Cijfers arbeidsmarkt

Van alle personen die in 2017 werkzaam waren in een technisch beroep, is 13%vrouw. Het percentage vrouwen is in de periode 2013-2017 licht toegenomen met 1 procentpunt. Dit komt door een lichte stijging van het percentage lager en middelbaar opgeleide vrouwen dat werkt in de techniek. Onder hoogopgeleiden die werken in de techniek is het aandeel vrouwen hoger dan onder middelbaar en lager opgeleiden die werken in de techniek. Het gaat om 17% vrouwen onder de hoogopgeleide werkenden in de techniek, ten opzichte van 11% vrouwen onder laagopgeleide werkenden en 10% vrouwen onder middelbaar opgeleide werkenden in de techniek.

Bron: Monitor Techniekpact

 

<o:p> </o:p>