Meer meisjes in mbo Techniek

Werken aan de werving en het behoud van meisjes in de technische opleidingen

Meer meisjes in een technisch vak zijn nodig. Daarom startten zes mbo-scholen het initiatief samen met VHTO en de MBO om de diversiteit in mbo techniek- en ict-opleidingen te bevorderen. Met ondersteuning van het ministerie van OCW werd het project Meer meisjes in mbo Techniek opgestart.

Waarom Meer meisjes in mbo Techniek?

De in- en doorstroom van vrouwelijke studenten in technische en ict-opleidingen van mbo-opleidingen blijft sterk achter. In 2016 hebben zes mbo-scholen samen met de MBO-Raad en VHTO (expertisebureau genderdiversiteit in bèta/techniek en IT) een actiedocument opgesteld om de instroom, het behoud en de succesvolle uitstroom van meisjes in mbo techniek- en ICT- opleidingen te verhogen.

De initiatiefnemers pleitten voor gerichte acties en aandacht voor genderverschillen zodat: 
-    de participatie van vrouwelijke studenten in het technisch mbo omhoog gaat;
-    het aantal vrouwelijke studenten dat switcht van een technische mbo-opleiding naar een opleiding in een ander vakgebied afneemt
-    vrouwelijke studenten vaker op succesvolle wijze en in groteren getale instromen in technische functies op de arbeidsmarkt en zich blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied.

In 2017 kon met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestart worden met het programma ‘Meer meisjes in mbo Techniek’. In totaal zijn 24 mbo-scholen toen aan de slag gegaan met het genderinclusief maken van hun technische en ICT-opleidingen, in alle noodzakelijke facetten. Het project is afgesloten op 31 maart 2022. 

Wat houdt Meer meisjes in mbo Techniek in?

De afgelopen jaren is een netwerk van 24 mbo-scholen ontstaan waar kennis en inzichten worden ontwikkeld en gedeeld. Iedere school is aan de slag gegaan met een eigen plan van aanpak en gaat daarmee verder. Dit plan van aanpak is de praktische vertaling van het diversiteitsadvies dat VHTO voor iedere school opstelde op basis van een zogeheten genderscan (0-meting). De onderwijsteams kregen van VHTO support in de vorm van gendertrainingen en lesmodules. Voor studentes was er ondersteuning in de vorm van mentoring circles en netwerkbijeenkomsten.

Meer meisjes in mbo Techniek heeft een stuurgroep, bestaande uit bestuurders van mbo-scholen, werkgevers(brancheverenigingen) en een vertegenwoordiger van de MBO-Raad. Deze is nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de activiteiten voor Meer meisjes in mbo Techniek. Daarnaast is de afgelopen jaren gewerkt aan een Ambassadeursnetwerk van voornamelijk opleidingsmanagers en beleidsmedewerkers onderwijskwaliteit van de participerende mbo-scholen. Dit Ambassadeursnetwerk wordt overgedragen aan de MBO Raad dat als kennispunt zal dienen waar de ambassadeurs incidenteel kennis kunnen opdoen.

Bekijk hier de samenstelling van de Stuurgroep en het Ambassadeursnetwerk

Borging door de MBO Raad
Met de overdacht van het Ambassadeursnetwerk zit de uitvoering van het project Meer meisjes voor mbo Techniek voor VHTO erop. VHTO kan nog wel als inhoudelijk kennispartner door MBO Raad worden geraadpleegd.

Meer weten over Meer meisjes in mbo Techniek?

Neem contact op met Floor Vink, projectmanager van Meer meisjes in mbo Techniek.

Gepubliceerde kennis en inzichten

De afgelopen jaren zijn verschillende tools ontwikkeld, publicaties verschenen en presentaties gegeven. Het gaat om inzichten en kennis over de volgende onderwerpen:

Terugblikken (kennis)conferenties en bijeenkomsten
 

 • Terugkoppeling Roadshows Meer meisjes in mbo Techniek (2021/2022)
  De afsluitende kennisconferentie is door Covid-19 vervangen door vier regionale roadshows die online hebben plaatsgevonden. De roadshows stonden in het teken van kennisuitwisseling en tips over genderdiversiteit bij technische mbo-opleidingen.
 • Terugkoppeling kennisconferentie (2020)
  We maken de balans op van drie jaar samenwerken aan gelijke kansen op het mbo. Waar staan we nu en hoe gaan we verder? Waar lopen vrouwelijke studenten tegenaan in de opleiding en bij stagebedrijven? Wat kun je als docent, studiebegeleider, bestuurder of stagebegeleider doen om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt? En hoe maken we samen de volgende stap? Een uitgebreid verslag staat hier.

