Samenvatting rapport ROA

 De komende tijd zal het aantal vacatures in de technische sector toenemen door het aantal technische werknemers dat met pensioen gaat. Het aantal banen groeit niet. Deze vervangingsvraag is het grootst bij technische, industrie-, transport- en agrarische beroepen, en laag voor sociaal-culturele en informaticaberoepen omdat de werknemers hier nog jong zijn.

 Het aanbod van opleidingsverlaters op de arbeidsmarkt neemt toe, onder andere voor hbo- en wo-techniek. De arbeidsmarktperspectieven van instromers met een mbo-, hbo- of wo-opleiding zijn in het algemeen matig, want het aanbod van schoolverlaters overstijgt het aantal baanopeningen. Instromers op de arbeidsmarkt zullen dus meer moeite hebben met het vinden van een baan. Werkgevers daarentegen zullen minder moeite hebben om personeel te vinden met een opleiding die aansluit bij hun vacatures; ze kunnen kiezen.

Voor mbo/hbo/wo werktuigbouwkunde, hbo civiele techniek en wo elektrotechniek zijn de toekomstperspectieven nog steeds goed tot zeer goed. Voor andere technisch opgeleide hbo’ers en wo’ers zijn de perspectieven redelijk.

Voor mbo’ers techniek zijn de perspectieven matig. De werkgelegenheid voor mbo’ers techniek lijkt af te nemen. Er zijn minder schoolverlaters mbo-techniek dan mbo’ers techniek in de werkzame beroepsbevolking; dit duidt op een verschuiving van de keuze voor een sociaal-culturele opleiding in plaats van een technische – een landelijke én regionale trend. Die verschuiving is mogelijk doelmatig: de opleidingskeuzes van jongeren houden dan gelijke tred met wat de arbeidsmarkt op termijn vraagt. Hierover publiceert het ROA in januari 2014 nog prognoses, die meer licht zullen werpen op aanbod van en vraag naar mbo’ers techniek.

Het ROA verwacht toch hier en daar knelpunten in de personeelsvoorziening. Wat de techniek betreft: werktuigbouwkundigen op alle opleidingsniveaus, hbo civiele techniek en wo elektrotechniek. Verder verwacht ROA een tekort aan tweedegraads docenten techniek; onder andere voor dit beroep is de vervangingsvraag groot.

De enige sector die volgens het ROA de komende jaren groei kent op alle opleidingsniveaus is de zorgsector.

http://www.roa.unimaas.nl/ 

Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.