Bouw

Als gevolg van de economische recessie is het aantal werknemers in de bouwnijverheid de afgelopen jaren afgenomen. De uitstroom van vrouwen heeft ongeveer gelijke tred gehouden met die van mannen; het aandeel vrouwen is min of meer gelijk gebleven en bedraagt in 2012 8%.

Alle functies 2012

jaar totaal man vrouw %v
2012 146.984 135.168 11.816
2011 159.788 147.359 12.429 7,80%
2010 168.352 155.629 12.723 7,60%
2009 179.696 166.075 13.621 7,60%
2008 189.747 175.633 14.114 7,40%

Bron: EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) 

Het aantal vrouwelijke werknemers op de bouwplaats is vanouds zeer laag:

Bouwplaatsfuncties 2012

jaar totaal man vrouw %v
2012 95.393 95.300 93 0,1%
2011 105.822 105.712 110 0,1%
2010 113.139 113.009 130 0,1%
2009 121.758 121.625 133 0,1%
2008 130.316 130.169 147 0,1%

Bron: EIB

Vaker werken vrouwen in een UTA-functie (UTA=uitvoerend technisch en administratief). Ongeveer 23% van de werknemers met een UTA-functie is vrouw. Verreweg de meesten van hen werken in een kantooromgeving.

UTA-functies 2012

jaar totaal man vrouw %v
2008 59.431 45.464 13.967 23,5%
2009 57.938 44.450 13.488 23,5%
2010 55.213 42.620 12.593 22,8%
2011 53.966 41.647 12.319 22,8%
2012 51.559 39.872 11.723 22,7%

De meeste van deze UTA-vrouwen hebben een administratieve functie. Het percentage vrouwen met een technische UTA-functie is wel groter dan dat met een bouwplaatsfunctie, maar nog steeds erg laag: 0,9% in 2009 (zie onderzoek ‘Vrouwen in technische functies in de bouw’). Het aantal vrouwen met een technische UTA-functie neemt wel al vele jaren toe.

 

    Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien anders aangegeven.