Praktische tips

Kiezen stage

  • Begeleid studentes bij het kiezen van een stage. Zie het thema Keuzebegeleiding voor praktische tips.

Voor de stage

Tijdens de stage

  • Voer voortgangsgesprekken met studentes. Download de Aandachtspunten Stages voor Studentes.

  • Organiseer een bijeenkomst voor studentes tijdens een terugkomdag op school waarbij alle studentes met elkaar hun stage-ervaringen kunnen uitwisselen.

  • Intensiveer de begeleiding van studentes die stage lopen in een bedrijf met minder dat drie vrouwen in een technische functie.

Na de stage