Kennis

Geen bericht goed bericht?

Het is logisch om in te grijpen wanneer een studente lage cijfers haalt. Dit is vanzelfsprekend een moment waar het risico bestaat dat een studente de opleiding wil of moet verlaten. Het is echter belangrijk om ook stil te staan bij de studievoortgang van studentes wanneer hier niet een directe aanleiding toe is. Er zijn namelijk verschillende thema’s die een rol kunnen spelen bij de studievoortgang.

Uitdaging

Het is belangrijk voor studentes dat zij de steun krijgen die zij nodig hebben, maar ook uitgedaagd worden als ze daar behoefte aan hebben. Uit onderzoek dat VHTO bij ongeveer 20 mbo-instellingen heeft uitgevoerd blijkt dat studentes soms onvoldoende uitgedaagd worden en het gevoel hebben dat zij overdreven geholpen worden, met bijvoorbeeld praktische opdrachten.

Studiemotivatie

Het is motiverend voor studentes om te merken dat hun toekomstige beroep een maatschappelijke bijdrage levert en dat er meer vrouwen zijn die het doen.

Zelfvertrouwen

Het is belangrijk voor studentes om positieve feedback en vertrouwen te krijgen van hun medestudenten, docenten, en (stage)begeleiders. Zo identificeren ze zichzelf eerder als bekwame technische vakvrouw.

Minderheidspositie

Studentes zijn vaak de enige, of een van de weinige vrouwen op hun opleiding of stageplek. Dit zorgt ervoor dat een studente extra zichtbaar is en door anderen (onbewust) wordt gezien als vertegenwoordigster van het vrouwelijk geslacht, in plaats van als individu. Studentes krijgen te maken met verschillende stereotiepe verwachtingen van anderen, die ook hun weerslag hebben op de verwachtingen die studentes van zichzelf hebben ten aanzien van hun geschiktheid voor mbo Techniek- en ICT-opleidingen. Studentes krijgen bijvoorbeeld regelmatig te maken met seksistische en seksueel getinte opmerkingen, of ervaren dat hun vaardigheden onderschat worden in de klas of tijdens hun stage. Zij hebben het gevoel dat zij zichzelf moeten bewijzen, omdat anderen daaraan twijfelen.

Sfeer & studiebinding

Het is belangrijk dat studentes zich thuis voelen op school en in het contact met hun medestudenten.

Stage lopen

Het is belangrijk voor studentes dat zij een passende stage vinden waar aandacht is voor hun stageopdrachten en hun (leer)ervaringen op de werkvloer. Bijvoorbeeld weten bij wie ze terecht kunnen voor inhoudelijke én persoonlijke vragen, of meer praktische behoeften zoals een vrouwentoilet, overall in eigen maat, en machines afgestemd op hun formaat.

Privé omstandigheden

Het is belangrijk voor studentes dat er tijdig aandacht is voor privéomstandigheden die hun studievoortgang kunnen belemmeren. Mogelijk staan de ouders van studentes niet achter hun keuze voor techniek of ICT, of kunnen zij thuis niet praten over hun studie-ervaringen.

In de praktijk

Door als docent of studieloopbaanbegeleider actief in gesprek te gaan met studentes over bovenstaande thema’s ontdek je waar verbeteringen mogelijk zijn die ervoor zorgen dat studentes zich op hun plek voelen op school.

Kijk bij Praktische tips voor een aantal tips die je kan gebruiken.