Smart City Challenges for Girls

www.smartcitygirls.nl 

Hoe krijg je meisjes enthousiast over technologie in een samenleving die steeds verder digitaliseert? Met de Smart City Challenges for Girls maken Eurofiber en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek samen op een laagdrempelige en speelse manier werk van deze doelstelling. Tijdens de challenges gaan telkens vijftig meisjes van basisscholen in kleine teams aan de slag om maatschappelijke vraagstukken op te lossen met digitale technologie. Ze worden begeleid door meisjes uit het voortgezet en hoger onderwijs en door adviseurs van Eurofiber. De leverancier van digitale infrastructuur zal het project niet alleen met mensen, maar ook met middelen ondersteunen. Het zal in nauwe samenwerking met gemeenten en onderwijsinstellingen worden uitgevoerd.

Van jongs af aan interesseren voor techniek
Meisjes zijn ondervertegenwoordigd in de technologiesector. Uit het gepubliceerde CBS-onderzoek blijkt zelfs dat er in Nederland vier keer zoveel jonge hoogopgeleide mannelijke als vrouwelijke technici zijn. Nog een opvallende onderzoeksuitkomst is dat nauwelijks 30 procent van de vrouwen met een hogere technische opleiding aan het werk gaat in een technisch beroep. VHTO is een landelijk expertisebureau dat zich op allerlei manieren inzet om meisjes vanaf de basisschool te interesseren voor techniek, met de uiteindelijke bedoeling dat ze daarin later ook aan de slag gaan. Cocky Booij, directeur VHTO: 'Juist ook meisjes moeten de kans krijgen om van jongs af aan kennis te maken met de maatschappelijke innovaties die mogelijk zijn door digitale technologie en we moeten hen laten zien dat technologie later in elk beroep onmisbaar is.'

Diverse kijk helpt tot slimme digitale oplossingen te komen
Eurofiber onderschrijft de doelstelling van VHTO. 'Het is belangrijk om kinderen al jong te leren om te gaan met digitale technologie. Diversiteit is daarbij belangrijk, het zorgt voor een andere kijk op maatschappelijke vraagstukken en helpt tot slimme digitale oplossingen te komen. Met de Smart City Challenges for Girls willen we helpen om jonge meisjes op een actieve en leuke manier bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen', zegt Jeanine van der Vlist, Managing Director van Eurofiber. De ondersteuning van de Smart City Challenges for Girls sluit naadloos aan bij Eurofibers streven naar een Smart Society. Daarin biedt een open digitale infrastructuur de basis voor innovatieve technologische oplossingen die de kwaliteit van leven op alle vlakken verbeteren.

Lees meer over alle challenges op de website www.smartcitygirls.nl hier staan ook foto's van de challenges die al geweest zijn!