Cijfers mbo

De meeste leerlingen met een vmbo-diploma – ruim 80% - stromen door naar het mbo. Het mbo kent dezelfde sectoren als het vmbo: Techniek, Landbouw, Economie en Zorg&Welzijn. Mbo-studenten stromen meteen in een van deze sectoren in. Verder kent het mbo twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In combinatie met de leerwegen zijn er vier opleidingsniveaus: de assistentenopleiding (niveau 1), de basisberoepsopleiding (niveau 2), de vakopleiding (niveau 3), de middenkaderopleiding of specialistenopleiding (niveau 4).

Momenteel zijn met betrekking tot het mbo alleen cijfers voorhanden over deelnemers en geslaagden. Het percentage meisjes dat een opleiding volgt in de sector Techniek is groter dan het percentage meisjes dat in het vmbo voor de sector Techniek kiest. Ook neemt het percentage meisjes dat een technische mbo-opleiding volgt toe. De meeste meisjes in de sector Techniek van het mbo volgen een BOL niveau 4-opleiding.

De cijfers zijn bewerkt door VHTO en ontleend aan CBS en het Platform Bèta Techniek.

Verdeling mbo-studenten over de sectoren 2015-2016

Totaal aantal ingeschreven mbo-studenten

Het totaal aantal ingeschreven studenten per jaar in het mbo, met het aantal vrouwen in procenten.

Studiejaar Studenten Vrouwen % Vrouwen
2015/2016 484.633 231.124 47.7%
2014/2015 492.977 235.423 47.8%
2013/2014 512.202 243.359 47.5%
2012/2013 525.300 248.336 47.3%
2011/2012 534.647 249.910 46.7%

Download hier deze cijfers in pdf

                                               

Aantal mbo-studenten per sector

Ruim de helft van de meisjes in het mbo is terug te vinden bij de sector Zorg&Welzijn. De sector Techniek telt de minste meisjes, maar hun aandeel is hier wel groter dan bij Techniek in het vmbo. Er is een verschuiving gaande waarbij meer mbo-meisjes voor de sector Techniek kiezen, ten nadele van de sector Economie.Het aantal meisjes dat kiest voor mbo techniek neemt toe, terwijl het aantal deelnemers in totaal afneemt. Ook het aandeel (percentage) meisjes neemt dus toe. 

Totaal aantal mbo-studenten en % vrouwen per sector 2015/2016

Sector Studenten Vrouwen % vrouwen Verdeling vrouwen over de sectoren %
Techniek 136.308 28.124 20.6% 12.3%
Landbouw 25.893 12.504 48.3% 5.5%
Economie 162.298 67.431 41.5% 29.5%
Zorg 151.493 120.609 79.6% 52.7%

Download hier de cijfers van de afgelopen vijf jaar in pdf

                                               

Mbo-studenten in sector Techniek BOL en BBL

Bij Techniek is het aandeel meisjes is in de bol-opleidingen veel groter dan in de BBLopleidingen. Dit aandeel vertoont wel een stijgende lijn, verreweg het grootste aandeel meisjes is terug te vinden in de sector Zorg & Welzijn, in de BOL-opleidingen en in de BBL-opleidingen.

2015-2016

Leerweg Studenten Vrouwen % vrouwen
BBL 41.574 1.941 4.7%
BOL 92.172 25.874 28.1%

Download hier de cijfers van de afgelopen vijf jaar in pdf

                                               

Gediplomeerden mbo

Gediplomeerden mbo, BOL/BBL 2014-2015

Leerweg Totaal Aantal vrouwen % vrouwen
BBL 43.886 18.075 41.2%
BOL 104.407 56.590 54.2%

Gediplomeerden mbo sector Techniek, BOL/BBL 2014-2015

Leerweg Totaal Aantal vrouwen % vrouwen
BBL 16.035 743 4.6%
BOL 22.174 6.127 27.6%

Download hier de cijfers van de afgelopen vijf jaar in pdf

                                               

Bron: CBS/Statline (bewerking VHTO)
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.