Over Meet Women Start UP

De Nederlandse Tech-sector heeft behoefte aan meer vrouwen. Nog veel te weinig meisjes en jonge vrouwen kiezen voor een professionele toekomst in Tech. Terwijl Tech-bedrijven graag nieuwe Tech-talenten en meer vrouwen willen aannemen vanuit het inzicht dat genderdiversiteit loont en dat in deze sector de baankansen liggen[1]

Onder de Tech-start- en scale-ups bevinden zich nog te weinig vrouwelijke ondernemers. Hoewel een eigen bedrijf zowel bij meisjes als bij jongens in de top 10 van toekomstberoepen staat, wordt een eigen bedrijf in Tech niet door de meisjes genoemd. Maar ook starten vrouwelijke studenten veel minder snel een Tech-startup dan hun mannelijke studiegenoten. Blijkbaar zijn meisjes en hun ouders nog niet genoeg bekend met de Tech-wereld en realiseren zich nog onvoldoende wat de maatschappelijke impact is van technologische innovaties en de impactvolle rol die zij daarin kunnen spelen. 

Van dromen naar doen
Het programma richt zich op meisjes uit het voortgezet onderwijs en studentes. Door het organiseren van ontmoetingen met vrouwelijke tech-ondernemers willen we laten zien dat een startup in tech veel toekomstmogelijkheden biedt.

Vooral meisjes die nog weinig connectie hebben met start-ups en andere tech-bedrijven komen op een laagdrempelige manier in contact met deze wereld. De Female Tech Talents inspireren en empoweren met hun persoonlijk verhaal de meisjes en studentes om hun dromen en ambities te volgen. En laten zien dat een eigen bedrijf binnen hun bereik ligt. 


[1] Nu zijn hun vrouwelijke Tech-Talenten veelal in het buitenland opgeleid. Zie ook: Power of Parity report from the McKinsey Global Institute and McKinsey Netherlands, Capturing the potential: Advancing gender equality in the Dutch labor market