Mobiliteitsbranche

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf OOMT heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van vrouwenparticipatie en onderwijs/opleiding:

  • Het jaarlijks onderzoek naar onderwijs/opleiding en werkgelegenheid in de mobiliteitsbranche.
    Uit de laatste monitor: Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 (gepubliceerd september 2013), blijkt dat eind maart 2013 14,6% van het werknemersbestand vrouw was (niet uitgesplitst naar wel/niet technische functies). Dat percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. Het hoogste percentage vrouwen is te vinden in de categorie vrijwilligers. Daarna volgen de deelbranches Caravans & Aanhangwagens en Verhuur. Bij de deelbranche Bedrijfswagens is het aandeel vrouwen het laagst.

Sinds 2008 daalt het aantal vrouwen én het aantal mannen dat werkt in de mobiliteitsbranche. De toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt zien we in de mobiliteitsbranche niet terug.

 

  • Onderzoeksrapport Vrouwen in de mobiliteitsbranche gepubliceerd in juni 2011. Hieruit blijkt dat de sector eind 2009 in totaal 80.510 werknemers telde, waarvan ongeveer 12.000 vrouwen. Net als in andere technische branches zijn vrouwelijke werknemers voornamelijk werkzaam in niet-technische functies. Van de ongeveer 31.000 werknemers in niet-technische functies is in 2009 30% vrouw, van de circa 50.000 werknemers met een technische functie is slechts 4% vrouw.

Op de website van OOMT is meer informatie te vinden over vrouwen in de mobiliteitsbranche (zoek op 'vrouwen' in het zoekvenster).

Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.