Cijfers arbeidsmarkt

Aandeel vrouwen in de sector industrie

Het aandeel vrouwen in de sector ‘industrie’ van de Nederlandse arbeidsmarkt neemt langzaam toe. Het gaat om het percentage vrouwen van het totaal aantal werkenden in deze sector. Er is geen onderscheid naar type functie; het zijn dus niet alleen vrouwen in technische functies, maar ook vrouwen in bijvoorbeeld administratieve functies. Er is geen rekening gehouden met opleidingsniveau.

In absolute aantallen is het aantal vrouwen in de industrie ongeveer gelijk gebleven. Echter, naar verhouding werken er langzamerhand meer vrouwen in de industrie omdat het aantal mannen werkzaam in de sector, is gedaald.

Jaar Aandeel (% vrouwen)
2012 23,3%
2011 23,2%
2010 23%
2009 22,8%
2008 22,5%
2007 22%
2000 21%

Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.