Cijfers vwo

Hier vindt u gegevens over de keuze van vwo-leerlingen voor de profielen.

Keuze voor profielen binnen vwo

Vwo-leerlingen kiezen na de onderbouw voor een van de vier profielen in de bovenbouw. Er zijn twee natuurprofielen: Natuur & Techniek (NT) en Natuur & Gezondheid (NG). En twee maatschappijprofielen: Economie & Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM). Er zijn gemeenschappelijke vakken voor alle profielen. Verder zijn er verplichte profielvakken en profielkeuzevakken. Sinds 2007 (Vernieuwde Tweede Fase) is het voor leerlingen gemakkelijker een dubbelprofiel (NG+NT of EM+CM) te creëren dan in
de Tweede Fase Oude Regeling.

In het schooljaar 2014-2015 kiest meer dan de helft van de 4-vwo-meisjes voor een natuurprofiel, namelijk 58%. Dit percentage is stijgende en gaat vooral ten koste van de keuze voor het profiel EM. Verreweg het grootste deel van de meisjes met een natuurprofiel doet eindexamen in het profiel NG. Binnen de natuurprofielen is een verschuiving zichtbaar, steeds meer meisjes kiezen voor een dubbel natuurprofiel.

Profielkeuze leerlingen vwo 2015-2016

Cijfers over leerlingen in bovenbouw vwo

Leerlingen in 4-vwo met aantal en % meisjes

Jaartal Leerlingen Aantal meisjes % meisjes
2015/2016 42.780 22.715 53.1%
2014/2015 42.220 22.096 52.3%
2013/2014 41.678 22.149 53.1%
2012/2013 41.628 21.862 52.5%
2011/2012 41.879 21.984 52.5%

Aantal leerlingen in 4 vwo met % meisjes per profiel

Profiel Leerlingen Aantal meisjes % meisjes
CM 3.056 2.457 80.4%
EM 13.307 6.922 52.0%
NG 10.847 7.106 65.5%
NT 9.451 3.151 33.3%
NT/NG 6.119 3.079 50.3%

Van het totale aantal meisjes in 4vwo heeft 58% een natuurprofiel. Dit percentage is stijgend sinds het schooljaar 2002/2003 (37,3%). Deze stijging gaat vooral  ten koste van de keuze voor het profiel EM. Verreweg het grootste deel van de meisjes met een natuurprofiel doet eindexamen in het profiel NG. Binnen de natuurprofielen is een verschuiving zichtbaar, steeds meer meisjes kiezen voor een dubbel natuurprofiel.

Download hier deze cijfers in pdf

                                               

Bron: Platform Bèta Techniek (bewerking VHTO).
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien anders aangegeven.