Over 'Meer meisjes in mbo Techniek'

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderschrijft het belang van meer meisjes in mbo Techniek en waardeert het initiatief van de mbo-scholen om de komende jaren intensief te werken, samen met de MBO Raad en VHTO, aan de werving en het behoud van meisjes in de technische opleidingen.

In 2016 hebben zes mbo-scholen het initiatief genomen om de diversiteit in mbo techniek- en ICT-opleidingen te bevorderen. In 2021 staat er een netwerk van 24 mbo-scholen, waar kennis en inzichten ontwikkeld en gedeeld worden. Iedere school maakt een eigen plan van aanpak en gaat daarmee aan de slag. Het plan van aanpak is de praktische vertaling van het diversiteitsadvies dat VHTO voor iedere school opstelt op basis van een zogeheten genderscan (0-meting).

Onderwijsteams krijgen support van VHTO in de vorm van gendertrainingen en lesmodules. De studentes krijgen support in de vorm van mentoring circles en netwerkbijeenkomsten. De kansengelijkheid in techniek en ICT kan met name vergroot worden door in de werving en het onderwijs in te spelen op de specifieke verschillen tussen jongens en meisjes ten aanzien van techniek en ICT. Dit proces is niet in een paar jaar gerealiseerd. De financiële ondersteuning van het Ministerie van OCW is daarom gecontinueerd tot 2022. Daarmee kunnen mbo-scholen tot die tijd gebruik maken van de support van VHTO.

Meer weten? Lees dan het pamflet met de doelstellingen.