Praktische tips

Vragen stellen/beantwoorden

 • Stel open vragen zodat antwoorden niet per definitie goed of fout zijn.

 • Let op dat je studenten corrigeert op een groeigerichte manier.

 • Dit doe je door de student te wijzen op hoe deze de vraag beter kan beantwoorden, wanneer de student(e) zou oefenen met een bepaalde vaardigheid, of een andere leerstrategie zou gebruiken (zoals een ander boek gebruiken, een YouTube filmpje kijken, of hulp vragen van een medestudent).

 • Bijvoorbeeld: ‘Je hebt geoefend met hoofdstuk 1 merk ik. Je bent goed op weg. Je mist nog een stukje over hoofdstuk 2. Kijk daar nog eens naar.

 • Bespreek bij het behandelen van opdrachten alle antwoorden, omdat dit het zelfvertrouwen van studentes kan stimuleren. Let op: bespreek ook hoe degenen die de lesstof nog niet beheersen het beter kunnen doen de volgende keer.

De beurt geven

 • Geef de beurt aan studenten die hun vinger opsteken, in plaats van aan degenen die beginnen te roepen.

 • Geef de beurt aan zowel mannelijke als vrouwelijke studenten. Maak het jezelf makkelijk door bijvoorbeeld alle tafeltjes te nummeren en zo van 1 naar 20 te werken.

Beeldvorming

 • Gebruik zowel mannelijke als vrouwelijke rolmodellen in de lesstof.

  • Bijvoorbeeld: laat plaatjes uit de praktijk zien met daarop zowel mannen als vrouwen

 • Organiseer gastlessen door technische vakvrouwen. Je kan studenten ook de opdracht geven zelf zo’n gastles te organiseren. Download de handleiding Gastles Organiseren.

 • Benoem de maatschappelijke relevantie van het lesthema. Waar zien we deze techniek terug in het dagelijks leven of in de actualiteit?

 • Geef overzicht door de les in een groter geheel te plaatsen en door terugblikken, vooruitblikken, samenvatten en reflecteren.

Werkvormen

 • Bied verschillende werkvormen aan, zodat verschillende leervoorkeuren aan bod komen. Denk naast competitie bijvoorbeeld ook aan vormen gericht op samenwerking, spel, simulatie, of creatie. Wissel ideeën uit met collega’s.

 • Let op dat studenten in samenwerkingsprojecten niet onbewust in stereotiepe rollen vervallen en wijs ze hierop.

  • Bijvoorbeeld vraag studentes ook om een technische tekening te maken en laat jongens ook de planning voor een opdracht maken.

 • Wissel af met verschillende thema’s bij opdrachten (van meer maatschappelijk tot ‘hardcore-techniek’).

Leerklimaat

 • Stel grenzen aan het gedrag van studenten. Let met name op het voorkomen van:

  • Seksueel getinte opmerkingen

  • Seksistische opmerkingen

  • Het buitensluiten van studentes

 • Zorg dat de voorzieningen (in het lokaal) zijn afgestemd op studentes, zoals overalls, schoenen en gereedschap in verschillende maten.

 • Zorg dat de lokalen een goede uitstraling hebben. Bekijk de VHTO publicatie aantrekkelijk technieklokaal voor ideeën.

 • Organiseer een ontspannende en verbindende activiteit voor mannelijke en vrouwelijke studenten, zoals een barbecue. Ook een optie: laat een aantal studenten samen een leuke activiteit organiseren.

 

Eigen houding

 • Geef je eigen fouten toe, zodat studenten zich ook vrij voelen fouten te maken.

Reflecteer op en verbeter je eigen handelen door feedback te vragen van je leerlingen met behulp van het Feedbackformulier studenten. Of vraag een collega jouw les te bezoeken met behulp van het Observatieschema Lesbezoek.