Kennis

Je kunt niet kiezen wat je niet kent

Na het kiezen voor een mbo Techniek of ICT-opleiding komen studentes tijdens hun opleiding voor nieuwe keuzes te staan, zoals het kiezen van een keuzedeel, stage, vervolgtraject of beroep. Studenten kiezen vanzelfsprekend uit de opties die bij hen bekend zijn en waarvan ze een positief (beroeps)beeld hebben.

In de praktijk hebben studentes niet altijd een goed beeld van de beroepspraktijk. Ze ontmoeten weinig vrouwelijke rolmodellen, en worden soms ook beïnvloed door het heersende stereotype over vrouwen en techniek. Dit maakt het minder waarschijnlijk dat zij een gewaagde keuze zullen maken. Een studieloopbaanbegeleider van een mbo-opleiding uit de sector techniek en gebouwde omgeving vertelt: 'Studentes kiezen vaker voor een stage bij een sociale of creatieve organisatie die ze kennen, dan voor de bouwplaats. We hebben zulke stages wel in ons aanbod, maar moedigen hen niet actief aan dit te kiezen. Dat is wel jammer, nu ik erover nadenk. Ze zijn bijvoorbeeld wel enthousiast als ze een gastles krijgen van iemand uit zo’n bedrijf'.

Beeldvorming

Het is belangrijk dat studentes de keuze voor een keuzedeel, stage, vervolgtraject of beroep maken op basis van hun eigen interesses, kwaliteiten en ambities, zonder daarin gestuurd te worden door stereotiepe verwachtingen. Essentieel is dat zij een goed beroepsbeeld vormen, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken. Uit ‘Hier ben ik op mijn plek’, een publicatie van VHTO, blijkt dat het beroepsbeeld de belangrijkste drijfveer is voor studentes bij keuzemomenten.

Hier is een rol weggelegd voor docenten en studieloopbaanbegeleiders. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zorgen dat studentes kennis maken met vakvrouwen uit de praktijk. Zij kunnen studentes een goed beeld geven van hun beroep en er daarnaast voor zorgen dat studentes zichzelf gaan zien als technische vakvrouw. Het contact met vrouwelijke rolmodellen kan studentes inspireren verder te kijken dan waar ze misschien in eerste instantie naar neigen, of het vertrouwen geven een roldoorbrekende keuze te maken. Joan Andreas, regiokeuringscoördinator bij Alliander koos bijvoorbeeld bewust voor elektrotechniek. Ondanks dat de meeste studentes kozen voor de richting Weg- en Waterbouw en Chemie, werd zij tijdens een voorlichting van een technische vakvrouw over de streep getrokken om te kiezen voor de richting waar haar interesse lag.

In de praktijk

Docenten en studieloopbaanbegeleiders kunnen verschillende dingen doen om studentes te ondersteunen bij het maken van keuzes gedurende hun opleiding. Zo kunnen zij zorgen dat studentes juiste beroepsbeelden vormen en verschillende keuzemogelijkheden onder de aandacht brengen, zodat studentes uiteindelijk kiezen wat aansluit bij hun interesse, kwaliteiten en ambities.

Bekijk de praktische tips over het onder de aandacht brengen van verschillende keuzedelen en stagemogelijkheden.

Voor praktische tips over het stimuleren van een juist beeld over de beroepspraktijk, ga naar de thema’s Lesgeven, Stagebegeleiding en Beroepsoriëntatie.