Metaalbewerking

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) laat jaarlijks door CINOP onderzoeken hoe het er met het onderwijs en de arbeidsmarkt voor deze sector voor staat.

 In 2013 werkten 18.366 vrouwen in de metaalbewerking, dat is 13 procent van het totaal aantal werknemers. Verreweg de meeste van deze vrouwen, 70 procent, werken in een ondersteunende functie. 17 procent heeft een technisch uitvoerende functie. Ten opzichte van 2012 is dit een daling van 5 procent. Dit hangt samen met de verminderde werkgelegenheid in de productiefuncties.

 De onderstaande tabel geeft een overzicht van verschillende functiegroepen van werknemers in de sector (aantallen en aandeel).

Functiestructuur metaalbewerking naar geslacht, 2013

Vrouwen %Totaal aantal vrouwen Mannen %Totaal aantal mannen
Directie/management 695 4% 6.312 5%
(Meewerkend)Leidinggevend 145 1% 5.005 4%
Technisch uitvoerend 3.134 17% 87.639 72%
Ondersteuning 12.906 70% 12.703 10%
Overig 1.477 8% 10.790 9%
Totaal 18.366 100% 122.450 100%

De cijfers en analyses met betrekking tot onderwijs en bijscholing zijn in deze monitor niet uitgesplitst naar geslacht.

Op de OOM-website leidt het trefwoord ‘vrouwen’ naar webpagina’s die gaan over vrouwen in de metaalbewerking met up-to-date informatie over vrouwen in deze branche.

Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.