Cijfers vmbo

Vmbo-leerlingen kiezen aan het eind van de onderbouw (einde tweede leerjaar) voor een leerweg en een sector in de bovenbouw. Er zijn vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg Elke leerweg biedt andere doorstroommogelijkheden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De basisberoepsgerichte leerweg leidt op naar mbo-opleidingen op niveau 2. De kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerwegen bereiden leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4.

Behalve een leerweg kiezen vmbo-leerlingen voor een van de vier sectoren Techniek, Economie, Zorg&Welzijn en Landbouw. Binnen de theoretische leerweg is het niet verplicht om voor een sector te kiezen.

Naast de vier leerwegen bestaat er binnen het vmbo ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het lwoo vervangt het vroegere individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) en het speicaal voortgezet onderwijs (svo-lom). Lwoo krijgt op verschillende manieren vorm en niet iedere school biedt lwoo aan. Lwoo is daarom buiten beschouwing gelaten en niet opgenomen als aparte categorie.

Leerlingen in bovenbouw vmbo

Leerlingen (totaal en % meisjes) in de bovenbouw van het vmbo.

Jaartal Leerlingen Aantal meisjes % meisjes
2015/2016 171.013 81.039 47.4%
2014/2015 167.859 79.924 47.6%
2013/2014 164.179 78.370 47.7%
2012/2013 160.249 76.865 48.0%
2011/2012 156.685 74.843 47.8%

Download hier deze cijfers in pdf

                                               

Verdeling leerlingen over sectoren 2015-2016

Leerlingen in bovenbouw vmbo per sector

In de bovenbouw van het vmbo zijn verreweg de meeste meisjes te vinden in de sector Zorg & Welzijn.

2015-2016

Sector Leerlingen Aantal meisjes % meisjes Verdeling meisjes over sectoren %
Techniek 18.932 2.023 10.7% 5.9%
Landbouw 10.864 5.712 52.6% 16.6%
Economie 26.411 12.108 45.8% 35.2%
Zorg & Welzijn 16.820 14.580 86.7% 42.4%

Download hier de cijfers van de afgelopen vijf jaar

                                               

Leerlingen in bovenbouw vmbo per leerweg

Bijna de helft van alle meisjes in de bovenbouw van het vmbo kiest de theoretische leerweg. Deze meisjes kunnen doorstromen naar de havo maar ook naar het mbo (bol 4). Binnen deze leerweg is het niet verplicht om voor een sector te kiezen. Deze meisjes kunnen dus nog een keuze gaan maken voor een technische (mbo)-opleiding en vormen zodoende, naast de meisjes in de sector Techniek, een groot potentieel voor bèta/technische en ICT-vervolgopleidingen.

2015-2016

Leerweg Leerlingen Aantal meisjes % meisjes Verdeling meisjes over leerwegen %
Theoretisch 84.898 41.711 49.1% 51.5%
Gemengd 26.907 13.620 50.6% 16.8%
Kader 43.913 19.733 44.9% 24.4%
Basis 15.295 5.975 39.1% 7.4%

Download hier de cijfers van de afgelopen vijf jaar in pdf

                                               

Leerlingen in bovenbouw vmbo per leerweg en sector

De meisjes die voor de sector Techniek hebben gekozen, volgen met name de gemengde leerweg.

Download de cijfers van de afgelopen vijf jaar in pdf

                                               

Bron: CBS/Statline (bewerking VHTO)
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.