Stuurgroep en ambassadeursnetwerk

Samenstelling Stuurgroep

 • Trudy Vos, voorzitter, lid CvB ROC van Twente
 • Marc van Campenhout, vicevoorzitter, lid RvB Curio
 • Janine Warmerdam, directeur Techniek mboRijnland
 • Thea Koster, lid CvB Deltion College (voorzitter TechniekPact)
 • Sahar Yadegari, directeur VHTO
 • Jet Tuinstra, beleidsadviseur MBO Raad
 • Vera van Rossem, adviseur onderwijs & arbeidsmarkt Bouwend Nederland
 • Caroline Bekkering, manager arbeidsvoorwaarden & ontwikkeling bij Bovag

Voorzitter Stuurgroep

Trudy Vos, lid College van Bestuur ROC van Twente

Samen de handen uit de mouwen voor meiden in de techniek

'De techniek heeft meiden keihard nodig. Niet alleen omdat iedere student techniek meer dan welkom is, maar ook omdat meiden nu eenmaal goed zijn in techniek en oog hebben voor detail en voor toepassingsgerichte technologie. Als mbo-scholen bundelen we onze krachten om meer meisjes op te leiden voor de techniek. En zeg nu zelf, techniek is toch veel te belangrijk om alleen over te laten aan mannen?!'

Lees hier de Q&A met Trudy Vos.

Voorzitter Ambassadeursnetwerk

Anne-Hilde Feijth, opleidingsmanager Deltion College

Ambassadeursnetwerk

Het ambassadeursnetwerk heeft een sleutelrol in het project ‘Meer meisjes in mbo Techniek’. De ambassadeurs vinden het belangrijk dat meer meisjes in techniekopleidingen instromen, hun studie afronden en positief kiezen voor een loopbaan in de techniek. Zij zetten zich binnen en buiten hun mbo-school in om het onderwerp te agenderen, activiteiten in gang te zetten en ervaringen te delen. 

Het netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar om ervaringen en kennis te delen en elkaar te inspireren. Zo ontstaat er als vanzelf een lerend netwerk dat genderdiversiteit in mbo techniek en ICT helpt realiseren.

Mbo-scholen met techniek- en ICT-opleidingen die het belang van ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ onderkennen kunnen zich ook aansluiten bij het ambassadeursnetwerk. Deelnemers aan het netwerk hebben binnen hun school een positie die het mogelijk maakt m/v-diversiteit op strategisch niveau te agenderen en activiteiten te initiëren. 

Ambassadeurs kunnen zich namens hun mbo-school aanmelden. Neem contact op met VHTO voor meer informatie via mbo@verwijder-dit.vhto.nl of bel naar 020 888 4220.


Ambassadeurs ‘Meer meisjes in mbo Techniek’

 • Anne-Hilde Feijth, Opleidingsmanager | Deltion College
 • Bea den Bakker, Opleidingsmanager | Horizon College
 • Marieke Perdok, beleidsadviseur | Alfa-college
 • Natascha Prins, Projectleider TiB | ROC van Twente
 • Sjoerd Veltman, Projectleider Cyber Security Centre | ROC van Amsterdam
 • Silvy Nzila, docent | ROC van Amsterdam
 • Janke Westerhuis, Programmamanager HA!-Tech | ROC Mondriaan
 • Jennifer de Weert, Coördinator BBL | mboRijnland
 • Margret te Stroete, Onderwijsmanager | ROC Midden Nederland
 • Judith Donkers, directielid Onderwijs en Kwaliteit | Techniek College Rotterdam
 • Samantha Larik, Bureau Werk & Stage | ROC Gilde Opleidingen
 • Bert Jimmink, Projectleider | Aventus
 • Folkert Potze, Onderwijsdirecteur Techniek | ROC Nijmegen
 • Titia Brouwer, Beleidsmedewerker Techniek | Drenthe College
 • Wietze van de Wal, decaan techniek | ROC Friese Poort
 • Wietske Piek, directeur Techniek ICT | ROC ter AA
 • Marieke Vingerhoets, Onderwijsmanager | Curio
 • Simonette Kraaij, Directeur Communicatie | STC mbo college
 • Pieter Kamminga, Onderwijsmanager | ROC Kop van Noord Holland
 • Maya van der Meer, Opleidingsmanager | Graafschap College
 • Marcelle van Proosdij, team Onderwijs en Kwaliteit | Regio College
 • Marieke Trip, ontwikkelaar didactiek | Koning Willem I College
 • Hilda Uitvlugt, docent Mediatechnologie | Grafisch Lyceum Rotterdam