Praktische tips

Intake

Voer een intakegesprek met een iedere studente en gebruik hierbij de aandachtspunten.

Voortgangsgesprekken

Nodig studentes maandelijks uit voor een voortgangsgesprek en gebruik hierbij de aandachtspunten.

Exitgesprekken

Mocht het voorkomen dat een studente de opleiding verlaat, voer dan een exitgesprek en let op de aandachtspunten. Deze kunnen dienen ter verbetering van de opleiding en procedures.

Weten wat er speelt

In de klas

Kom zelf in actie met de praktische tips die worden gegeven bij het thema ‘lesgeven’, of maak andere docenten hierop attent.