ook: je hebt op enig moment beseft dat het een optie was. Misschien herkende je jezelf in de omschrijving in de vacature, of wees iemand jou erop dat je een goede docent of studieloopbaanbegeleider zou zijn.

Zoals uiteengezet bij het thema Keuzebegeleiding kan je niet kiezen wat je niet kent. Het bepalen van een vervolgstap na het afronden van de mbo-opleiding is een vraagstuk dat speelt voor alle studenten. Het is voor hen van groot belang  om te weten wat hun opties zijn qua vervolgstudie of beroep. Wanneer studenten weten wat er mogelijk is, krijgen zij de kans te reflecteren op welke vervolgstap bij hen past.

Ben ik geschikt?

Bij het maken van een toekomstkeuze speelt het zelfbeeld van studenten een grote rol. Voor vrouwelijke studenten van mbo techniek en ICT-opleidingen kan gelden dat het zelfbeeld beïnvloed wordt door de gevolgen van de hun minderheidspositie tijdens hun studie- en stageperiode.

Studentes hebben te maken met genderstereotiepe verwachtingen, die mogelijk hun weerslag hebben op de verwachtingen die studentes van zichzelf hebben. Zij onderschatten hun eigen vaardigheden bijvoorbeeld, of vinden het moeilijk gewaagde keuzes te maken. Kijk bij het thema Voorbereiding voor meer informatie.

Naast dat het zelfbeeld van studentes ervoor kan zorgen dat zij zich beperken tot bepaalde vervolgstudies of beroepen, spelen ook de beroepsbeelden die zijn hebben een rol bij het maken van een keuze. Zoals uiteengezet bij het thema Lesgeven vinden studentes het belangrijk dat ze met hun toekomstig beroep een maatschappelijke bijdrage leveren. Zij overwegen daarom eerder te kiezen voor beroepen waarvan de maatschappelijke relevantie duidelijk is.

Tenslotte is het voor studentes belangrijk dat zij zichzelf herkennen in de rol van vakvrouw in techniek of ICT. Het is daarom essentieel dat zij kennismaken met vrouwelijke rolmodellen tijdens hun studie-en stageperiode.

Begeleiding

In de beroepsoriëntatie van studentes is het van belang dat zij hun persoonlijke eigenschappen, kennis, vaardigheden en waarden leren herkennen in een toekomstig beroep. Docenten en studieloopbaanbegeleiders zitten in de positie om studentes te stimuleren te reflecteren op wat zij leuk vinden, belangrijk vinden en goed kunnen (leren). Het is met name belangrijk dat begeleiders zich inzetten een verscheidenheid aan beroepen en beroepsbeoefenaars te laten zien en hierbij aandacht te besteden aan de maatschappelijke bijdragen die deze professies leveren.

In de praktijk

Kijk bij praktische tips voor een aantal tips die je kan gebruiken.