Feiten en cijfers
 

Werving- en communicatie
 

 • Tool Communiceren over techniek en ICT
  Inclusieve communicatie kan bijdragen aan het bereiken van een meer divers publiek. In het bijzonder kan het helpen bij het aantrekken van meer meisjes voor techniek- en ICT-opleidingen. VHTO heeft de tool ‘Communiceren over techniek en ICT’ als hulpmiddel voor communicatieprofessionals van mbo-scholen ontwikkeld. Deze is gebaseerd op het uitgangspunt van inclusieve communicatie.
 • Checklist open dag mbo techniek en ict
  Nog steeds is het niet vanzelfsprekend dat de meisjes die een open dag bezoeken zich gaan oriënteren bij de techniek- en ict-opleidingen. Deze checklist bevat aandachtspunten die ertoe kunnen leiden dat steeds meer meisjes op de open dagen van de afdelingen Techniek en ICT gaan bezoeken.
 • Fotodatabase
  Deze foto’s zijn te gebruiken voor promotiemateriaal of presentaties en laten vrouwen zien die werken in mbo techniek of ict.
 • Videos van mbo-rolmodellen
  Deze video’s laten de diversiteit van technische mbo-functies laten zien.
 • Presentatie Workshop framing: De taal van techniek. Hoe je meisjes met taal verleidt tot techniek door Jolijn Mes
  Eén van de meest krachtige en onzichtbare beïnvloeders is taal. Door de kracht van taal tussen de regels door in te zetten, kun je je overtuigingskracht enorm vergroten zonder dat je meer hoeft te beargumenteren. In deze workshop krijg je concrete tips en tricks hoe je jongeren enthousiast krijgt voor een toekomst in de techniek.
 • Presentatie marketing en communicatie door Lia Bleijenberg
  De handout van de presentatie gegeven door Lia Bleijenberg tijdens de bijeenkomst van het ambassadeursnetwerk op 1 februari 2018.
 • Presentatie over Miss IT door Sjoerd Veltman van ROC van Amsterdam
  Miss IT is een project om meer vrouwelijke IT studenten aan te trekken.Meer informatie over MissIT staat hier
 • Speciale uitnodiging door Aventus
  Aventus nodigt alle meiden die een techniekopleiding doen uit voor een gezellige, informele lunch. Om te weten wat er speelt. Het begin van een meiden-netwerk?
 • Wervingstekst van Alfa-college
  Succes zit soms in een ogenschijnlijk klein detail. Het Alfa-college veranderde de wervingstekst voor docenten techniek en ging op zoek naar mensen met een technische achtergrond en coachingsvaardigheden. Voor de drie vrouwelijke docenten die nu kersvers zijn aangesteld bij het Alfa-college maakte die woordkeuze precies het verschil. Marion Arends, regiodirecteur Groningen Alfa-college: "Wij hebben net als alle andere roc’s een probleem net het aantrekken van vrouwelijke techniekdocenten. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen hebben we vier nieuwe opleidingen ontwikkeld, de bedoeling is dat de studenten meer in de praktijk leren en daarin begeleid worden. Daarom zochten we geen docent maar een coach. We kregen meer sollicitatiebrieven dan ooit, en ook nog eens vrouwen allemaal opgeleid in de techniek die nu een overstap maken en willen onderwijzen. We gaan nu met deze vrouwen kijken hoe we meer meisjes kunnen aantrekken en ze gaan zich zeker inzetten op open dagen. Op die manier kunnen we misschien het succes nog verder uitbreiden."

Genderinclusieve leeromgeving
 

(Vrouwen)netwerken en mentoring
 

 • Tool Alumninetwerk mbo vakvrouwen
  Deze tool biedt handvatten aan bèta-technische mbo-opleidingen om een alumninetwerk van vakvrouwen in de techniek en ICT op te zetten en om hun ervaring in te zetten in voorlichting- en onderwijsactiviteiten. Alumni zijn oud-studenten die werken of doorstuderen in de techniek en ICT.