Samenvatting

VHTO verzamelt en bewerkt cijfers in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en internationaal.

Lees meer

Cijfers vwo

Cijfers over de verdeling van meisjes/jongens in het vwo in de verschillende profielen.

Lees meer

Cijfers wo

Cijfers over de totale instroom, aantal ingeschrevenen en gediplomeerden in het wo en over het aandeel in de richting natuur/techniek.

Lees meer

Cijfers vmbo

Hier vindt u informatie over de verdeling van jongens en meisjes over de verschillende sectoren van het vmbo.

Lees meer

Cijfers mbo

Hier vindt u cijfers over deelnemers en geslaagden in het mbo.

Lees meer

Cijfers internationaal

Overzichten van het aandeel vrouwelijke studenten in bèta/techniek worden in tabellen per land aangegeven.

Lees meer 

Cijfers havo

Hier vindt u informatie over de verdeling van jongens en meisjes over de verschillende profielen van de havo.

Lees meer

Cijfers hbo

Cijfers over de totale instroom, aantal ingeschrevenen en gediplomeerden in het hbo en over het aandeel in de richting bèta/techniek.

Lees meer

Cijfers arbeidsmarkt

Onderzoeksgegevens over de participatie van technische vrouwelijke beroepsbeoefenaars in verschillende branches en verwijzing naar rapporten van SEO en ROA vindt u hier.

Lees meer