Cijfers hbo

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) worden zeven sectoren onderscheiden: economie, gezondheidszorg, kunst, landbouw, pedagogisch, sociaal-agogisch en techniek. Hier vindt u de cijfers met betrekking tot de sector hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO). Met bijna 80.000 studenten is het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs, oftewel bèta/techniek, goed voor zo’n 20% van het totaal aantal studenten binnen het hbo. Vrouwen zijn al jaren in de meerderheid als het gaat om de totale instroom van het aantal eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het aandeel bèta/technische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen 10 jaar gestegen. De vrouwelijke instroom ook toegenomen. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een tekort aan technici op de arbeidsmarkt.

Instroom vrouwen bij technische opleidingen

Instroom HTNO

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
2016/17 21.345 4.901 23.0%
2015/16 19.797 4.234 21.4%
2014/15 20.255 4.362 21.5%
2013/14 19.552 3.968 20.3%
2012/13 18.204 3.341 18.4%

10 grootste technische hbo-opleidingen

Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste technische hbo-opleidingen (2016/17) en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen. 

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
Hbo-ict 3.628 238 6.6%
Communication and multimedia design 1.654 721 43.6%
Werktuigbouwkunde 1.447 49 3.4%
Technische bedrijfskunde 1.367 176 12.9%
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.298 807 62.2%
Informatica 1.060 71 6.7%
Built environment 916 250 27.3%
Bouwkunde 897 223 24.9%
Elektrotechniek 827 50 6.0%
Engineering 737 93 12.6%

10 technische opleidingen met grootste instroom vrouwen

Hieronder vindt u de 10 technische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen (2016/17).

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
Fashion & textile technologies 502 452 90.0%
Forensisch onderzoek 115 80 69.6%
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.298 807 62.2%
Mens en techniek 287 155 54.0%
Milieukunde (techniek) 54 29 53.7%
Applied science 333 158 47.4%
Communication and multimedia design 1.654 721 43.6%
Toegepaste wiskunde 239 95 39.7%
Industrieel product ontwerpen 573 220 38.4%
Chemie 721 272 37.7%

                                               

                                               

Gediplomeerden hbo bèta/techniek (HTNO)

Gediplomeerden hbo

Studiejaar Totale uitstroom Vrouwen % Vrouwen
2015/16 71.094 40.799 57.4%
2014/15 69.626 39.989 57.4%
2013/14 66.237 38.969 58.8%
2012/13 64.689 38.263 59.1%
2011/12 71.298 41.704 58.5%

Gediplomeerden HTNO

Studiejaar Totale uitstroom Vrouwen % Vrouwen
2015/16 11.711 2.378 20.3%
2014/15 11.074 2.103 19.0%
2013/14 10.515 1.989 18.9%
2012/13 10.325 1.801 17.4%
2011/12 11.238 1.872 16.7%

                                               

Bron: Vereniging Hogescholen en VHTO 
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of van een andere bron, indien dat aangegeven wordt.