Cijfers mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bestaat uit verschillende typen onderwijs; beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De bol geeft praktijkervaring in de vorm van stages naast vastgestelde contacturen op school. Studenten die een bbl-opleiding volgen werken vier dagen per week en gaan voor de theoretische vorming één dag per week naar school. Het middelbaar beroepsonderwijs heeft opleidingen op vier niveaus. De duur van de opleidingen varieert van één tot vier jaar. Alle mbo-opleidingen zijn in zestien domeinen ingedeeld. Aan elkaar gerelateerde opleidingen vormen één domein. VHTO volgt de Techniekpact-indeling en verstaat onder bèta/techniek de volgende domeinen 'Afbouw, hout en onderhoud', 'Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek', 'Bouw en infra', 'Informatie en communicatietechnologie', 'Media en vormgeving', 'Mobiliteit en voertuigen', 'Techniek en procesindustrie', 'Transport, scheepvaart en logistiek'.

Het aantal instromende mbo-studenten in bèta/technische richting is in de periode 2006/07 tot 2016/17 afgenomen van 48.425 naar 42.487. Het vrouwelijke aandeel van instromende studenten bèta/techniek in het mbo is in de afgelopen tien jaar toegenomen: van 9% in 2006/07 naar 16% in 2016/17.1 Dit komt vooral doordat het vrouwelijke aandeel op niveau 4 aanzienlijk is gestegen (van 18% in 2006/07 naar 25% in 2016/17).

Instroom mbo-studenten

Instroom mbo Techniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % vrouwen
2016/17 42487 6798 16.0%
2015/16 40990 6279 15.3%
2014/15 39262 5776 14.7%
2013/14 40154 5606 14.0%
2012/13 43266 6551 15.1%

                                               

Instroom per domein in schooljaar 2016/17

Domein studenten Aantal vrouwen % vrouwen
Afbouw, hout en onderhoud 2405 264 11.0%
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 2143 1136 53.0%
Bouw en infra 3477 159 4.6%
Informatie en communicatietechnologie 6842 234 3.4%
Media en vormgeving 6478 3455 53.3%
Mobiliteit en voertuigen 4214 96 2.3%
Techniek en procesindustrie 11295 350 3.1%
Transport, scheepvaart en logistiek 5633 1104 19.6%
Eindtotaal 42487 6798 16.0%

                                               

Gediplomeerden mbo

Gediplomeerden mbo Techniek

Studiejaar Studenten Vrouwen % vrouwen
2015/16 42920 5367 12.5%
2014/15 46311 5269 11.4%
2013/14 49665 5667 11.4%
2012/13 51476 5380 10.5%
2011/12 54651 5472 10.0%

Gediplomeerden per domein in schooljaar 2015/16

Domein studenten Aantal vrouwen % vrouwen
Afbouw, hout en onderhoud 2466 364 14.8%
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 1803 890 49.4%
Bouw en infra 3939 87 2.2%
Informatie en communicatietechnologie 5346 135 2.5%
Media en vormgeving 6009 2591 43.1%
Mobiliteit en voertuigen 4472 63 1.4%
Techniek en procesindustrie 12519 227 1.8%
Transport, scheepvaart en logistiek 6366 1010 15.9%

                                               

Bron: Platform Bèta Techniek (bewerking VHTO). Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien anders aangegeven.