Cijfers hbo

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) worden zeven sectoren onderscheiden: economie, gezondheidszorg, kunst, landbouw, pedagogisch, sociaal-agogisch en techniek. Hier vindt u de cijfers met betrekking tot de sector hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO). Het betreft cijfers over de instroom, het aantal ingeschrevenen en het aantal gediplomeerden, en het aandeel vrouwen daarin.

 

  Instroom hbo bèta/techniek (HTNO)

  Vrouwen zijn al jaren in de meerderheid als het gaat om de totale instroom van het aantal eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In 2015 is 53,7% van de instromers in de bacheloropleidingen vrouw. Hieronder vindt u de instroomcijfers van het collegejaar 2016-2017 toegespitst op het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO).

  Instroom HTNO

  Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
  2016-2017 21.345 4.901 23.0%
  2015-2016 19.797 4.234 21.4%
  2014-2015 20.255 4.362 21.5%
  2013-2014 19.552 3.968 20.3%
  2012-2013 18.204 3.341 18.4%

  Instroom HTNO per hogeschool

  De bèta/technische opleidingen van de Hogeschool Leiden, Saxion Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam trekken de meeste meisjes. Bij hogeschool Stenden en Hogeschool Windesheim stromen naar verhouding de minste meisjes in in de technische hbo-opleidingen. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het aanbod aan bèta/technische opleidingen van de hogescholen. Zo biedt de Hogeschool Leiden alleen de HTNO-opleidingen biologie & medisch laboratoriumonderzoek, chemie en bio-informatica aan, waarvan vooral de eerste twee vanouds veel meisjes trekken. Deze cijfers vindt u in onderstaande pdf's.

  Download hier de cijfers in pdf

                                                 

  Top 10 instroom vrouwen bij technische opleidingen

  10 grootste technische hbo-opleidingen

  Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste technische hbo-opleidingen (2015/2016) en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen. 

  Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
  Hbo-ict 3.628 238 6.6%
  Communication and multimedia design 1.654 721 43.6%
  Werktuigbouwkunde 1.447 49 3.4%
  Technische bedrijfskunde 1.367 176 12.9%
  Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.298 807 62.2%
  Informatica 1.060 71 6.7%
  Built environment 916 250 27.3%
  Bouwkunde 897 223 24.9%
  Elektrotechniek 827 50 6.0%
  Engineering 737 93 12.6%

  10 technische opleidingen met grootste instroom vrouwen

  Hieronder vindt u de 10 technische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen (2015/2016).

  Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
  Fashion & textile technologies 502 452 90.0%
  Biotechnologie (techniek) 4 3 75.0%
  Forensisch onderzoek 115 80 69.6%
  Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.298 807 62.2%
  Mens en techniek 287 155 54.0%
  Milieukunde (techniek) 54 29 53.7%
  Applied science 333 158 47.4%
  Communication and multimedia design 1.654 721 43.6%
  Toegepaste wiskunde 239 95 39.7%
  Industrieel product ontwerpen 573 220 38.4%

                                                 

  Ingeschrevenen hbo bèta/techniek (HTNO)

  Het verschil tussen de instroom en het aantal ingeschreven studenten is dat de instroom het aantal eerstejaarsstudenten betreft, terwijl het aantal ingeschreven studenten gaat over het totaal aantal studenten van een hogeschool of opleiding.

  In collegejaar 2014-2015 studeert een recordaantal van bijna 446.500 studenten in het hbo. Dat is een stijging van 1,4% in vergelijking met het vorige studiejaar. Nog nooit waren er zoveel studenten tegelijk bezig met een bachelor-, associate degree- of masterstudie. Sinds de oprichting van de Vereniging Hogescholen in 1975 is het aantal studenten daarmee gestegen met ruim 278.000 (+ 165%). Veertig jaar geleden waren mannelijke studenten (56%) in de meerderheid ten opzichte van vrouwelijk studenten (44%). Anno 2015 zijn de rollen omgedraaid: er studeren nu meer vrouwen (51%) dan mannen (49%) in het hbo.

  Dit collegejaar stonden in totaal 77.952 studenten ingeschreven voor een technische hbo-opleiding. Daarvan was 19% vrouw.

  In onderstaande tabellen vindt u de inschrijvingscijfers van het het collegejaar 2014-2015 toegespitst op het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO). 

  Ingeschrevenen HTNO

  Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
  2012-2013 72.601 12.237 16.9%
  2016-2017 88.020 18.107 20.6%
  2015-2016 83.994 16.534 19.7%
  2014-2015 81.309 15.301 18.8%
  2013-2014 77.255 13.717 17.8%

                                                 

  Gediplomeerden hbo bèta/techniek (HTNO)

  Gediplomeerden hbo

  Studiejaar Totale uitstroom Vrouwen % Vrouwen
  2015-2016 71.094 40.799 57.4%
  2014-2015 69.626 39.989 57.4%
  2013-2014 66.237 38.969 58.8%
  2012-2013 64.689 38.263 59.1%
  2011-2012 71.298 41.704 58.5%

  Gediplomeerden HTNO

  Studiejaar Totale uitstroom Vrouwen % Vrouwen
  2015-2016 11.711 2.378 20.3%
  2014-2015 11.074 2.103 19.0%
  2013-2014 10.515 1.989 18.9%
  2012-2013 10.325 1.801 17.4%
  2011-2012 11.238 1.872 16.7%

                                                 

  Bron: Vereniging Hogescholen en VHTO 
  Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of van een andere bron, indien dat aangegeven wordt.