Cijfers mbo

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting is in de periode 2007/08 tot 2017/18 afgenomen van 49.901 naar 41.977. Wel zijn de aantallen de laatste drie jaar weer enigszins aan het toenemen.

Het aantal vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-studie is in de periode 2007/08 tot 2017/18 toegenomen van 4.917 naar 5.914. Dit heeft te maken met een hogere instroom in bètatechnische opleidingen op niveau 3 en 4. In tien jaar tijd steeg het aantal op niveau 3 van 499 naar 647 en op niveau 4 van 2.850 naar 4.258. Op niveau 1 en 2 daalde het aantal daarentegen. In 2007/08 startten 843 vrouwelijke studenten een bètatechnische studie op niveau 1 en in 2017/18 waren dat er nog 434. In dezelfde periode was de instroom op bètatechnisch niveau 2 gedaald van 725 naar 575 vrouwelijke studenten.

Instroom mbo-studenten

Instroom mbo bètatechniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % vrouwen
2017/2018 41.977 5.914 14,1%
2016/2017 41.526 5.820 14,0%
2015/2016 40.032 5.444 13,6%
2014/2015 37.807 4.899 13,0%
2013/2014 38.544 4.886 12,7%

                                               

Instroom per domein in schooljaar 2017/18

Domein Studenten Aantal vrouwen % vrouwen
Afbouw, hout en onderhoud 2.034 212 10,4%
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 1.672 854 51,1%
Bouw en infra 3.737 183 4,9%
Handel en ondernemerschap 359 247 68,8%
Informatie en communicatietechnologie 7.121 256 3,6%
Media en vormgeving 5.642 2.915 51,7%
Mobiliteit en voertuigen 4.120 111 2,7%
niet toebedeeld aan Opleidingsdomeinen 3.053 434 14,2%
Techniek en procesindustrie 10.738 328 3,1%
Transport, scheepvaart en logistiek 1.304 48 3,7%
Voedsel, natuur en leefomgeving 157 36 22,9%
Voedsel, natuur en leefomgeving (EZ) 2.040 290 14,2%

                                               

Gediplomeerden mbo

Het aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo is de afgelopen tien jaar licht gedaald van 44.423 naar 43.956. Het aantal vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde is in de periode van 2006/07 tot 2016/17 gestegen van 3.493 naar 5.179. Deze stijging geldt voor zowel mbo-niveau 2, 3 als 4.

Gediplomeerden mbo bètaechniek

Studiejaar Studenten M Vrouwen % vrouwen
2016/2017 43.956 38.777 5.179 11,8%
2015/2016 41.622 37.063 4.559 11,0%
2014/2015 44.411 40.210 4.201 9,5%
2013/2014 47.059 42.421 4.638 9,9%
2012/2013 48.908 44.363 4.545 9,3%

Gediplomeerden per domein in schooljaar 2016/17

Domein Studenten M Aantal vrouwen % vrouwen
Afbouw, hout en onderhoud 2.034 1.822 212 10,4%
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 1.672 818 854 51,1%
Bouw en infra 3.737 3.554 183 4,9%
Handel en ondernemerschap 359 112 247 68,8%
Informatie en communicatietechnologie 7.121 6.865 256 3,6%
Media en vormgeving 5.642 2.727 2.915 51,7%
Mobiliteit en voertuigen 4.120 4.009 111 2,7%
niet toebedeeld aan Opleidingsdomeinen 3.053 2.619 434 14,2%
Techniek en procesindustrie 10.738 10.410 328 3,1%
Transport, scheepvaart en logistiek 1.304 1.256 48 3,7%
Voedsel, natuur en leefomgeving 157 121 36 22,9%
Voedsel, natuur en leefomgeving (EZ) 2.040 1.750 290 14,2%

                                               


Bron: Platform Bèta Techniek (bewerking VHTO). Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien anders aangegeven.