Cijfers internationaal

Eurostat is het statistische bureau van de Europese Unie in Luxemburg. Haar taak is om de Europese Unie te voorzien van statistieken op Europees niveau die het mogelijk maken vergelijkingen tussen landen en regio's. Eurostat heeft een internationale analyse gemaakt van de instroom in het tertiair onderwijs. Onder tertiair onderwijs valt het hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderwijs van de Open Universiteit (voorzover examenprogramma's) en ander, veelal particulier, beroepsonderwijs op dit niveau.

Het Europese gemiddelde wat betreft het percentage vrouwelijke studenten in bèta/technische opleidingen (science, math, computing) is 37,3%. Het Nederlandse percentage ligt verder onder dit gemiddelde. Dit in tegenstelling tot Italië, Zweden of de Verenigde Staten.

Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.