Cijfers hbo

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) worden zeven sectoren onderscheiden: economie, gezondheidszorg, kunst, landbouw, pedagogisch, sociaal-agogisch en techniek. Hier vindt u de cijfers met betrekking tot de sector hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO). Met bijna 80.000 studenten is het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs, oftewel bèta/techniek, goed voor zo’n 20% van het totaal aantal studenten binnen het hbo. Vrouwen zijn al jaren in de meerderheid als het gaat om de totale instroom van het aantal eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het aandeel bèta/technische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen 10 jaar gestegen. De vrouwelijke instroom ook toegenomen. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een tekort aan technici op de arbeidsmarkt.

Instroom vrouwen bij technische opleidingen

Instroom HTNO

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
2017/18 24.846 6.214 25
2016/17 23.388 5.968 25
2015/16 21.775 5.260 24
2014/15 22.208 5.365 24
2013/14 21.531 4.949 23

10 grootste technische hbo-opleidingen

Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste technische hbo-opleidingen (2016/17) en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen. 

Opleiding Studenten Aantal vrouwen %Vrouwen
Hbo-ict 4.264 329 7
Communication and multimedia design 1.815 814 44
Technische bedrijfskunde 1.537 193 12
Werktuigbouwkunde 1.412 59 4
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.403 904 64
Informatica 1.060 99 9
Bouwkunde 959 272 28
Built environment 918 216 23
Elektrotechniek 845 49 5
Chemie 662 245 37

10 technische opleidingen met grootste instroom vrouwen

Hieronder vindt u de 10 technische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen (2016/17).

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouwen
Fashion & textile technologies 454 386 85
Farmakunde 119 100 84
Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 383 306 79
Food commerce & technology 70 55 78
Food innovation 145 112 77
Biotechnologie (techniek) 8 6 75
Forensisch onderzoek 128 95 74
Optometrie 103 75 72
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.403 904 64
b international development management 53 34 64

                                               

                                               

Gediplomeerden hbo bèta/techniek (HTNO)

Gediplomeerden hbo

Studiejaar Totale uitstroom Vrouwen % Vrouwen
2016/2017 13.779 3.410 24
2015/2016 12.912 3.007 23
2014/2015 12.224 2.667 21
2013/2014 11.739 2.600 22
2012/2013 11.476 2.361 20

                                               

Bron: Techniekpact en VHTO 
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of van een andere bron, indien dat aangegeven wordt.