Cijfers hbo

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar bijna continu gestegen. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek nog wel een stuk lager dan op het wo. Op het hbo ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 12% van de vrouwen. Dit is een verdubbeling in de afgelopen tien jaar, ten opzichte van 6% van de vrouwen die in 2007/08 op hbo een bètatechnische studie koos.

Instroom vrouwen bij bètatechnische opleidingen

Instroom bètatechnische opleidingen

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
2017/18 24.846 18.632 6.214 25,0%
2016/17 23.388 17.420 5.968 25,5%
2015/16 21.775 16.515 5.260 24,2%
2014/15 22.208 16.843 5.365 24,2%
2013/14 21.531 16.582 4.949 23,0%

10 grootste bètatechnische hbo-opleidingen

Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste bètatechnische hbo-opleidingen (2017/18) en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen. 

Opleiding Studenten M Aantal vrouwen %Vrouwen
Hbo-ict 4.264 3935 329 7,7%
Communication and multimedia design 1.815 1001 814 44,8%
Technische bedrijfskunde 1.537 1344 193 12,6%
Werktuigbouwkunde 1.412 1353 59 4,2%
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.403 499 904 64,4%
Informatica 1.060 961 99 9,3%
Bouwkunde 959 687 272 28,4%
Built environment 918 702 216 23,5%
Elektrotechniek 845 796 49 5,8%
Chemie 662 417 245 37,0%

10 bètatechnische hbo-opleidingen met grootste instroom vrouwen

Hieronder vindt u de 10 technische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen (2017/18).

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
Fashion & textile technologies 454 386 85,0%
Farmakunde 119 100 84,0%
Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 383 306 79,9%
Food commerce & technology 70 55 78,6%
Food innovation 145 112 77,2%
Forensisch onderzoek 128 95 74,2%
Optometrie 103 75 72,8%
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.403 904 64,4%
International development management 53 34 64,2%
Voedingsmiddelentechnologie 173 103 59,5%

                                               

                                               

Gediplomeerden hbo bètatechniek

Gediplomeerden hbo bètatechniek

Studiejaar Totale uitstroom Aantal vrouwen % Vrouwen
2016/2017 13.779 3.410 24,7%
2015/2016 12.912 3.007 23,3%
2014/2015 12.224 2.667 21,8%
2013/2014 11.739 2.600 22,1%
2012/2013 11.476 2.361 20,6%

                                               

 

Bron: Platform Bèta Techniek (bewerking VHTO)
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.