Cijfers havo/vwo

Hier vindt u gegevens over de profielkeuze van leerlingen op havo en vwo.

Havo

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar. In de bovenbouw heeft een leerling de keuze uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek (NT); natuur en gezondheid (NG); economie en maatschappij (EM); cultuur en maatschappij (CM).Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van profielen. De helft van de havo-leerlingen is meisje.

Bekijken we de verdeling van 4 havo-leerlingen over de profielen dan zien we dat de meeste leerlingen kiezen voor het profiel Economie & Maatschappij (EM) en de minste leerlingen in Natuur & Techniek (NT). 

Profielkeuze leerlingen havo 2017/18

                                               

Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. In de bovenbouw heeft een leerling de keuze uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek (NT); natuur en gezondheid (NG); economie en maatschappij (EM); cultuur en maatschappij (CM). Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van profielen.

In het vwo is meer dan de helft meisje. En steeds meer meisjes kiezen tegenwoordig voor een voor een natuurprofiel.

Het aandeel meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo toegenomen. Op de havo koos 39% van de meisjes in 2017/18 voor een N-profiel (ten opzichte van 27% in 2007/08). Op het vwo koos 60% van de meisjes in 2017/18 voor een N-profiel (ten opzichte van 50% in 2007/08). Bij de jongens was de stijging veel minder sterk op de havo (van 41% naar 44%) en het vwo (van 61% naar 63%).

Het merendeel van de leerlingen die examen doen in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bèta/technische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is gestegen van 54% naar 61% Er zijn wel grote verschillen tussen jongens en meisjes. Op de havo kiest 76% van de jongens met een N-profiel voor een bèta/technische vervolgopleiding, in tegenstelling tot 33% van de meisjes. Dit is ook terug te zien in het vwo, waar 79% van de jongens en 53% van de meisjes doorstroomt naar een bèta/technische vervolgopleiding.

Ondanks de stijging in keuze voor een N-profiel van meisjes, zijn er nog wel verschillen tussen jongens en meisjes. Zo kiest 10% van de meisjes, in tegenstelling tot 25% van de jongens, in 4 havo voor een NT-profiel. Op het vwo kiezen meer meisjes voor een NT-profiel maar zoals onderstaande cirkeldiagrammen laten zien, is er nog steeds een verschil in profielkeuze van meisjes en jongens. 

Profielkeuze leerlingen vwo 2017/18

                                               

 

Bron: Platform Bèta Techniek (bewerking VHTO)
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.