Cijfers havo

Hier vindt u gegevens over de keuze van havo-leerlingen voor de profielen. 

Keuze voor profielen binnen havo

Havo-leerlingen kiezen na de onderbouw voor een van de vier profielen in de bovenbouw. Er zijn twee natuurprofielen: Natuur & Techniek (NT) en Natuur & Gezondheid (NG). En twee maatschappijprofielen: Economie & Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM). Er zijn gemeenschappelijke vakken voor alle profielen. Verder zijn er verplichte profielvakken en profielkeuzevakken. Sinds 2007 (Vernieuwde Tweede Fase) is het voor leerlingen gemakkelijker een dubbelprofiel (NG+NT of EM+CM) te creëren dan in
de Tweede Fase Oude Regeling.

In 2015-2016 kiest meer dan een derde van de 4-havo-meisjes (38%) voor een N-profiel. Het jaar daarvoor was dat 35%. Er kiezen nu ruim twee keer zoveel meisjes in 4 havo voor een natuurprofiel dan in het jaar 2000 (bron: Facts en Figures bètatechniek 2014, Platform Bèta Techniek). Naast het feit dat deze toename gedeeltelijk een gevolg is van de wijzigingen in de regels voor profielkeuze (Vernieuwde Tweede Fase), is deze toename een resultaat van landelijke stimuleringsprogramma’s voor bèta/techniek die gericht zijn op meisjes.

Profielkeuze leerlingen havo 2015-2016

Cijfers over leerlingen in bovenbouw havo

Aantal leerlingen in 4 havo en % meisjes

Jaartal Leerlingen Aantal meisjes % meisjes
2015/2016 61.961 31.299 50.5%
2014/2015 61.161 31.006 50.7%
2013/2014 59.661 30.223 50.7%
2012/2013 58.827 29.527 50.2%
2011/2012 58.049 29.256 50.4%

Leerlingen in 4 havo, met % meisjes per profiel 2015/2016

Profiel Leerlingen Aantal meisjes % meisjes
CM 7.153 5.748 80.4%
EM 28.403 13.574 47.8%
NG 14.655 8.844 60.3%
NT 8.686 1.818 20.9%
NT/NG 3.064 1.315 42.9%

Bekijken we de verdeling van 5havo-leerlingen over de profielen in schooljaar 2009/2010 dan zien we dat de meeste leerlingen eindexamen doen in het profiel Economie & Maatschappij (EM) en de minste leerlingen in Natuur & Techniek (NT). Van de meisjes doet 42% eindexamen in het profiel Economie & Maatschappij (EM).
Van het totale aantal meisjes in 5havo heeft 29% een natuurprofiel. Dit percentage vertoont sinds het schooljaar 2003/2004 een licht stijgende tendens: van 17,9% naar 29%. Deze stijging gaat ten koste van de keuze voor het profiel EM. Van de meisjes met een natuurprofiel doet verreweg het grootste deel eindexamen in het profiel NG (Natuur&Gezondheid). Dit percentage is eveneens sinds het schooljaar 2003/2004 stijgend: van 16,3% naar 21%. Het percentage meisjes met het profiel NT (ca. 2,7%) is gedaald maar het percentage meisjes met een dubbel natuurprofiel (NT+NG, ca. 5%) is verder gestegen.

Download hier deze cijfers in pdf

                                               

Bron: Platform Bèta Techniek (bewerking VHTO). Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien anders aangegeven.