Attitudemeting W&T

Rapport over de attitudes van leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs ten aanzien van Wetenschap & Technologie. Uitgevoerd door VHTO en ITS in het kader van Talentenkijker, een lessenserie over talenten, beroepen en het doorbreken van (gender)stereotiepe beelden in W&T.

Lees meer

Netwerk Gender & STEM

VHTO is mede-oprichter van het internationale netwerk Gender & STEM. Dit netwerk houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van genderdiversiteit in het onderwijs en op de arbeidsmarkt vanuit internationaal perspectief.

Lees meer

Vroege Stereotypering

VHTO heeft een inventarisatie- en interventiepilot uitgevoerd om te inventariseren wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over vroege stereotypering en een interventie ontwikkeld ter voorkoming/vermindering van stereotypering bij kleuters (4-6 jaar).

Lees meer

Rapport Trendanalyse

De VHTO-publicatie Trendanalyse in het bèta/technisch hoger onderwijs geeft antwoord op verschillende vragen rondom de genderbalans in het hoger onderwijs. Hoewel dit onderzoek in 2012 is uitgevoerd, is het rapport nog steeds actueel.

Lees meer

De 10 inzichten in gender en STEM

Tien inzichten die de gender-onbalans in het hoger onderwijs verklaren. Blader hier door de publicatie heen. De pdf va deze publicatie is op te vragen via vhto@verwijder-dit.vhto.nl.

lees meer