Samenvatting rapport SEO

Het aandeel van de technische sectoren in de totale werkgelegenheid neemt langzaam af, maar deze zijn nog steeds van groot belang voor de Nederlandse economie. Voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel blijft dus belangrijk.

Voldoende technisch opgeleiden, maar zij 'lekken' weg naar niet-technische banen
SEO voorziet een tekort op de technische arbeidsmarkt op de middellange termijn. Aan de vervangingsvraag kan langzamerhand niet meer geheel worden voldaan: er vertrekken meer gepensioneerden dan er opleidingsverlaters instromen. Er ontstaat een ‘gat’ van 33.000 arbeidskrachten. De oorzaak moet worden gezocht in de instroom: slechts 44% van de opleidingsverlaters gaat werken in technische baan in technische sector; maar liefst 38% gaat werken in een niet-technische baan in een niet-technische sector. Redenen hiervoor zijn vooralsnog onbekend. SEO pleit voor nader onderzoek onder opleidingsverlaters én later in de loopbaan. Het interesseren, enthousiasmeren en faciliteren van jongeren voor technische opleidingen en aansluitende beroepen blijft een belangrijk aandachtspunt.

In 2007 en 2008 zijn er meer arbeidskrachten uit niet-technische naar technische sectoren vertrokken dan omgekeerd. In de afgelopen crisisjaren was het andersom: de techniek verliest per saldo personeel aan niet-techniek. Iets minder dan de helft van deze technici komt in de niet-techniek wel terecht in een technisch beroep (in handel, transport, zakelijke dienstverlening, overheid, zorg, onderwijs). Het ‘lek’ bij de opleidingsverlaters is echter nog groter (zie voorgaande). Er zijn dus wel voldoende technisch opgeleiden, maar veel lekt weg.

Een ander punt is dat de belangstelling voor technische opleidingen niet van dien aard is dat het ‘gat’ als vanzelf wordt opgevuld door meer instroom vanuit de opleidingen. Er bestaan knelpunten voor sommige technische beroepen (lassers) maar niet voor andere (bouwvakkers). Regionale verschillen zijn door SEO niet onderzocht.

Terzijde door VHTO
De Amerikaanse onderzoekers Min-Te Wang, Eccles en Kenny hebben in 2012 een onderzoek gepubliceerd waarbij proefpersonen op twee momenten in hun loopbaan waren betrokken: als student op 17-18 jarige leeftijd en als professional op 33-jarige leeftijd. Het bleek dat mensen die goed scoren op wiskunde én op verbale vaardigheden uit een groter aantal loopbaanopties kiezen dan mensen die alleen hoog scoren op wiskundige vaardigheden. De laatsten blijven vaker in het spoor van bèta/techniek, terwijl de eersten vaker breder uitwaaieren. Tevens vonden de onderzoekers dat in de eerste categorie (zowel wiskundig als verbaal goed) meer vrouwen te vinden zijn  en in de tweede meer mannen. Dit zou een verklaring kunnen zijn van het feit dat minder bèta/technisch opgeleide vrouwen dan dito mannen in de sector industrie van de arbeidsmarkt gaan en/of blijven werken.

http://www.seo.nl

Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.